Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,17% +0,32% +1,41% +1,22% -0,99% -2,13% -1,54% +0,03%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny +0,47% +0,99% +1,66% +1,52% +0,28% +0,50% +1,67% +0,53%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny +0,41% +0,65% +1,08% +2,37% +2,27% +4,44% +6,10% +7,76%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dopchodu +0,21% +0,36% +0,59% +1,12% +2,08% +3,25% +4,46%  
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny +0,29% +0,11% +0,62% +2,43% +3,02% +6,19% +8,03% +9,21%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,30% +0,15% +0,91% +2,49% +3,14% +6,02% +7,66% +8,77%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,28% +0,45% +0,65% +1,32% +2,41% +3,40% +4,54% +5,85%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,17% +0,44% +0,63% +0,67% -0,14% +0,81% +2,06% +4,29%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych +0,22% +0,21% +0,43% +1,55% +1,64% +3,91% +5,15% +5,13%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,26% +0,28% +0,49% +1,57% +1,62% +3,70% +5,00% +6,22%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy +0,15% -0,10% +0,14% +1,08% -5,59% -6,92% -6,86% -6,10%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych -0,17% -0,52% -0,86% -1,03% -1,37% -0,69% +0,26% -0,17%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus +0,64% +0,49% +0,78% +1,00% +1,57% +3,08% +4,95%  
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych +0,44% +0,19% +0,64% +0,83% +1,14% +3,45% +4,76% +7,36%
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny +1,65% +1,77% +3,16% +2,28% +1,91% +3,39% +6,83% +7,45%
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie +0,19% -0,02% +0,47% +2,13%        
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji +0,29% +0,13% +0,49% +1,68% +1,97% +4,44% +6,53% +8,63%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,35% +0,45% +0,80% +1,49% +2,27% +4,63% +6,37% +7,93%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus +0,48% -0,12% +0,30% +1,45% +1,14% +3,12% +4,01% +5,18%
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,36% +0,47% +0,73% +1,36% +2,12% +3,80% +5,40% +1,50%
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 +0,48% +0,11% +0,76% +2,54% +3,40% +6,00% +7,00% +9,66%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji -0,22% -0,55% +0,19% +1,05% -1,72% -0,62% -0,04% +0,65%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl +0,06% -0,22% +0,06% +0,51%   -1,43% -1,27% -3,51%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus +0,31% +0,08% +1,10% +2,07% +1,10% +3,22% +3,72% +4,74%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny +0,79% +1,08% +1,68% -0,87% -1,91%      
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 +0,16%   +0,48% +2,11% +2,44% +4,83% +6,24%  
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędny Plus +0,44% +0,44% +0,62% +1,34% +2,25% +3,84% +5,19% +6,47%
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,40% +0,27% +0,92% +2,57% +3,07% +5,31% +6,82% +7,89%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych +0,11%   +0,28% +1,15% +1,30% +3,76% +5,70% +6,89%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus +0,11% +0,11% +0,34% +1,02% +1,22% +3,08% +4,83% +5,77%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych -0,35% -0,52% -0,59% -0,96% -1,28% -0,51% +1,88% +5,56%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 1 +0,25% +0,29% +0,87% +2,08% +0,08% +2,47% +3,99% +3,36%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 +0,25% +0,29% +0,87% +2,08% +0,08% +2,47% +3,99% +3,36%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji +0,09% -0,11% -0,18% +0,04% -0,41% +2,80% +5,38% +7,35%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna +0,59% +0,79% +1,01% +1,65% +0,48%      
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny +0,41% +0,67% +1,25% +1,74% +1,94% +2,71% +4,85% +6,95%
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,17% +1,17% +2,22% +3,89% +5,00%      
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny +0,17% +0,23% +0,48% +0,88% +1,30% +3,11% +5,26% +5,21%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus +0,30% +0,45% +0,61% +1,05% +1,91% +4,37% +6,80% +9,30%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny -0,29% -0,67% -0,10% +2,14% -0,21% +1,03% +3,31% +3,47%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria