Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,29% -0,07% -2,53% -2,20% -1,42% +1,18% +0,44% +0,04%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny +0,06% -0,20% -0,78% -1,02% -0,21% +2,29% -0,15% -0,37%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Strategia Konserwatywna -0,42% -0,63% -0,59%          
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny +0,34% -0,07% -0,85% +0,19% +1,65% +4,23% +3,33% +8,92%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny +0,16% +0,30% +0,43% +1,00% +2,19% +3,44%    
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny +0,29% +0,39% -0,21% +1,76% +3,73% +6,34% +5,13% +8,99%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,40% +0,41% -0,25% +1,52% +3,59% +5,56% +4,33%  
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny -0,24% -0,30% -0,35% +0,10% +1,26% +2,96% +3,71% +5,32%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,28% +0,45% +0,65% +1,32% +2,41% +3,40% +4,54% +5,85%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych +0,10% +0,12% -0,33% +0,87% +2,47% +4,20% +2,39% +5,95%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,30% +0,13% -0,33% +0,93% +2,43% +5,02% +3,27% +6,61%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus -1,84% -4,38% -8,38% -8,31% -8,27% -6,42% -7,69% -4,77%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych     -0,17% +0,34% +1,04% +1,74% +0,26% +2,01%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus -0,16% -0,41% -0,42% +0,54% +2,16% +5,09%    
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych +0,29% -0,02% -0,24% +1,19% +2,69% +5,21% +5,72% +7,58%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny -0,37% -0,20% -1,18% -0,09% +1,10% +3,08% +3,75% +5,31%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji +0,25% +0,34% -0,20% +1,57% +3,29% +5,97% +5,32% +9,38%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,49% +0,56% +0,16% +1,37% +3,21% +5,70% +4,96% +9,67%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus +0,18% +0,12% -0,96% +0,55% +1,78% +3,44% +2,67% +5,08%
mFundusz Lokacyjny Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,17% +0,30% +0,39% +1,32% +2,78% +4,81% +5,41% -15,74%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 +0,43% +0,50% +0,15% +1,80% +2,91% +5,97% +5,06% +10,13%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji +0,35% +0,20% -1,97% -0,85% -0,69% +1,02% +0,38% +0,23%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl +0,06% -0,50% -0,56% -1,00% -2,42% +0,17% -5,73% -1,88%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus   -0,32% -0,63% +0,24% +1,53% +3,70% +1,94% +5,18%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny +0,09% +0,38% +2,60% +1,82%        
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 +0,25% +0,25% -0,32% +1,24% +2,85% +4,60%    
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus +0,09% +0,27% +0,36% +1,36% +2,77% +4,01% +4,11% +5,79%
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,46% +0,48% -0,13% +1,46% +2,94% +4,81% +3,99% +6,97%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych +0,15% +0,10% -0,40% +1,32% +2,73% +5,64% +4,52% +8,59%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus +0,07% +0,03% -0,26% +0,98% +2,18% +4,46% +3,98% +6,22%
PZU Impuls Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU iPuls Obligacje Polskie +0,05%              
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych +0,21%   -0,36% +0,21% +0,88% +4,40% +6,03% +10,40%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 1 +0,31% -1,22% -2,27% -0,78% +1,12% +2,07% +0,57% +3,11%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 +0,31% -1,22% -2,27% -0,78% +1,12% +2,07% +0,57% +3,11%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji +0,05% +0,16% -0,38% +1,54% +4,29% +6,78% +6,37% +11,18%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy +0,31% +0,11% -0,03% -0,17% +2,09% +4,48% +4,30% +6,32%
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,17% +1,17% +2,22% +3,89% +5,00%      
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny -0,05% +0,09% -0,22% +0,88% +2,34% +3,84% +3,50% +2,62%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny -0,46% -1,93% -2,66% -1,86% -0,57% +4,00% -0,84% +2,51%
Data aktualizacji: 2018-07-13, Źródło danych: Notoria