Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,34% +0,49% +0,65% +1,08% +3,65% +5,97% +6,56% +8,06%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria