Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond -0,28% +0,23% +0,86% +0,47% +4,94% +1,02% +5,22% +9,34%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond -0,32% -0,22% +0,54% +0,65% +5,59% +1,44% +5,41% +7,71%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria