Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Obligacji   -0,38% -0,38% -0,14% +0,56% +1,13%    
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Papierów Dłużnych +0,31% +0,86% +1,33% -0,64%        
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,05% +0,14% -0,68% +0,13% +1,58% -2,59% -1,87% +0,14%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny +0,10% +0,63% +1,55% +0,75% +2,18% +1,18% +3,06% +6,13%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny +0,27% +0,08% +0,60% -2,36% -0,90% +2,98% +2,85% +9,12%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu +0,04% -0,02% +0,04% +0,43% +0,63% +1,36% +2,42% +4,68%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny +0,36% +0,44% +1,00% -1,13% +0,64% +6,41% +6,04% +13,30%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,29% +0,38% +0,95% +0,40% +1,95% +5,87% +6,62% +13,06%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,28% +0,45% +0,65% +1,32% +2,41% +3,40% +4,54% +5,85%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych +0,53% +0,44% +1,06% -0,21% +1,00% +4,44% +4,75% +9,26%
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych -0,07% -0,15% -0,10% -0,63% +0,79% +2,00% +3,35% +3,80%
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych +0,17% -0,20% +0,10% -1,89% -4,34% -4,19% -3,53% -4,67%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,15% +0,11% +0,34% -0,75% +0,11% +3,00% +3,00% +6,90%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Oszczędnościowy w likwidacji -0,15% +0,04% +0,30% +0,91% +0,84% +3,11% +4,03% -4,76%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych -0,95% -1,89% -3,44% -4,24% -5,98% -8,38% -9,74% -11,05%
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu +0,34% +0,04% +0,14%          
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus -0,14% -0,19% -0,02% -0,44% +0,07% +0,23% +1,21% +2,54%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych +0,37% +0,23% +0,34% +1,33% +3,59% +4,40% +5,65% +7,01%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny +1,65% +1,77% +3,16% +2,28% +1,91% +3,39% +6,83% +7,45%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny +0,75% +1,07% +2,15% -2,25% +1,01% +4,30% +5,61% +14,84%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje CEEplus +4,55%              
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie +0,38% +0,71% +1,22% -1,04% -0,55% +4,49% +3,71% +10,14%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji +0,30% +0,23% +1,04% -1,37% +0,71% +4,83% +4,08% +10,05%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,43% +0,46% +0,83% -1,15% +0,53% +3,74% +5,63% +10,52%
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji +0,51% +0,60% +0,91% -0,51% +0,34% +3,84% +3,67% +5,57%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus +0,06% +0,51% +0,39% -0,89% +0,06% +4,69% +2,94% +7,92%
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,19% +0,23% +0,35% -0,37% +0,71% +1,50% +2,72% +5,49%
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 -0,06% +0,57% +0,80% -0,44% +2,06% +8,38% +8,32% +17,08%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji +0,20% -0,85% -1,23% -2,74% +1,40% +1,81% +0,65% +3,15%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl +0,38% +0,98% +1,37% -1,75% -0,27% +1,31% +1,87% +4,57%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus +0,37% -0,37% -0,73% -2,52% -0,22% +0,82% +3,67% +7,88%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny +0,74% +0,74% +2,80% -1,65% -8,36% -1,85% -3,15% -9,49%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 +0,30% +0,52% +1,05% -0,81% +0,22% +3,71% +3,71% +9,10%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus +0,43% +0,51% +1,03% +0,43% +3,24% +1,55% +3,70% +5,46%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych +0,11% +0,20% +0,38% +0,03% +0,67% +1,93%    
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,34% +0,62% +1,33% -0,16% +1,39% +3,92% +3,90% +9,67%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych +0,25% +0,40% +0,73% -1,36% -0,10% +2,51% +2,14% +5,73%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus +0,21% +0,29% +0,74% -0,75% +0,25% +1,07% +1,22% +3,81%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji +0,56% +0,22% +0,80% -1,04% +0,51% +6,23% +7,06% +14,51%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 +0,56% +0,22% +0,80% -1,04% +0,51% +6,23% +7,06% +14,51%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna +0,26% +0,42% +0,95% +0,06% +2,02% -0,89% +0,30% +1,22%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny +0,86% -0,52% -0,87% -3,16% -1,98% +3,27% +3,18% +8,31%
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,17% +1,17% +2,22% +3,89% +5,00%      
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny +0,08% +0,77% +0,91% +0,96% +1,02% +2,97% +2,80% +6,54%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus +0,12% +0,37% +0,41% +0,62% +2,01% +3,11% +5,12% +7,04%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria