Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond +1,59% +2,75% +4,26% +3,54% +3,00% +2,16% +5,41%  
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond +1,55% +2,17% +3,49% +2,26% +2,93% +2,84% +6,40% +18,39%
Data aktualizacji: 2019-04-18, Źródło danych: Notoria