Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) -1,98% -1,52% -1,13% +0,94% -5,97% -3,13% +4,87% +3,18%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) -1,97% -1,52% -1,01% +1,06% -5,86% -3,16% +4,39%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) -1,44% +0,26% +2,44% +0,83% -7,19%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) -1,92% -1,42% -1,80% +0,41% -6,16% -3,43% +4,51% +2,93%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) -1,92% -1,42% -0,86% +1,37% -5,27%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) -1,38% +0,36% +2,60% +1,15% -6,60% -2,52% +7,85%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) -1,92% -1,43% -1,80% +0,41% -6,19% -3,56% +4,87% +3,27%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) -1,21% -1,10% -0,10% +2,88% -2,33% -2,05% +6,54%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) -1,93% -1,44% -1,74% +0,44% -6,20% -3,57%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) -1,92% -1,44% -0,85% +1,35% -5,35% -2,05%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) -2,05% -1,67% -1,23% +0,61% -6,68% -4,12% +4,50% +1,58%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) -0,52% +0,36% +0,68% +1,65% +2,87% +7,94% +2,71% -1,24%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,57% +0,27% +0,54% +1,38% +2,35% +7,12% +1,68% -2,67%
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) -9,36% -15,82% -16,56% -23,24% -22,28% -20,77% -24,57% -30,65%
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) -9,76% -15,30% -14,84% -23,89% -21,11% -21,77% -26,74% -43,74%
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) -9,42% -15,90% -16,68% -23,44% -22,67% -21,37% -25,32% -31,71%
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) -0,76% -0,53% +1,33% +2,67% +3,21% +4,34% +2,53% +5,36%
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) -1,24% -1,00% +0,85% +1,65% +0,31% +1,21% -1,36% -0,40%
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) +0,59% +0,35% +2,07% +0,20% -9,35% -9,54% -12,82% -12,69%
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) +1,03% +2,65% +4,72% +4,00% -2,71% +5,54% -1,62% -4,79%
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) +1,05% +2,62% +4,65% +3,95% -2,99% +4,97% -2,38% -5,98%
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) -1,42% +1,51% +0,46% +2,66% +0,43% -1,90% -3,81% -6,34%
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) -0,98% +3,83% +3,07% +6,59% +7,90% +14,57% +8,69% +2,29%
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) -1,02% +3,74% +2,93% +6,28% +7,33% +13,70% +7,58% +0,74%
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) +0,05% +2,64% +0,21% -6,81% -10,68% -10,98% -13,49% -17,46%
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) +0,49% +4,98% +2,88% -3,08% -3,81% +4,38% -1,84% -9,46%
Data aktualizacji: 2019-10-14, Źródło danych: Notoria