Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,71% -0,06% +0,53% +0,36% +2,74% +2,64% +2,54% +0,68%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny -0,05% -0,64% -0,39% -0,05% +2,52% +0,38% -0,08% -3,06%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny +0,29% +0,22% +0,62% +1,00% +3,87% +2,61% +4,76% +7,48%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny +0,18% +0,38% +0,56% +1,16% +2,34% +3,44%    
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny +0,88% +0,87% +1,40% +2,34% +4,98% +4,04% +4,74% +6,50%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,71% +0,80% +1,27% +2,30% +4,76% +3,45%    
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,28% +0,45% +0,65% +1,32% +2,41% +3,40% +4,54% +5,85%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,05% +0,17% +0,32% +0,83% +2,28% +3,24% +4,20% +4,00%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych +0,69% +0,62% +1,00% +1,88% +3,82% +2,24% +2,67% +3,62%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,73% +0,68% +1,06% +1,85% +4,18% +2,69% +3,82% +4,91%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus +0,44% -0,05% +0,26% +0,03% +1,75% +0,12% +1,54% -0,65%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych -0,09% -0,09%   +0,26% +1,22%   +1,04% +1,13%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus -0,06% +0,49% +0,74% +1,56% +3,39%      
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych +0,28% +0,64% +0,97% +1,98% +4,04% +4,41% +5,03% +5,61%
Gamma Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny +0,25% +0,36% +0,63% +1,19% +3,14% +3,71% +4,85% +3,90%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji +0,83% +0,83% +1,27% +1,99% +4,68% +4,13% +5,85% +7,19%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,61% +0,63% +0,94% +1,93% +4,33% +3,82% +5,06% +8,32%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus +0,49% +0,55% +0,61% +1,53% +3,31% +2,35% +3,24% +3,56%
mFundusz Lokacyjny Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,20% +0,54% +0,79% +1,56% +3,48% +4,08% -1,58% -21,79%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 +0,63% +0,68% +1,25% +1,56% +3,94% +3,53% +4,91% +6,80%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji +0,72% +0,58% +0,78% +1,05% +2,55% +1,38% +2,00% -0,26%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl -0,11% +0,28% +0,28% -2,07% -0,39% -4,12% -2,66% -1,70%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus +0,32% +0,80% +1,28% +1,77% +2,51% +2,76% +3,34% +5,32%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny +0,77% -0,57% +2,44%          
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 +0,74% +0,66% +0,99% +1,67% +3,74%      
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus +0,09% +0,55% +0,73% +1,47% +2,79% +3,08% +3,95% +5,23%
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,76% +0,63% +0,85% +1,51% +3,67% +2,66% +3,73% +4,94%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych +1,13% +0,90% +1,34% +1,98% +4,99% +3,75% +4,46% +6,34%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus +0,91% +0,78% +1,12% +1,74% +4,00% +3,42% +3,86% +5,09%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych +0,12% +0,20% +0,21% +0,78% +3,48% +4,87% +7,45% +9,86%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 1 +0,56% +0,42% +1,03% +1,91% +3,53% +2,04% +2,28% +3,71%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 +0,62% +0,47% +1,07% +2,06% +3,73% +2,40% +2,75% +3,63%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji +1,00% +1,21% +1,92% +3,02% +6,06% +5,58% +6,90%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy +0,74% -0,81% -0,06% +1,05% +3,29% +3,35% +4,53% +5,15%
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,17% +1,17% +2,22% +3,89% +5,00%      
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny +0,59% +0,60% +0,89% +1,69% +3,83% +3,34% +3,37% +1,97%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny +0,20% +0,47% +0,48% +1,13% +5,03% +1,46% +4,02% +2,93%
Data aktualizacji: 2018-03-21, Źródło danych: Notoria