Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) -1,98% -1,52% -1,13% +0,94% -5,97% -3,13% +4,87% +3,18%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) -1,97% -1,52% -1,01% +1,06% -5,86% -3,16% +4,39%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) -1,44% +0,26% +2,44% +0,83% -7,19%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) -1,92% -1,42% -1,80% +0,41% -6,16% -3,43% +4,51% +2,93%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) -1,92% -1,42% -0,86% +1,37% -5,27%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) -1,38% +0,36% +2,60% +1,15% -6,60% -2,52% +7,85%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) -1,92% -1,43% -1,80% +0,41% -6,19% -3,56% +4,87% +3,27%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) -1,21% -1,10% -0,10% +2,88% -2,33% -2,05% +6,54%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) -1,93% -1,44% -1,74% +0,44% -6,20% -3,57%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) -1,92% -1,44% -0,85% +1,35% -5,35% -2,05%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) -2,05% -1,67% -1,23% +0,61% -6,68% -4,12% +4,50% +1,58%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) -0,52% +0,36% +0,68% +1,65% +2,87% +7,94% +2,71% -1,24%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,57% +0,27% +0,54% +1,38% +2,35% +7,12% +1,68% -2,67%
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) -9,36% -15,82% -16,56% -23,24% -22,28% -20,77% -24,57% -30,65%
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) -9,76% -15,30% -14,84% -23,89% -21,11% -21,77% -26,74% -43,74%
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) -9,42% -15,90% -16,68% -23,44% -22,67% -21,37% -25,32% -31,71%
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) +2,05% +2,14% +0,47% -0,44% +1,04% -0,24% +1,09% +2,89%
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) +2,05% +1,62% -0,28% -1,47% -0,95% -3,02% -2,68% -2,57%
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) -1,11% -4,22% -5,19% -4,43% -6,39% -8,08% -11,00% -14,47%
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) +1,06% -3,06% -4,18% -0,60% +4,36% -0,98% -11,70% -8,97%
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) +1,02% -3,14% -4,31% -0,85% +3,83% -1,69% -12,56% -10,36%
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) -0,93% -0,75% +0,52% +2,62% -1,26% -5,88% -8,27% -12,87%
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) +1,26% +0,48% +1,62% +6,82% +10,09% +1,49% -8,89% -7,12%
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) +1,21% +0,40% +1,48% +6,54% +9,56% +0,72% -9,80% -8,52%
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) -1,81% +1,05% -1,66% -2,05% -6,13% -7,95% -11,01% -13,55%
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) +0,37% +2,34% -0,55% +2,00% +4,86% -0,53% -11,47% -7,79%
Data aktualizacji: 2019-02-13, Źródło danych: Notoria