Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych -0,12% +0,27% +0,37% +0,81% +2,19% +2,26% +1,57% +1,15%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,02% +0,42% +0,42% +1,33% +0,75% +0,09% -1,11% -0,98%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny -0,20% +0,68% +0,46% +1,74% +1,96% +3,29% +6,57% +10,98%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny +0,20% +0,44% +0,60% +1,18% +2,35%      
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny -0,04% +0,85% +0,78% +1,87% +2,26% +2,80% +4,58% +6,60%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,05% +0,80% +0,78% +1,60% +1,69% +2,51%    
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,28% +0,45% +0,65% +1,32% +2,41% +3,40% +4,54% +5,85%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny                
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych -0,13% +0,53% +0,39% +1,29% +0,75% +1,12% +2,06% +3,22%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,01% +0,76% +0,64% +1,42% +1,71% +2,47% +3,55% +4,85%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus -0,39% +0,19% +0,01% +0,21% +0,87% +0,67% +2,85% +2,34%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych   +0,43% +0,43% +0,78% -0,09% +0,52% +1,31% +2,47%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji +0,01% +0,84% +0,83% +1,96% +2,66% +3,99% +5,61% +7,30%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,01% +0,72% +0,70% +1,75% +2,17% +3,15% +5,59% +7,94%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Sigma Obligacji Plus +0,38% +1,10% +0,93% +1,78% +3,84%      
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,14% +0,33% +0,40% +1,22% +2,49% +3,74% +3,95% +6,80%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny +0,08% +0,08% +0,64% +1,08% +2,63% +3,81% +3,66% +10,38%
mBank mFundusz Obligacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,17% +0,65% +0,66% +1,61% +2,53% -1,83% -12,26% -20,86%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Metlife Subfundusz Obligacji Plus -0,18% +0,25% +0,25% +0,80% +1,24% +1,81% +2,45% +4,15%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 -0,45% +0,63% +0,18% +1,18% +2,37% +3,60% +5,88% +7,78%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji -0,13% +0,19% -0,20% +0,66% +0,71% +1,12% +0,15% -0,42%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl -1,14% -0,16% -0,22% +0,22% -2,21% -1,78% +1,06% +1,40%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus -0,08% +0,57% +0,08% +0,57% +1,22% +1,64% +3,41% +4,37%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 -0,08% +0,75% +0,67% +1,43%        
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus +0,37% +0,74% +0,83% +1,39% +1,77% +2,53% +3,41% +5,20%
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,06% +0,76% +0,75% +1,47% +1,59% +2,34% +3,56% +5,43%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych -0,15% +0,78% +0,57% +2,05% +2,40% +3,04% +4,99% +5,85%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus +0,04% +0,60% +0,53% +1,83% +2,19% +2,66% +4,02% +4,34%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych +0,19% +0,46% +0,29% +2,49% +4,26% +6,22% +9,52% +10,55%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 1 +0,07% +1,00% +0,79% +1,52% +0,85% +0,82% +2,26% +3,38%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 +0,13% +1,06% +0,82% +1,60% +1,04% +1,20% +2,48% +4,53%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji +0,10% +1,32% +1,27% +2,55% +3,13% +4,33% +6,46%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy +0,54% +1,52% +1,11% +2,22% +3,15% +4,27% +4,89% +6,37%
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,03% +1,28% +2,58% +3,08%        
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny +0,12% +1,03% +0,59% +2,09% +1,88% +2,02% +1,30% +2,06%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny -0,23% +0,83% +0,69% +2,48% +1,25% +2,46% +4,79% +5,57%
Data aktualizacji: 2017-10-16, Źródło danych: Notoria