Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - obligacji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) -1,32% -2,34% -2,73% +0,60% -1,67% +2,64% +2,83% +2,93%
Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) +0,16% +0,37% +0,63% +1,11%        
Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) -1,32% -2,36% -2,75% +0,57% -1,72% +2,54% +2,71% +2,75%
Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) -1,31% -2,33% -3,37% -0,02% -2,31% +0,82% +1,15% -0,04%
Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) -1,31% -2,30% -2,72% +0,67% -1,48% +2,94% +3,28% +3,59%
Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) +1,28% +2,22% +2,39% +9,44% +15,98% +18,94% +15,92% +22,30%
Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) +0,84% -0,08% -0,12% +5,81% +8,86% +9,80% +3,47% +0,45%
Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) -1,31% -2,32% -3,58% -0,22% -2,32% +0,86% +1,21%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A Inc EUR (EUR) +0,37% -1,58% -3,81% -1,54% +3,35%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) +1,86% +1,12% +1,09% +0,47%        
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F Inc EUR (EUR) +0,46% -1,42% -4,48% -2,00% +0,36% +8,09%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I (H-USD) Inc USD (H) (USD) +0,18% -3,22% -3,93% +2,61% +2,22%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I Inc EUR (EUR) +0,41% -1,49% -4,17% -1,80% +0,35%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate R Inc EUR (EUR) +0,41% -1,51% -3,70% -1,31% +0,69%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate RT Acc EUR (EUR) +0,39% -1,54% -2,16% +0,15% +2,12%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate WT2 (H-EUR) Acc EUR (H) (EUR) -1,06% -2,14% -2,96% -2,79%        
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) -0,20% -1,04% +0,04% +3,20% +8,33% +7,70% +7,49% +14,39%
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) -0,20% -1,04% +0,50% +3,68% +8,83% +8,85% +8,64% +16,71%
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) -0,24% -1,12% +0,39% +3,45% +8,38%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) -0,15% -0,94% +0,65% +3,98% +6,29% +6,64% +6,75% +15,36%
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) -0,15% -0,95% +0,64% +3,96% +6,24% +6,57% +6,66% +15,22%
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) -0,13% -0,90% +0,71% +4,11% +6,54% +7,02% +7,27%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) -0,68% -1,09% -3,04% -0,28% +10,25% +6,69% +6,47% +7,22%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) +0,20% -2,91% +0,12% +8,72% +15,73% +14,47% +14,65% +39,60%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) -1,04% -1,75% -0,90% +0,84% +9,37% +7,55% +5,31% +6,62%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) +0,80% +1,64% +3,48% +3,41% +17,94% +14,20% +14,36% +22,90%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) -0,68% -1,09% +0,06% +2,91% +13,78% +14,24% +13,99% +19,94%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) -0,63% -0,98% +0,22% +3,22% +11,13% +11,91% +12,01% +18,56%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) -0,63% -0,99% -3,45% -0,56% +7,04% +3,36% +3,43% +4,45%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) -0,60% -0,99% -0,56% +1,39% +7,06% +6,05%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) -0,60% -0,93% +0,30% +3,38% +11,47% +12,42% +12,69% +19,63%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy A (H2-CZK) Inc CZK (H) (CZK) -1,23% -2,65% -3,72% -1,53% +0,81%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy A Inc EUR (EUR) -1,18% -2,27% -4,52% -2,16% +0,12% +0,35% -1,38% +1,96%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy AT (H-CHF) Acc CHF (H) (CHF) -0,33% -1,70% -1,99% +0,83% +4,86% +3,50% +1,11%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy AT (H2-CZK) Acc CZK (CZK) -1,23% -2,66% -3,14% -0,94% +1,40%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy AT Acc EUR (EUR) -1,16% -2,27% -2,99% -0,59% +1,72% +3,25% +1,48%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy C Inc EUR (EUR) -1,19% -2,30% -4,13% -1,83% +0,71% +0,95% -1,00% +1,35%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy CT Acc EUR (EUR) -1,19% -2,30% -3,05% -0,73% +1,86% +3,17% +1,17% +5,31%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy I Inc EUR (EUR) -1,15% -2,23% -4,66% -2,25% -2,31% -2,29% -3,86%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy IT Acc EUR (EUR) -1,15% -2,23% -2,94% -0,49% -0,55% +1,07% -0,56% +4,20%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy P Inc EUR (EUR) -1,15% -2,24% -4,64% -2,24% -2,31% -2,27% -3,86% -0,76%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy PT (H2-CHF) (CHF) -0,44% -1,95% -2,20% +1,02% +2,59% +0,94%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy PT Acc EUR (EUR) -1,15% -2,24% -2,95% -0,51% -0,57% +1,01%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy PT Acc USD (USD) -1,30% -2,96% -3,40% -0,69% -1,06% -0,72%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy R Inc EUR (EUR) -1,11% -2,16% -4,72% -2,19% -2,07% -1,21%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy W Inc EUR (EUR) -1,11% -2,18% -4,86% -2,45% -2,41% -1,56%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy WT Acc EUR (EUR) -1,11% -2,17% -2,85% -0,30% -0,17% +1,65% +0,21% +5,39%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) +1,18% +2,00% +3,64% +8,56% +28,03% +9,95% -1,45% -5,58%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) +0,84% -1,82% +1,82% +5,52% +25,06% +5,57% -4,69% -6,43%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) -1,21% -1,96% -1,39% +0,77% +13,53% -0,23% -6,85% -14,07%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) +0,88% -2,52% +0,33% +2,46% +4,03% -16,09% -18,84% -16,52%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) -0,87% -0,48% +0,91% +5,63% +27,17% +12,07% -6,39% -5,27%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) -0,11% -1,89% -0,44% +4,26% +12,08% -3,85% -11,31% -4,36%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) +0,05% -1,79% -0,35% +2,11% +17,75% +4,12% -3,85% -1,11%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc HKD (HKD) -0,03% -3,31% -0,46% +8,20% +19,60% +5,35% +0,46% +10,71%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc USD (USD) +0,06% -3,06% -0,28% +8,27% +19,72% +5,59% +0,79% +11,13%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) -0,56% -0,76% +0,57% +4,66% +22,83% +12,42% +8,87% +8,03%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) +0,92% +1,97% +3,93% +5,01% +27,05% +12,28% +9,19% +10,81%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc HKD (HKD) +0,65% -1,86% +1,79% +13,01% +30,89% +20,65% +19,65% +42,73%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc USD (USD) +0,74% -1,84% +1,85% +13,07% +30,85% +20,60% +19,76% +42,84%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) -0,50% -0,65% -5,37% -1,36% +12,74% -3,99% -6,69% -13,48%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield I2 (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) -0,49% -0,65% -5,28% -1,30% +12,84% -3,93% -6,68% -14,34%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield IT Acc USD (USD) +0,75% -1,69% +1,99% +13,45% +27,88% +18,30% +17,88% +41,48%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield P Inc GBP (GBP) +0,45% -1,76% -2,80% +6,85% +19,45% +4,00% +2,37% +15,38%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield P Inc USD (USD) +0,75% -1,69% -4,12% +6,65% +20,19% +3,19% +2,84% +15,10%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield WQ (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) -0,47% -0,61% -0,65% +2,03% +12,56% +0,27% -6,07% -13,16%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield WT Acc USD (USD) +0,77% -1,65% +2,05% +13,57% +28,14% +18,66% +18,35% +42,33%
Allianz Renminbi Currency A (H2-EUR) (EUR) +0,09% -0,10% -3,62% -3,87% -3,61% -2,48% -3,36% -6,27%
Allianz Renminbi Currency A (H2-GBP) (GBP) +2,27% -0,50% -1,97% -5,03% -11,20% -16,95% -14,51% -7,06%
Allianz Renminbi Currency A (USD) +1,47% -1,12% -2,23% +1,81% +2,94% +5,20% +6,99% +25,02%
Allianz Renminbi Currency AT (H2-CHF) (CHF) +0,81% +0,22% +0,13% +1,35% +2,46% +3,53% +2,29% +14,80%
Allianz Renminbi Currency AT (H2-EUR) (EUR) +0,10% -0,09% -0,64% -0,90% -0,71% +3,60% +2,69% +1,78%
Allianz Renminbi Currency CT (H2-EUR) (EUR) +0,08% -0,13% -0,70% -1,03% -1,87% +2,26% +1,29% +0,23%
Allianz Renminbi Currency I (H2-EUR) (EUR) +0,11% -0,07% -3,74% -3,94% -5,57% -4,77% -5,55% -8,41%
Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) +0,11% -0,07% -0,60% -0,79% -2,48% +1,84% +1,07%  
Allianz Renminbi Currency P (H2-GBP) (GBP) +2,29% -0,48% -2,10% -5,11% -12,97% -18,68% -16,26% -11,77%
Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) +0,83% +0,25% +0,16% +1,43% +0,58% +1,72% +0,21% +12,53%
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +0,98% -0,71% -1,82% -4,09% -1,73% -3,38% +1,45%  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) +1,37% -1,21% -5,04% -5,45% -12,29% -9,39% -3,43% -3,08%
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,42% -0,76% -4,67% -6,09% -12,03% -9,95% -4,25% -3,41%
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +0,94% -0,86% -1,95% -4,36% -2,24% -4,16% +0,47% +5,33%
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) +1,34% -1,27% -5,13% -5,66% -12,71% -10,04% -4,35% -4,51%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +2,21% -1,45% -4,60% -5,57% -11,92% -7,16% +2,43% +122,42%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,67% -1,50% -1,83% -3,83% -2,17% -1,15% +7,62% +75,68%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) +2,19% -0,99% -0,97% -2,67% -2,72% -1,89% -2,50% -5,37%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) +2,08% -2,02% -5,08% -5,14% -12,66% -7,31% +2,24% +2,21%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +2,16% -1,56% -4,73% -5,85% -12,44% -7,88% +1,36% +1,86%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +1,67% -1,65% -1,95% -4,11% -2,68% -1,90% +6,47% +11,15%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) +2,08% -2,07% -5,14% -5,35% -13,10% -7,98% +1,27% +0,74%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +1,15% +0,82% +0,82% -1,65% -4,65% +0,74% +9,57% +6,49%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +0,60% +0,70% +3,58% +0,02% +5,74% +6,81% +14,53% +15,00%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) -1,07% -0,54% +3,16% +1,84% +8,94% +11,68% +19,76% +17,73%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) +1,04% +0,28% +0,31% -1,20% -5,42% +0,59% +9,43% +5,23%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,11% +0,74% +0,69% -1,91% -5,15% -0,03% +8,45% +4,84%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +0,55% +0,56% +3,45% -0,29% +5,12% +5,97% +13,41% +13,32%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) +1,02% +0,19% +0,18% -1,46% -5,89% -0,13% +8,35% +3,65%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +2,57% +1,57% +0,60% -0,44% +1,47% -2,18% +1,09% +4,27%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) +2,98% +1,12% -2,74% -1,83% -9,54% -8,59% -4,27% -6,12%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) +2,49% +1,04% +0,09% +0,05% +0,64% -2,32% +0,99% +3,05%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +2,52% +1,51% +0,48% -0,66% +0,92% -2,92% +0,10% +2,69%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) +2,43% +0,96% -0,01% -0,21% +0,11% -3,05% -0,04% +1,49%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond A3 (EUR) +0,68% +0,41% -0,52% +4,27% +6,07% +4,14% +7,82% +12,44%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +1,67% +0,60% -0,09% -1,11% +0,79% -0,60% +3,96% +7,82%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,66% +0,54% -0,21% -1,36% +0,29% -1,36% +2,95% +6,20%
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +1,79% +1,20% +0,45% -1,36% -1,17% -1,56% -0,40% +2,91%
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) +2,17% +0,72% -2,87% -2,74% -11,88% -7,92% -5,67% -7,17%
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,72% +1,11% +0,29% -1,64% -1,62% -2,27% -1,35% +1,41%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) +1,77% +0,51% -2,27% -3,26% -10,44% -5,76% -2,11% -5,48%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,35% +0,39% +0,54% -1,43% -0,46% +0,50% +3,02% +3,17%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) -0,39% -0,71% +0,32% +0,59% +2,79% +5,39% +8,26% +6,33%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) +1,79% -0,02% -2,73% -2,75% -11,09% -5,82% -2,23% -6,55%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) +1,79% +1,02% +1,43% -0,22% -0,91% -0,36% -6,83% -13,59%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,76% +0,37% -2,35% -3,47% -10,86% -6,49% -3,06% -6,95%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +1,22% +0,23% +0,32% -1,75% -0,93% -0,34% +1,92% +1,60%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) +1,70% -0,13% -2,84% -2,98% -11,54% -6,54% -3,18% -7,95%
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,05% -1,13% -1,79% -3,76% -1,12% -4,03% +0,19% +2,37%
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) +1,40% -1,66% -5,06% -5,21% -11,82% -10,10% -4,83% -7,32%
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +1,01% -1,26% -1,91% -4,05% -1,68% -4,76% -0,75% +0,85%
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) +1,44% -1,70% -5,15% -5,36% -12,21% -10,71% -5,66% -8,61%
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +2,09% +0,80% +0,21% -2,82% -1,28% -5,10% -2,71% +1,19%
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) +2,51% +0,38% -3,04% -4,12% -11,84% -10,99% -7,49% -8,28%
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +2,03% +0,74% +0,08% -3,06% -1,77% -5,80% -3,68% -0,32%
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) +2,47% +0,28% -3,21% -4,38% -12,33% -11,69% -8,45% -9,65%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond E2 (USD) +0,97% +1,67% -2,17% +0,26% -3,25% +12,13% +20,45% +24,23%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond E2 Hedged (EUR) +1,16% +3,37% +1,93% -0,19% +0,85% -1,71% -2,41% +6,48%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) +1,76% +0,21% +0,31% -0,80% +0,59% +3,45% +0,83% -7,58%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) -0,44% -1,53% -0,80%   +4,39% +9,35% +17,20% +13,57%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) +1,70% -0,80% -3,80% -3,32% -9,66% -2,18% +6,02% -0,04%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) +1,24% -0,36% -0,57% -2,00% +1,16% +4,45% +11,68% +10,61%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,74% -0,33% -3,45% -3,96% -9,38% -2,78% +5,12% -0,37%
BlackRock Global Funds Global Inflation Linked Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,86% +0,72% -0,03% -0,35% -1,06% -3,44% +3,33% +3,52%
BlackRock Global Funds Global Inflation Linked Bond Fund A2 Acc USD (USD) +2,29% +0,27% -3,28% -1,68% -11,68% -9,47% -1,82% -6,23%
BlackRock Global Funds Global Inflation Linked Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +1,86% +0,62% -0,13% -0,62% -1,50% -4,16% +2,30% +1,98%
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) +2,23% +1,81% +1,28% +2,15% +0,25% +1,88% +4,80% +4,22%
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +2,29% +2,26% +1,65% +1,51% +0,50% +1,21% +3,88% +3,86%
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +1,46% +0,51% +0,05% -1,52% +0,81% -2,47% +1,92% +4,29%
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) +1,76% -1,00% -4,89% -5,88% -13,38% -11,79% -7,99% -9,90%
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) +1,73% -1,07% -5,03% -6,10% -13,81% -12,45% -8,93% -11,23%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond AUD D2 Hedged Acc (AUD) +3,21% +10,91% +11,26% +8,63% -0,67% +3,81% +6,81% +2,45%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,19% -0,50% -0,59% -2,43% +0,87% +4,41% +11,68% +10,98%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) +1,64% -0,87% -3,76% -3,65% -9,85% -2,20% +5,99% +0,29%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,65% -0,47% -3,41% -4,37% -9,61% -2,85% +5,02% -0,12%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) +1,57% -0,99% -3,90% -3,91% -10,33% -2,97% +4,88% -1,27%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) +2,24% +1,83% +1,18% -0,65% -3,06% -4,46% -12,72% -16,81%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) +2,17% +0,74% -3,01% -3,26% -13,13% -9,81% -8,42% -10,10%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) +2,22% +1,78% +1,12% -0,77% -3,31% -4,82% -13,16% -17,43%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) +2,16% +0,70% -3,07% -3,38% -13,35% -10,15% -8,87% -10,77%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,45% +0,58% -0,46% -2,88% -3,00% -3,83% -2,74% +0,15%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) +2,00% +0,17% -3,57% -4,08% -13,35% -9,81% -7,56% -9,13%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,96% +0,57% -3,31% -4,82% -13,13% -10,48% -8,37% -9,53%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) +1,91% +0,14% -3,68% -4,35% -13,80% -10,48% -8,48% -10,47%
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) +2,25% -0,74% -4,82% -5,70% -14,15% -12,94% -10,39% -10,85%
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc EUR (EUR) +2,30% -0,26% -4,46% -6,36% -13,89% -13,47% -11,20% -11,13%
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) +2,26% -0,79% -4,95% -5,98% -14,58% -13,61% -11,29% -12,17%
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,83% +0,32% -0,46% -2,95% -1,52% -4,88% -2,32% +1,16%
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) +2,27% -0,10% -3,69% -4,24% -12,09% -10,78% -7,12% -8,25%
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) +2,37% +0,93% +0,45% -1,71% -1,94% -5,57% -11,51% -15,07%
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +2,33% +0,33% -3,34% -4,91% -11,83% -11,34% -7,94% -8,58%
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) +2,23% -0,19% -3,82% -4,48% -12,53% -11,45% -8,04% -9,63%
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) +1,83% +1,15% +0,69% -0,82% -0,06% +0,11% +1,91% +5,05%
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) +2,25% +0,69% -2,57% -2,22% -10,92% -6,37% -3,40% -5,17%
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,79% +1,07% +0,57% -1,07% -0,56% -0,63% +0,90% +3,49%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) -0,11% -2,05% -2,53% -1,36% -2,22% -2,06% +4,54% -0,04%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging D Inc EUR (EUR) +0,50% -0,84% -0,84% +0,36% +5,18% -2,83% -1,90%  
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging N Acc EUR (EUR) +2,58% +1,17% +1,14% +2,23% +6,87% +2,27% +2,98%  
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) +2,11% +0,50% -0,01% -2,71% -5,41% +2,17% +5,36% -4,16%
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) -2,84% -4,05% -3,35% -3,31% -8,17% -15,54% -10,57% -29,76%
BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) +1,65% -1,79% -4,95% -3,98% +0,49% +3,32% +9,18% -4,32%
BNP Paribas L1 Bond World Plus N (Inc) (EUR) +1,65% -1,80% -4,96% -3,98% +0,48% +3,32% +9,17% -4,32%
BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) +1,56% -0,87% -0,10% -1,04% +0,96% +3,74% +5,68% +4,07%
BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) +2,53% +2,26% +1,56% -2,00% +0,60% +2,81% +1,36% +10,70%
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) +2,22% -1,21% -5,46% -6,33% -14,16% -8,45% -6,99% -5,28%
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) -0,60% -4,25% -3,84% -2,63% +6,05% +12,73% +28,61%  
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) -0,23% -5,25% -5,79% -1,27% +6,75% +11,93% +27,80%  
BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) +2,48% +1,41% +0,16% -1,50% +0,01% -3,67% -1,95% +1,68%
BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) +2,05% +1,04% -0,35% +4,12% +8,80% +6,14% +10,28% +12,85%
BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) +1,45% +0,16% -0,60% -1,97% -0,04% -1,09% +1,84% +5,53%
BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) +2,23% +2,05% +0,89% +4,28% +8,32% +4,65% +8,77%  
BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) +3,62% +3,38% +2,18% +5,47% +9,29% +6,41% +10,31% +16,08%
BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) +2,81% +1,75% +0,31% +4,68% +9,11% +7,01% +10,91% +17,25%
BNP Parvest Bond World Emerging C (Inc) (EUR) -2,77% -6,35% -4,76% -6,70% -2,67% -3,46% +10,45% -3,19%
BNP Parvest Bond World Emerging C (Inc) (USD) -2,32% -7,24% -6,60% -5,31% -1,93% -4,42% +9,22% -3,15%
BNP Parvest Bond World Emerging Local C (Inc) (EUR) -3,07% -4,71% -3,10% -5,57% -8,81% -16,24% -10,30%  
BNP Parvest Bond World Emerging Local C (Inc) (USD) -2,63% -5,63% -4,99% -4,17% -8,13% -17,12% -11,53%  
BNP Parvest Bond World Emerging Local C (USD) +2,12% +0,52%   -2,69% -5,39% +3,08% +5,36% -4,34%
BNP Parvest Bond World Emerging Local D RH (EUR) -2,19% -0,77% -0,62% -0,54% -7,14% -25,38% -27,59%  
BNP Parvest Bond World Emerging Local N (USD) +3,41% +0,18% +0,82% +1,55% -2,89% -6,17% +0,48%  
BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) +3,67% +8,30% +10,63% +8,93% +15,63% +35,17% +69,93% +49,72%
BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) +0,88% -0,97% -1,29% -4,11% -1,52% +3,19% +6,23% +6,46%
BNP Parvest Bond World High Yield D Inc EUR (EUR) -2,66% -3,63% -2,67% -5,04% -3,11% -10,47% -10,39%  
BNP Parvest Bond World High Yield N Inc EUR (EUR) +4,74% +3,64% +4,64% +1,96% +3,78% -0,39% -0,55%  
BNP Parvest Convertible Bond Europe A Acc EUR (EUR) +1,07% -1,64% -1,61% -4,20% -6,22% -5,31% -4,61% -6,86%
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) +2,83% +1,19% +0,05% -4,03% +1,00% +6,76% +4,55% +14,51%
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) +2,78% +1,09% -0,09% -4,31% +0,41% +7,43% +4,88% +16,35%
BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) +2,66% +2,01% +1,31% -2,47% -0,09% +2,10% +0,79%  
BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) -0,76% +0,59% +1,79% -5,41% -7,51% -1,67% -2,31%  
BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) +2,66% +1,81% +1,14% -2,55% -0,24% +3,22% +1,92%  
Conseq Polskich Obligacji +0,91% +0,91% +0,91% +1,83% +3,74% +1,83% +1,83% +0,91%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) +2,55% -1,18% -5,49% -6,53% -13,64% -12,52% -8,05% -5,45%
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +1,99% -0,01% -2,97% -3,43% -11,09% -4,10% +6,40% +9,78%
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) +2,26% -0,46% -3,82% -3,80% -10,96% -4,38% +6,43% +7,94%
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) +2,61% +2,46% +1,36% +0,49% -3,34% -2,78% -1,34% -0,41%
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) +2,97% +2,13% +0,52% +0,22% -3,15% -3,10% -1,22% -2,08%
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund +2,68% +1,64% +0,60% -1,15% +1,07% -2,87% +1,13% +5,00%
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) +2,78% -0,86% -4,51% -4,68% -9,83% -5,25% +3,81% +3,09%
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) +2,87% -0,74% -4,33% -4,36% -9,21% -4,31% +5,16% +5,10%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) +2,36% -0,99% -4,44% -5,30% -11,08% -7,69% +0,76% +3,10%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) +1,42% -1,24% -2,06% -4,29% -0,81% -2,01% +5,25% +11,10%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) +2,68% -1,36% -5,22% -5,57% -10,90% -7,97% +0,80% +1,40%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) +2,34% -1,06% -4,51% -5,45% -11,41% -8,25% -0,04% +1,88%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) +1,76% +0,46% -0,37% -2,28% -4,59% +0,07% +7,45% +0,29%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund EUR A Acc (EUR) +3,36% +6,29% +6,69% +8,42% -2,11% -1,37% +6,90% -6,86%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) +2,62% +1,62% +0,78% -0,87% +1,41% -2,76% +0,54% +3,35%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) +2,59% +1,54% +0,67% -1,11% +0,96% -3,37% -0,32% +2,12%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) +1,71% +1,14% +0,21% -2,03% -2,49% -2,89% -2,79% +1,26%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) +1,71% +1,13% +0,29% -2,05% -2,43% -2,86% -2,86% +1,28%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) +1,63% +1,00% +0,16% -1,91% -1,41% -2,46% -0,85% +3,38%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) +1,62% +0,89% +0,14% -2,00% -1,62% -2,73% -1,15% +2,81%
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +1,51% -0,01% -0,20% -2,14% +1,47% +4,38% +10,89% +15,69%
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) -0,08% -0,92% -0,17% +0,34% +5,33% +9,61% +17,31%  
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) +1,45% -0,08% -0,29% -2,30% +1,19% +3,95% +10,33% +14,81%
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc USD (USD) +2,93% +0,76% -2,13% -3,35% -7,97% -9,68% -5,20% -5,41%
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) +1,87% -0,68% -3,25% -4,14% -8,34% -6,57% -2,20% -1,87%
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) +2,27% -0,10% -3,28% -3,17% -9,80% -2,55% +7,57% +3,82%
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A Acc USD (USD) +2,69% +0,23% -3,23% -7,51% -11,88% -8,75% -7,87% -13,09%
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) +1,17% -0,11% -0,93% -2,80% -1,68% -2,51% -0,02% +1,57%
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc PLN (H) (PLN) -0,42% -1,01% -0,84% -0,08% +2,25% +2,79% +6,31% +5,36%
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc USD (USD) +2,38% -0,30% -4,25% -4,13% -11,78% -11,79% -7,23% -8,39%
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund E Acc EUR (H) (EUR) +1,03% -0,20% -1,03% -3,05% -2,23% -3,28% -1,14% -0,28%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) +2,99% -0,49% -5,11% -6,23% -13,34% -12,78% -9,00% -9,60%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) +2,88% +0,87% -3,23% -3,69% -13,34% -10,18% -8,89% -10,12%
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +1,95% -0,46% -3,09% -3,49% -9,76% -2,08% +7,41% +3,67%
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) +2,21% -0,92% -3,96% -3,86% -9,71% -2,42% +7,45% +1,96%
Fidelity Funds China RMB Bond Fund CNY A Acc (CNY) -2,63% -0,20% -2,82% -0,45% +8,92% +6,49% +21,90% +26,83%
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) +1,65% +0,56% -0,08% -1,57% +0,41% -1,23% +2,87% +5,58%
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) +1,62% +0,46% -0,20% -1,76% +0,01% -1,83% +2,11% +4,34%
Fidelity Funds Global Income Fund A Acc EUR (H) (EUR) +0,90% -0,54% -0,93% -2,79% -0,62% -0,58% +5,92% +6,85%
Fidelity Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) +1,89% -0,79% -3,49% -3,88% -8,44% -5,45% +1,98% -1,54%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) -0,41% -1,04% -2,57% -4,88% -9,89% -5,39% -6,62% -13,26%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) -2,19% -2,19% +2,30% -1,66% -8,68% -0,62% -3,87% +2,76%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) +1,38% -1,21% -1,79% -3,19% -1,38% +1,60%   -2,83%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) +2,55% -1,42% -4,82% -4,19% -11,23% -4,53% -4,24% -11,42%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) -2,28% -2,31% +2,12% -2,02% -9,36% -1,68% -5,24% +0,60%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) +2,53% -1,48% -5,00% -4,54% -11,81% -5,51% -5,56% -13,25%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) +2,78% -0,01% -2,28% -4,00% -9,93% +3,32% +10,19% +9,80%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) +2,73% -0,11% -2,42% -4,26% -10,42% +2,50% +9,06% +8,09%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) -0,45% -1,54% -1,00% +0,92% -6,45% -6,44%    
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +1,44% +0,02% -0,34% -1,96% +0,91% +3,40% +8,53% +10,85%
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) +1,36% -0,05% -0,48% -2,27% +0,28% +2,53% +7,24% +8,90%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) +0,14% +2,46% +2,92% +0,95% +5,67% +4,79% +5,76% +1,79%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) +0,22% +2,45% +2,70% +0,63% +4,88% +3,39% +4,02% -0,76%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) +1,71% +0,94% +0,20% -2,14% -1,85% -1,98% -1,22% +2,39%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) +1,71% +0,83% +0,09% -2,34% -2,34% -2,76% -2,18% +0,79%
Franklin Templeton Investment Funds GCC Bond Fund A Acc USD (USD) +2,62% -0,65% -4,25% -5,18% -11,74% -7,27% -0,37% -1,30%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund A Acc EUR (EUR) +2,04% +0,33% -1,86% -4,57% -9,86% -11,19% -9,40% -10,61%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) +1,21% +0,13% +0,39% -3,11% -0,16% -6,37% -6,19% -4,37%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund A Acc USD (USD) +2,40% +0,03% -2,67% -4,13% -9,83% -11,42% -9,46% -12,10%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund N Acc EUR (EUR) +1,97% +0,19% -1,98% -4,88% -10,45% -12,16% -10,68% -12,50%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund N Acc EUR (H) (EUR) +1,08% -0,02% +0,18% -3,47% -0,81% -7,03% -7,31% -6,14%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund N Acc USD (USD) +2,28% -0,20% -2,92% -4,51% -10,54% -12,38% -10,77% -13,82%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) +1,71% +1,23% +1,28% -1,69% -2,37% -0,14% +0,69% +8,40%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) +1,64% +1,09% +1,09% -2,10% -3,09% -1,19% -0,79% +6,12%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) -0,09% -0,41% -2,16% -6,53% -13,59% -1,25% -3,58% -10,52%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) +2,56% -0,47% -3,62% -6,36% -14,88% -0,38% -1,32% -7,97%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) +1,61% -0,65% -1,38% -4,95% -5,44% +6,13% +3,39% +0,29%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) +2,82% -0,87% -4,50% -5,99% -14,92% -0,67% -1,44% -9,36%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) -1,95% -3,56% +1,24% -3,47% -9,18% +2,90% -7,34% +6,01%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) +2,47% -0,63% -3,79% -6,71% -15,51% -1,43% -2,74% -9,89%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (H) (EUR) +1,56% -0,78% -1,50% -5,17% -5,99% +5,11% +1,98% -1,74%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc PLN (H) (PLN)   -1,66% -1,45% -2,60% -2,26% +10,71% +8,28% +1,57%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) +2,82% -0,97% -4,64% -6,29% -15,50% -1,68% -2,77% -11,25%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) +2,65% +4,22% +5,53% +1,83% -0,88% +5,41% +11,55% +3,12%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) +5,35% +4,30% +4,12% +2,17% -2,20% +6,88% +14,95% +7,16%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) -2,39% -4,18% -2,01% +0,16% +3,05% +6,28% +10,15% +10,00%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) +5,68% +3,90% +3,18% +2,65% -2,22% +6,60% +14,81% +5,51%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) +5,30% +4,16% +3,87% +1,79% -2,92% +5,63% +13,18% +4,75%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) +5,58% +3,74% +2,95% +2,26% -2,97% +5,36% +13,08% +3,17%
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +2,19% -0,32% -2,19% -4,57% -10,50% -2,53% +6,20% +2,14%
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) +2,46% -0,70% -3,12% -4,19% -10,56% -2,79% +6,12% +0,67%
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) +2,21% -0,40% -2,25% -4,80% -10,93% -3,19% +5,18% +0,72%
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) +1,87% -1,48% -4,72% -5,25% -11,63% -4,26% +8,87% -4,86%
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) +1,89% -1,52% -4,84% -5,53% -12,14% -5,09% +7,63% -6,53%
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) +2,12% -0,38% -3,65% -5,94% -13,17% -8,78%    
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) +2,38% -0,76% -4,56% -5,57% -13,22% -9,08%    
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) -2,30% -2,83% -0,36% -4,48% -15,27% -8,90% -11,52% +5,80%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) -2,38% -3,00% -0,61% -4,98% -16,02% -10,14% -13,14% +2,96%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) -2,47% -3,26% -1,06% -5,14% -15,63% -10,18%    
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) -2,57% -3,38% -1,12% -5,25% -15,89% -10,49% -12,07% +5,59%
Generali CEE Corporate Bonds Fund -1,48% -5,46% -5,85% -1,60% +2,60% -1,20% +0,59% -1,09%
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) -2,82% -1,64% -1,40% +2,08% +4,44% +2,87% +3,77% +7,52%
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) +0,26% +0,31% +0,45% +1,09% +1,96% +3,22% +6,05% +9,53%
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) -1,49% -0,29% -0,66% +3,79% +8,27% +4,28% +6,24% +8,02%
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) +1,62% +1,66% +1,20% +2,66% +5,51% +4,35% +8,13% +9,27%
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) +1,66% -4,94% -5,41% -4,01% -1,30% -2,64% +0,95% -3,06%
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) +5,87% +8,02% +2,16% +2,25% -2,25% -6,03% +9,53% -9,08%
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) -0,93% +1,62% +1,45% +4,31% +7,42% +2,45% +7,35%  
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) +2,07% +3,64% +3,40% +3,61% +6,01% +4,50% +12,13%  
HSBC Global Investment Funds Brazil Bond USD A Acc (USD) +2,78% +0,31% +0,73% -4,75% -9,43% +9,75% +36,21% +33,22%
HSBC Global Investment Funds Euro Bond +2,29% +0,96% -0,25% -2,02% -0,51% -4,33% -1,52% +0,95%
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond +1,28% +0,07% -0,68% -2,36% -0,68% -2,12% +0,68% +3,82%
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond +1,46% +0,32% -0,22% -1,27% +1,08% +2,04% +7,14% +11,56%
HSBC Global Investment Funds Global Bond +2,78% +0,61% -2,33% -4,27% -9,98% -11,20% -7,94% -7,81%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) +2,18% -2,18% -6,36% -7,19% -13,04% -10,35% -3,76% -3,12%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt +1,75% -2,23% -2,75% -6,85% -1,50% +6,43% +5,00% +32,43%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) +1,61% +0,46% -0,28% -3,25% -7,63% -3,28% +0,92% -2,13%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) +2,26% +0,39% -0,97% -3,43% -7,65% -3,02% +0,45% -3,96%
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond +2,30% -1,13% -5,04% -5,35% -11,51% -8,01% -1,87% -3,85%
HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond +2,72% -0,75% -5,29% -6,58% -14,03% -13,45% -10,48% -11,72%
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) +1,90% +0,04% +1,16% +0,39% +2,77% +7,07% +8,32% +5,14%
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) +1,86% -0,04% +1,00% +0,12% +2,26% +6,27% +7,25% +3,53%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond C (perf) Acc EUR (H) (EUR) +1,31% +0,37% +0,10% -1,96% -1,31% -0,78% +2,30% +5,30%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond C (perf) Acc PLN (H) (PLN) -0,27% -0,55% +0,19% +0,69% +2,60% +4,05%    
JPMorgan Funds Global Strategic Bond C (perf) Acc USD (USD) +2,58% +0,21% -3,15% -3,23% -11,60% -7,25% -2,64% -4,82%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond D (perf) Acc EUR (H) (EUR) +1,17% +0,06% -0,29% -2,70% -2,71% -2,87% -0,40% +0,89%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond D (perf) Acc PLN (H) (PLN) -0,36% -0,78% -0,15%   +1,18% +1,86%    
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) +2,78% -0,42% -4,89% -5,92% -13,17% -12,40% -8,82% -9,24%
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) +2,78% -0,48% -4,97% -6,06% -13,39% -12,75% -9,26% -9,92%
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) -0,41% -1,54% -0,82% +0,05% +4,28% +8,15%    
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) -0,48% -1,70% -1,05% -0,43% +3,29% +6,59%    
KBC Bonds Capital Fund +2,56% +1,49% -1,62% -2,44% -6,53% -9,13% -6,10% -3,51%
KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) +1,18% -1,38% -2,81% -3,83% -9,49% -5,40% -1,82% -6,97%
KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) +1,17% -1,38% -2,82% -4,70% -10,32% -7,17% -3,66% -9,70%
KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) +1,34% +0,35% -1,03% -1,66% -0,41% -1,74% +2,24% +5,37%
KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) +1,34% +0,35% -1,04% -2,96% -1,73% -4,00% -0,10% +1,77%
KBC Bonds Corporates USD USD C1 Acc (USD) +2,56% -2,11% -7,00% -6,90% -13,06% -11,43% -5,92% -7,46%
KBC Bonds Corporates USD USD D1 Inc (USD) +2,56% -2,11% -7,01% -10,42% -16,35% -59,58% -57,06% -15,69%
KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) -0,71% -0,36% -1,27% -4,27% -5,25% -9,28% -7,91% -8,01%
KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) -0,71% -0,37% -1,28% -7,72% -8,66% -16,00% -14,74% -17,82%
KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) +2,54% -1,70% -6,65% -7,50% -13,39% -9,40% -0,78% +2,71%
KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) +2,54% -1,70% -6,67% -12,12% -17,71% -17,81% -9,99% -11,79%
KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) +2,81% +1,63% -0,25% -0,97% -1,35% -5,30% -3,83% -1,35%
KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) +2,81% +1,63% -0,24% -2,17% -2,55% -7,40% -5,96% -4,68%
KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) +2,71% +1,22% -0,19% -1,77% -4,01% -6,72% -6,60% -6,41%
KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) +2,70% +1,22% -0,20% -2,81% -5,03% -8,49% -8,37% -9,77%
KBC Bonds High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) +0,71% -0,07% -1,83% -4,52% -7,94% -5,43% -5,11% -9,99%
KBC Bonds High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) +0,71% -0,07% -1,83% -6,91% -10,24% -10,20% -9,89% -16,87%
KBC Bonds Income Fund +2,58% +1,57% -1,50% -3,39% -7,55% -11,15% -8,09% -6,49%
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) +2,05% +1,13% -0,74% -0,30% +1,26% -1,84% +0,86% +0,87%
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) +2,05% +1,13% -0,75% -0,31% +1,25% -1,85% +0,84% +0,78%
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) +2,01% -0,71% -4,43% -4,22% -10,03% -5,88% +3,78% +4,81%
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) +2,25% -1,19% -4,67% -5,03% -10,48% -6,58% +2,84% +3,73%
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) +1,86% +0,34% -0,99% -1,66% -0,60% -2,21% +1,28% +2,93%
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) -0,01% -0,72% -1,07% +0,19% +2,88% +2,26% +6,36% +6,32%
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) +2,44% +1,96% +0,38% -0,58% +0,35% -1,14% +2,22% +6,32%
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) +0,82% +0,89% +0,44% +1,65% +3,50% +2,89% +6,62% +7,35%
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) -0,32% -1,22% -0,47% +0,80% +6,95% +12,99% +19,48% +20,58%
Nordea 1 Global Bond Fund AP Inc EUR (EUR) +1,40% +0,32% -3,17% -4,38% -9,39% -14,22% -11,28% -9,42%
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) +2,91% +1,73% -1,82% -3,00% -8,08% -11,32% -8,30% -4,82%
Nordea 1 Global Bond Fund E Acc PLN (PLN) +3,16% +1,74% -1,68% -2,60% -8,08% -11,74% -8,61% -6,79%
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) +1,97% -1,61% -4,37% -4,89% -8,54% -2,53% +6,28% +0,96%
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) +1,62% -1,27% -4,38% -4,43% -8,77% -2,92% +5,64% -0,28%
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) -0,93% -2,45% -1,67% -1,55% +5,13% +8,12% +16,02% +11,83%
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) +1,71% -1,37% -6,12% -6,20% -12,92% -10,99% -5,22% -7,16%
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) +2,27% -1,71% -6,02% -6,34% -13,11% -11,06% -5,03% -7,93%
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) -0,54% -2,48% -3,34% -2,98% +0,89% -1,18% +3,88% +2,31%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) -2,46% -2,92% +0,27% -2,71% -12,93% -1,09% -5,90% +0,75%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) +1,38% -1,43% -5,31% -5,52% -12,02% -4,35% +3,99% -1,69%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) +1,93% -1,78% -5,20% -5,61% -12,21% -4,51% +4,19% -2,56%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) -0,89% -2,56% -2,46% -2,20% +2,05% +6,06% +14,05% +8,35%
Raiffeisen Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) +1,70% +1,22% +0,43% -1,79% -1,50% -1,67% -1,12% +3,06%
Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) +1,56% +0,79% +0,10% -2,60% -2,37% -3,33% -2,45% -0,16%
Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) +1,58% +0,48% -0,51% -1,84% -0,07% -1,53% +2,86% +6,39%
Raiffeisen Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) +1,45% +0,12% -0,23% -1,69% +1,20% +3,80% +9,37% +11,86%
Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) -0,21% -0,78% -0,77% -3,94% -3,21% -3,60% -0,52% +2,78%
Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) +2,52% +0,98% -1,80% -3,51% -8,07% -9,67% -6,36% -4,86%
Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) +0,16% +0,14% -0,22% -2,37% -6,95% -1,07% +3,69% +0,48%
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) -0,22% +0,01% -1,33% -4,22% -8,04% -3,30% +3,60% +4,94%
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) +1,42% -0,21% -0,49% -2,40% +0,81% +4,05% +11,44% +17,93%
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) +1,42% -0,23% -0,51% -2,42% -5,33% -2,29% -1,20% +4,55%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (EUR) +1,63% +0,44% -0,13% -0,96% +1,86% +1,34% +6,79% +10,67%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,99% +0,37% +0,15% -0,97% +1,14% +1,39% +4,98% +7,39%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) +2,02% -0,05% -3,40% -2,41% -9,25% -5,34% +1,15% -0,19%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Inc EUR (EUR) +1,61% +0,43% -0,14% -2,46% -1,17% -3,20% +0,48% +1,06%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc EUR (EUR) +1,56% +0,37% -0,23% -1,18% +1,38% +0,62% +5,80% +9,13%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Inc EUR (EUR) +1,60% +0,36% -0,19% -2,66% -1,60% -3,83% -0,38% -0,28%
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc EUR (EUR) +1,56% +0,26% -0,14% -0,88% +2,71% +3,35% +9,84% +13,58%
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) -0,18% -0,84% -0,29% +1,24% +6,09% +8,43% +15,49%  
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc EUR (EUR) +3,26% +2,34% +1,24% +0,38% +2,02% -3,36% -0,15% +3,24%
Schroder International Selection EURO Government Bond A Inc EUR (EUR) +3,23% +2,45% +1,23% -1,23% +0,43% -6,50% -3,50% -2,44%
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc EUR (EUR) +3,19% +2,33% +1,10% +0,15% +1,45% -4,10% -1,27% +1,61%
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) +1,66% +0,07% +0,11% -1,48% +2,51% +6,38% +13,62% +20,21%
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) +1,67% +0,07% +0,11% -3,70% -2,19% -1,04% +2,95% +3,73%
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) +1,81% +1,27% +0,47% -1,54% -1,95% -2,64% -2,24% +0,70%
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) +1,80% +1,27% +0,47% -1,54% -1,95% -2,64% -2,29% +0,55%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) +1,86% +1,25% +0,22% -1,51% -1,49% -2,48% -1,63% +1,89%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) +1,86% +1,14% +0,15% -2,89% -2,77% -4,82% -4,12% -2,07%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) +1,86% +1,09% +0,04% -1,82% -1,94% -3,25% -2,68% +0,35%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) -0,68% -0,95% -1,22% -1,64% -2,42% -4,00% -1,11% -0,92%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc USD (USD) +0,26% -4,29% -3,92% -4,99% -14,69% -9,68% -8,69% -4,96%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Inc USD (USD) +0,05% -4,94% -5,17% -6,70% -17,45% -14,09% -14,99% -15,64%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (EUR) +1,18% -2,94% -3,44% -3,14% -14,21% -9,30% -8,90% -6,41%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) -0,72% -1,01% -1,32% -1,83% -2,81% -4,58% -1,89% -2,07%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc USD (USD) +0,21% -4,38% -4,06% -5,24% -15,06% -10,25% -9,39% -6,07%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (EUR) +0,96% -3,61% -4,44% -4,96% -16,92% -13,77% -15,04% -16,86%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) -0,98% -1,62% -2,48% -3,63% -5,88% -9,26% -8,56% -13,04%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc USD (USD)   -4,97% -5,21% -6,88% -17,78% -14,67% -15,63% -16,66%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) +3,15% +1,99% +3,76% +2,16% +4,66% +5,65% +8,92% +15,48%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) +3,53% +1,49% +0,31% +0,64% -6,88% -1,30% +3,14% +3,96%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +3,12% +1,93% +3,66% +1,97% +4,25% +5,02% +8,08% +14,19%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) +1,36% +0,76% +3,41% +4,07% +7,52% +10,08% +13,39% +17,40%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) +3,50% +1,41% +0,21% +0,44% -7,25% -1,89% +2,33% +2,78%
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) +2,25% -0,01% -2,07% -1,94% -7,16% -7,22% -2,06% -1,40%
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) +2,23% -0,46% -2,45% -1,41% -7,89% -7,06% -2,17% -2,66%
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) +2,18% -0,55% -2,57% -1,66% -8,35% -7,76% -3,15% -4,12%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,70% -1,03% -0,35% -2,00% +3,71% +4,89% +14,46% +18,03%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) +1,09% -1,50% -3,66% -3,52% -7,69% -1,85% +8,69% +6,96%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,66% -1,11% -0,47% -2,25% +3,19% +4,11% +13,32% +16,27%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) +1,05% -1,58% -3,77% -3,75% -8,14% -2,57% +7,62% +5,38%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) +1,05% -1,57% -3,77% -6,70% -13,61% -10,95% -4,36% -11,97%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,16% -0,65% -1,16% -2,78% +0,03% -0,65% +6,88% +11,33%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) +1,55% -1,15% -4,50% -4,32% -11,02% -7,13% +1,21% +0,49%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,12% -0,74% -1,28% -3,02% -0,47% -1,39% +5,81% +9,66%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) +1,51% -1,24% -4,62% -4,56% -11,46% -7,82% +0,21% -1,02%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) +1,51% -1,22% -4,60% -6,84% -15,66% -14,16% -8,93% -14,12%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,90% +2,91% +4,32% -3,91% +4,70% +4,24% -5,65% -11,18%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) +3,36% +2,06% +5,02% +3,63% +11,23% +13,89% +4,46% +18,19%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,84% +2,81% +4,18% -4,16% +4,17% +3,46% -6,58% -12,49%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) +3,31% +1,98% +4,88% +3,36% +10,67% +13,03% +3,42% +16,42%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) +3,31% +1,98% +3,67% +0,12% +4,71% +3,70% -7,33% -2,09%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) +1,13% +0,98% +2,42% -1,03% +1,06% +1,34% +5,19% +8,80%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) +1,52% +0,52% -0,87% -2,46% -9,87% -5,03% +0,10% -1,11%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) +1,12% +0,97% +2,45% -3,00% -2,92% -4,59% -2,91% -4,52%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) +1,47% +0,45% -0,89% -4,39% -13,44% -10,60% -7,70% -13,32%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,06% +0,89% +2,31% -1,23% +0,66% +0,71% +4,38% +7,55%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) -0,63% -0,22% +2,15% +0,82% +3,89% +5,68% +9,62% +10,78%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) +1,45% +0,44% -0,97% -2,65% -10,25% -5,62% -0,68% -2,21%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) +0,73% +0,27% +1,69% -3,16% -3,28% -5,14% -3,70% -5,40%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) +1,13% -0,18% -1,63% -4,51% -13,69% -11,05% -8,32% -14,02%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc EUR (EUR) +2,72% +2,01% +1,30% +0,45% +1,93% -1,67% +1,66% +4,40%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc EUR (EUR) +2,77% +1,96% +1,31% -0,79% -0,58% -5,28% -3,34% -3,65%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc EUR (EUR) +2,69% +1,91% +1,15% +0,19% +1,37% -2,45% +0,55% +2,71%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) +2,67% +1,47% +0,74% +0,72% +0,58% -2,29% +0,41% +1,38%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc EUR (EUR) +2,73% +1,95% +1,13% -1,05% -1,17% -6,03% -4,39% -5,20%
Schroder International Selection Global Bond A Acc EUR (H) (EUR) +2,11% +1,22% +0,30% -1,89% -0,35% -2,46% +0,44% +2,80%
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (H) (USD) +2,56% +0,81% -2,92% -3,26% -11,40% -9,10% -5,11% -7,33%
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) +2,57% +1,36% -0,91% -1,84% -7,62% -8,29% -3,47% -4,12%
Schroder International Selection Global Bond A Inc EUR (H) (EUR) +2,16% +1,29% +0,43% -2,98% -2,72% -6,04% -4,44% -5,06%
Schroder International Selection Global Bond A Inc USD (USD) +2,62% +1,34% -0,82% -4,21% -9,75% -12,82% -8,27% -10,91%
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +2,12% +1,13% +0,20% -2,09% -0,83% -3,24% -0,56% +1,22%
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) +2,52% +1,25% -1,06% -2,19% -8,16% -9,13% -4,61% -5,77%
Schroder International Selection Global Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) +2,07% +1,18% +0,22% -3,34% -3,36% -6,84% -5,50% -6,66%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) +2,07% +0,03% +0,83% +0,46% +2,22% +5,80% +8,36% +6,97%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) +2,44% -0,47% -2,49% -1,06% -9,03% -1,19% +2,62% -3,79%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) +2,07% +0,03% +0,84% -1,03% -0,81% +1,12% +2,04% -2,26%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +2,03% -0,04% +0,73% +0,26% +1,81% +5,17% +7,52% +5,77%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) +2,40% -0,53% -2,59% -1,26% -9,39% -1,78% +1,82% -4,89%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) +2,04% -0,04% +0,74% -1,22% -1,20% +0,52% +1,24% -3,37%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,30% -0,70% -1,57% -3,25% -1,06% -3,23% +2,20% +3,67%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) +1,71% -1,15% -4,84% -4,67% -11,87% -9,46% -3,13% -6,29%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) +1,30% -0,68% -1,56% -4,68% -3,98% -7,50% -3,77% -5,29%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) +1,53% -1,57% -5,15% -5,91% -14,49% -13,41% -8,81% -14,66%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,27% -0,76% -1,67% -3,46% -1,50% -3,86% +1,30% +2,28%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) +1,68% -1,27% -4,94% -4,92% -12,34% -10,16% -4,05% -7,64%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) +1,27% -0,77% -1,67% -4,90% -4,42% -8,14% -4,64% -6,57%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) +1,42% -1,64% -5,27% -6,17% -14,88% -13,93% -9,58% -15,78%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) +0,82% +0,09% -0,33% -1,63% -0,94% +0,05% +4,04% +4,61%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc USD (H) (USD) +1,18% -0,41% -3,61% -3,02% -11,70% -6,47% -1,39% -5,63%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Inc EUR (H) (EUR) +0,83% +0,09% -0,33% -3,10% -3,86% -4,36% -2,03% -4,43%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Inc USD (H) (USD) +1,17% -0,41% -3,61% -6,07% -14,48% -12,24% -7,47% -14,60%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,79% +0,02% -0,44% -1,84% -1,36% -0,60% +3,13% +3,21%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc USD (H) (USD) +1,13% -0,49% -3,72% -3,26% -12,11% -7,12% -2,29% -6,92%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Inc EUR (H) (EUR) +0,79% +0,02% -0,44% -3,32% -4,28% -4,99% -2,89% -5,70%
Schroder International Selection Global High Income Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,82% -0,60% +0,25% -1,68% +3,44% +7,17% +18,80% +20,88%
Schroder International Selection Global High Income Bond A Acc USD (USD) +1,22% -1,07% -3,05% -3,16% -7,84% +0,28% +12,65% +9,27%
Schroder International Selection Global High Income Bond A Inc EUR (H) (EUR) +0,82% -0,60% +0,24% -4,11% -1,62% -0,64% +7,44% +3,94%
Schroder International Selection Global High Income Bond A Inc USD (USD) +0,80% -1,88% -3,86% -5,55% -12,33% -6,96% +1,95% -5,91%
Schroder International Selection Global High Income Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) -0,93% -1,78% -0,11% -0,01% +6,14% +11,33% +23,23% +22,20%
Schroder International Selection Global High Income Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) +0,78% -0,67% +0,13% -4,34% -2,10% -1,36% +6,38% +2,39%
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) +1,21% -0,40% -0,42% -2,45% +0,78% +4,13% +12,24% +13,34%
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) +1,60% -0,91% -3,73% -3,95% -10,32% -2,77% +6,19% +2,14%
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) +1,22% -0,42% -0,41% -4,91% -4,22% -3,49% +1,21% -3,18%
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) +1,16% -1,79% -4,59% -6,56% -15,04% -10,00% -5,19% -13,64%
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,18% -0,48% -0,52% -2,68% +0,34% +3,42% +11,22% +11,83%
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) +1,55% -1,00% -3,83% -4,17% -10,72% -3,42% +5,24% +0,76%
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) +1,18% -0,49% -0,52% -5,16% -4,64% -4,15% +0,29% -4,51%
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) +1,06% -1,97% -4,81% -7,01% -15,94% -11,77% -6,69% -15,88%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) +2,41% +0,66% +0,13% -1,01% -1,45% -3,51% +3,15% +4,00%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) +2,78% +0,13% -3,17% -2,50% -12,26% -9,84% -2,39% -6,09%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Inc EUR (EUR) +2,40% +0,65% +0,11% -1,44% -2,28% -4,69% +1,45% +1,28%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) +2,38% +0,57% -0,01% -1,30% -1,99% -4,32% +2,01% +2,28%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc USD (H) (USD) +2,75% +0,05% -3,31% -2,74% -12,73% -10,58% -3,45% -7,63%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Inc EUR (EUR) +2,36% +0,55% -0,01% -1,72% -2,83% -5,47% +0,33% -0,38%
Schroder International Selection Global Unconstrained Bond A Acc EUR (H) (EUR) +2,18% +1,57% +1,13% -1,30% -0,74% -1,13% +3,96% +4,13%
Schroder International Selection Global Unconstrained Bond A Acc USD (USD) +2,57% +1,03% -2,28% -2,83% -11,70% -7,68% -1,64% -6,30%
Schroder International Selection Global Unconstrained Bond A Inc EUR (H) (EUR) +2,19% +1,57% +1,14% -2,77% -3,68% -5,50% -2,11% -4,87%
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,93% +2,24% +2,19% +0,03% -0,15% +0,88% +3,31% +2,03%
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) +2,32% +1,74% -1,19% -1,50% -11,17% -5,84% -2,29% -8,19%
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc EUR (H) (EUR) +1,93% +2,23% +2,19% -1,31% -2,41% -2,88% -2,04% -6,12%
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) +2,09% +1,30% -1,59% -2,73% -13,29% -9,28% -7,28% -15,45%
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,90% +2,16% +2,07% -0,20% -0,60% +0,21% +2,37% +0,65%
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) +2,29% +1,65% -1,29% -1,71% -11,56% -6,45% -3,14% -9,40%
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) +1,90% +2,16% +2,07% -1,53% -2,86% -3,55% -2,92% -7,38%
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,27% -0,67% -1,71% -4,37% -2,86% -5,28% -1,73% +0,02%
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) +1,62% -1,19% -5,00% -5,84% -13,48% -11,34% -6,81% -9,46%
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc EUR (H) (EUR) +1,26% -0,67% -1,71% -5,80% -5,74% -9,48% -7,49% -8,64%
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) +1,63% -1,19% -4,95% -7,23% -16,02% -15,26% -12,25% -17,33%
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) +1,58% -1,25% -5,11% -6,13% -13,96% -12,08% -7,83% -10,96%
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) +1,21% -0,77% -1,85% -6,06% -6,26% -10,23% -8,50% -10,13%
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Inc USD (USD) +1,61% -1,23% -5,10% -7,48% -16,45% -16,00% -13,24% -18,82%
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) +2,14% +0,67% -3,09% -3,37% -13,24% -9,95% -8,51% -10,13%
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) +2,14% +0,68% -3,08% -3,37% -13,23% -9,95% -8,50% -10,13%
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) +1,26% -2,23% -6,69% -9,25% -20,94%      
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) +0,78% -2,39% -6,89% -9,56% -21,64%      
Data aktualizacji: 2018-03-21, Źródło danych: Notoria