Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / sektorowy (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining +5,45% +7,32% +13,47% +11,22% +4,93% +6,52% +17,09%  
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Zasobów +3,05% +3,02% +5,14% -5,71% -13,46% -5,67% -2,93%  
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji +1,06% +3,67% +9,19% +6,73% +1,26%      
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny +4,68% +6,09% +12,39% +10,05% -0,80% +6,33% +16,18% +35,10%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny +5,89% +8,76% +13,84% +8,72% -2,39% -6,74% -1,76% +10,96%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny -0,33% +1,85% +4,94% -1,47% +2,22% +4,31% +10,71%  
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny +0,03% -0,53% +8,99% +5,53% +2,95% +4,67% +4,34% +35,38%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny +3,35% +7,33% +10,46% +4,03% +6,69% +17,79% +28,65% +63,13%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Biopharma -3,33% -3,07% +0,54% -2,71% +12,71% +1,54% -0,94% +14,29%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria