Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) +0,90% +9,08% +9,08% +9,08% +10,60% +15,16% +5,76% +0,97%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) +0,89% +9,09% +9,09% +9,09% +10,61% +15,16% +5,77% +0,98%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) +1,37% +13,35% +13,35% +13,35% +13,79% +19,34% +6,15% -1,69%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) +0,95% +9,48% +9,48% +9,48% +11,30% +16,26% +7,10% +2,91%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) +0,94% +9,46% +9,46% +9,46% +11,14% +16,10% +6,96% +2,78%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) +1,43% +13,72% +13,72% +13,72% +14,50% +20,55% +7,55% +0,29%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) +0,95% +9,46% +9,46% +9,46% +11,27% +16,21% +7,04% +2,81%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) +0,33% +6,78% +6,78% +6,78% +12,83% +19,97% +11,56% +10,55%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) +0,61% +6,86% -1,24% +1,89% +3,59% -4,56% -8,37% -9,29%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) +0,95% +9,44% +9,44% +9,44% +11,21% +16,09% +6,87% +2,56%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) +0,81% +8,56% +8,56% +8,56% +9,67% +13,69% +3,97% -1,60%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) -0,52% +0,36% +0,68% +1,65% +2,87% +7,94% +2,71% -1,24%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,57% +0,27% +0,54% +1,38% +2,35% +7,12% +1,68% -2,67%
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) -9,36% -15,82% -16,56% -23,24% -22,28% -20,77% -24,57% -30,65%
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) -9,76% -15,30% -14,84% -23,89% -21,11% -21,77% -26,74% -43,74%
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) -9,42% -15,90% -16,68% -23,44% -22,67% -21,37% -25,32% -31,71%
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) -0,18% +1,07% +1,62% +1,97% +8,28% +10,42% +9,83% +13,61%
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) -0,18% +0,65% +1,20% +1,15% +6,46% +7,61% +6,07% +7,49%
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) +0,34% +0,40% -1,90% -1,47% +4,52% +9,55% +6,36% -3,35%
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) +0,93% +3,42% +1,07% +1,93% +5,69% +2,46% +3,80% -1,14%
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) +0,87% +3,31% +0,92% +1,64% +5,08% +1,62% +2,73% -2,49%
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) -0,30% +3,73% +4,38% +4,44% +4,79% +6,12% +9,54% +11,30%
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) +0,28% +6,83% +7,54% +8,01% +5,86% -0,89% +6,79% +13,86%
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) +0,24% +6,75% +7,41% +7,75% +5,35% -1,60% +5,80% +12,21%
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) +7,35% +7,89% -1,30% -4,09% -7,00% -6,79% -16,61% -20,23%
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) +7,94% +6,16% -3,59% -7,81% -14,36% -12,24% -18,57% -12,20%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria