Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek   +5,06% +6,18% +7,01% -8,15% -11,33% -15,19% -5,35%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych +4,47% +5,10% +9,56% +9,66% -2,25% -2,33% +0,41% +9,66%
Data aktualizacji: 2019-04-25, Źródło danych: Notoria