Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) -0,79% -1,64% +0,13% +2,32% +7,04% +4,68% +2,46% +1,25%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) +0,07% +0,16% +3,11% +6,62% +15,90% +22,65% +16,48% +9,00%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Inc USD (USD) -0,43% -0,74% +1,79% +4,21% +9,84% +15,24% +7,39% -2,83%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) -0,70% -0,94% +2,42% +6,09% +15,55% +22,24% +15,12% +7,71%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) -0,82% -1,70% +0,02% +2,09% +6,58% +4,02% +1,61%  
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) +0,02% +0,16% +3,05% +6,48% +15,48% +22,01% +15,55% +7,70%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) -1,24% -1,80% +1,28% +3,90% +8,72% +14,87% +6,39% -3,90%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) -1,32% -2,55% -1,24% -0,15% +0,12% -2,30% -6,23% -10,83%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) -0,43% -0,59% +1,74% +4,26% +9,43% +14,60% +6,75% -4,00%
Data aktualizacji: 2019-10-16, Źródło danych: Notoria