Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) -0,51% +0,44% +0,46% -0,47% +5,70% +10,90% +9,67% +17,06%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) +0,17% +2,02% +3,84% +2,44% +7,24% +4,05% +7,44% +20,45%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) +1,25% +1,75% -0,57% +2,89% -2,70% -1,11% +2,24% +13,88%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) +0,22% +1,93% +4,90% +2,89% +8,26% +3,52% +6,08% +19,81%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) -0,54% +0,37% +0,37% -0,67% +5,28% +10,24% +8,77% +15,57%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) +0,09% +1,93% +3,69% +2,20% +6,80% +3,39% +6,58% +19,00%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) -0,19% +1,30% +3,90% +0,86% +4,10% -2,96% -2,54% +5,76%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) -0,90% -0,26% -0,55% -2,51% +1,41% +3,50% +0,06% +2,00%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) -0,33% +1,31% +2,67% +0,22% +2,87% -3,04% -1,93% +5,06%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria