Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / sektorowy (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining -0,21% +1,35% -3,84% +5,71% +29,31% +24,19% +39,41% +34,55%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold -4,13% -6,24% -14,05% -4,14% -14,49% -10,73% -10,63% -34,44%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji +0,79% +1,53% +6,91% +0,92% +21,80% +25,49% +50,25% +47,78%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny +1,46% -0,90% +3,90% +10,42% +45,43% +35,18% +62,68% +40,27%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny +4,92% +5,76% +7,22% +13,24% +29,52% +21,76%    
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny +3,87% +2,80% +5,31% +13,96% +32,40% +16,66% +36,33% +26,64%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny +2,68% +2,95% +3,75% +7,70% +19,88% +15,01% +29,96% +25,93%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny -0,22% -4,24% -8,34% +1,77% +19,83% +38,31% +55,71% +70,29%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny +1,17% +1,70% +4,96% +4,38% +23,83% +26,82% +51,78% +43,86%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria