Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,82% +0,07% -0,10% +0,09% +2,46% +2,81% +3,30% +1,26%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,23% +0,39% +0,40% +0,54% +2,83% +0,59% +1,38% -0,93%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny +0,89% +0,63% +0,43% +1,15% +3,79% +4,38% +7,15% +9,69%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny +0,18% +0,42% +0,62% +1,20% +2,51%      
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny +0,80% +1,00% +0,98% +1,62% +4,19% +4,72% +6,63% +7,21%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,83% +1,01% +0,95% +1,67% +3,58% +4,11%    
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,28% +0,45% +0,65% +1,32% +2,41% +3,40% +4,54% +5,85%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,25% +0,54% +0,59% +1,23% +3,31% +3,99% +5,35% +5,50%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych +0,47% +0,99% +0,87% +1,29% +2,72% +3,05% +4,58% +4,07%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,59% +0,65% +0,68% +0,94% +3,86% +3,43% +4,98% +5,06%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus +0,67% +0,24% -0,01% -0,36% +2,10% +1,22% +3,53% +1,41%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych +0,17% +0,26% +0,26% +0,78% +0,95% +0,52% +1,48% +2,38%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji +0,51% +0,69% +0,72% +1,40% +4,09% +5,16% +7,00% +7,73%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,65% +0,92% +0,93% +1,78% +4,48% +4,53% +6,40% +8,09%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Sigma Obligacji Plus +0,38% +0,82% +1,19% +1,89% +5,13%      
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,51% +0,92% +1,02% +1,51% +3,67% +4,52% +5,20% +7,18%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny +0,82% +1,09% +1,16% +1,44% +4,16% +5,01% +6,24% +9,46%
mBank mFundusz Lokacyjny Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,27% +0,59% +0,76% +1,46% +3,16% +5,96% -0,26% -19,13%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Metlife Subfundusz Obligacji Plus +0,86% +1,10% +1,04% +1,04% +3,00% +3,65% +3,97% +4,70%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 +0,71% +0,45% -0,01% +0,22% +3,56% +4,91% +7,47% +7,72%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji +0,07% +0,28% +0,27% +0,18% +1,95% +2,00% +2,20% -0,17%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl +0,34% -1,32% -2,56% -1,76% -1,59% -3,61% -0,94% +0,11%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus +0,89% +0,72% +0,48% +1,05% +2,71% +2,37% +3,39% +5,66%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny +0,10%              
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 +0,58% +0,67% +0,58% +1,00% +3,15%      
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus +0,09% +0,46% +0,83% +1,39% +2,62% +2,91% +3,78% +5,27%
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,60% +0,70% +0,64% +1,07% +3,14% +3,59% +4,88% +5,82%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych +1,27% +1,03% +0,84% +1,36% +4,45% +4,89% +6,80% +6,74%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus +1,00% +0,83% +0,84% +1,35% +3,67% +4,00% +5,30% +5,17%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych +0,34% +0,36% +0,55% +1,40% +4,77% +6,10% +9,34% +10,19%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 1 +0,90% +0,87% +0,95% +1,67% +2,60% +2,15% +3,71% +4,16%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 +0,85% +0,90% +1,03% +1,78% +2,84% +2,58% +4,31% +5,15%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji +1,11% +1,06% +1,17% +2,33% +4,87% +6,05% +8,54%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy +0,45% -0,03% +0,48% +1,23% +3,78% +4,21% +5,45% +5,92%
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,17% +1,17% +2,22% +3,89% +5,00%      
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny +0,45% +0,54% +0,65% +1,65% +2,32% +2,58% +2,29% +2,59%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny +1,31% +0,88% +0,46% +1,37% +5,53% +3,55% +7,11% +5,13%
Data aktualizacji: 2017-12-15, Źródło danych: Notoria