Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Green UCITS Financial Futures (EUR) +2,15% +3,98% +3,41% +6,40% +1,80% -1,67% +3,55%  
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria