Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) -1,98% -1,52% -1,13% +0,94% -5,97% -3,13% +4,87% +3,18%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) -1,97% -1,52% -1,01% +1,06% -5,86% -3,16% +4,39%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) -1,44% +0,26% +2,44% +0,83% -7,19%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) -1,92% -1,42% -1,80% +0,41% -6,16% -3,43% +4,51% +2,93%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) -1,92% -1,42% -0,86% +1,37% -5,27%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) -1,38% +0,36% +2,60% +1,15% -6,60% -2,52% +7,85%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) -1,92% -1,43% -1,80% +0,41% -6,19% -3,56% +4,87% +3,27%
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) -1,21% -1,10% -0,10% +2,88% -2,33% -2,05% +6,54%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) -1,93% -1,44% -1,74% +0,44% -6,20% -3,57%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) -1,92% -1,44% -0,85% +1,35% -5,35% -2,05%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) -2,05% -1,67% -1,23% +0,61% -6,68% -4,12% +4,50% +1,58%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) -0,52% +0,36% +0,68% +1,65% +2,87% +7,94% +2,71% -1,24%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,57% +0,27% +0,54% +1,38% +2,35% +7,12% +1,68% -2,67%
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) -9,36% -15,82% -16,56% -23,24% -22,28% -20,77% -24,57% -30,65%
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) -9,76% -15,30% -14,84% -23,89% -21,11% -21,77% -26,74% -43,74%
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) -9,42% -15,90% -16,68% -23,44% -22,67% -21,37% -25,32% -31,71%
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) +0,92% +0,23% +0,76% -0,53% +3,61% +2,89% +5,38% +4,30%
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) +0,92% -0,19% +0,33% -1,43% +1,64% -0,11% +1,34% -1,51%
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) +2,09% +0,50% -0,71% -2,28% -5,67% -11,02% -9,59% -16,33%
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) +5,36% +4,01% +2,34% +1,70% +1,42% -2,17% +9,69% -11,15%
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) +5,31% +3,92% +2,21% +1,49% +1,11% -2,70% +8,80% -12,30%
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) +1,73% +4,68% +5,57% +4,03% +2,57% +5,45% +5,07% -3,91%
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) +4,97% +8,35% +8,81% +8,29% +10,35% +16,12% +27,56% +2,15%
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) +4,94% +8,31% +8,73% +8,07% +9,82% +15,27% +26,35% +0,66%
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) -5,41% -8,90% -8,04% -5,68% -15,94% -17,43% -18,70% -24,82%
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) -2,10% -5,65% -5,13% -1,74% -9,32% -8,80% -0,83% -19,71%
Data aktualizacji: 2020-02-24, Źródło danych: Notoria