Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond -0,26% +1,07% +0,68% +1,91% +5,67% +5,46% +4,01%  
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond -0,55% +0,63% -0,07% +0,87% +3,38% +4,34% +3,50% +9,87%
Data aktualizacji: 2019-10-14, Źródło danych: Notoria