Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,15% -0,17% +0,47% +2,75% +2,14% +2,34% +1,46% +1,79%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji   -0,05% +0,71% +3,10% -0,23% +0,87% -1,40% +0,56%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny -0,06% +0,12% +0,82% +3,09% +1,05% +4,16% +6,52% +12,59%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny +0,19% +0,39% +0,58% +1,14%        
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny +0,06% +0,16% +0,93% +2,90% +1,00% +2,58% +4,43% +8,46%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,17% +0,32% +0,79% +2,51% +0,58%      
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,07% +0,25% +0,34% +1,33% +2,00% +3,48% +3,56% +6,49%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych +0,02% +0,11% +0,71% +2,28% -0,21% +1,27% +2,17% +5,02%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 1 +0,05% +0,27% +0,59% +1,35% -0,62% +0,71% +1,79% +3,82%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Obligacji 2 +0,03% +0,27% +0,58% +1,39% -0,39% +1,03% +1,98% +5,76%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Obligacji +0,16% +0,45% +0,99% +2,77% +1,63% +3,88% +6,21%  
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,03% -0,13% +0,66% +2,68% +0,22% +2,65% +3,33% +6,97%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus -0,12% -0,36% +0,12% +2,38% -0,08% +2,26% +3,06% +4,33%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych +0,09% +0,17% +0,35% +0,70% -0,60% +0,78% +1,05% +3,40%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji +0,15% +0,23% +0,91% +2,94% +1,60% +4,05% +5,46% +8,38%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,02% +0,37% +0,90% +2,63% +1,55% +3,42% +5,58% +8,53%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Sigma Obligacji Plus -0,02% +0,14% +0,50% +1,46%        
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,11% +0,28% +0,39% +2,41% +2,36% +3,14% +4,09% +9,27%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny +0,64% +0,35% +0,60% +2,32% +2,53% +4,36% +4,18% +13,80%
mBank mFundusz Obligacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,10% +0,40% +0,82% +1,94% +2,40% -0,44% -15,95% -20,31%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus -0,06% -0,25% +0,25% +2,20% +0,25% +1,94% +2,52% +5,92%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 -0,21% -0,26% +0,60% +3,19% +1,36% +4,21% +6,18% +9,53%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji -0,23% -0,30% -0,02% +1,92% +0,32% +1,20% +0,12% +0,73%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl +0,33% -0,22% +1,05% +0,94% -2,04% -0,76% +2,30% +2,87%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus -0,40% -0,56%   +1,15% +0,16% +1,31% +2,83% +4,75%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 +0,08% -0,17% +0,50% +2,13%        
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus +0,18% +0,18% +0,46% +1,12% +1,31% +2,36% +2,94% +5,23%
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,15% -0,06% +0,65% +2,27% +0,65% +2,67% +3,38% +6,84%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych +0,01% +0,02% +0,95% +3,43% +1,22% +3,10% +4,84% +6,91%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus +0,07% +0,20% +0,80% +2,58% +1,33% +2,55% +3,64% +5,02%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych   +0,63% +0,87% +3,14% +4,29% +8,14% +9,35% +10,81%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy +0,31% +0,34% +0,49% +2,24% +2,13% +3,82% +4,07% +6,53%
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,25% +1,53% +1,64% +2,29%        
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny -0,19% +0,24% +0,38% +2,45% +1,17% +0,71% +0,37% +1,91%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny +0,28% +0,18% +1,29% +4,20% -0,50% +4,14% +4,52% +6,85%
Data aktualizacji: 2017-08-21, Źródło danych: Notoria