Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - obligacji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) -1,32% -2,34% -2,73% +0,60% -1,67% +2,64% +2,83% +2,93%
Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) +0,16% +0,37% +0,63% +1,11%        
Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) -1,32% -2,36% -2,75% +0,57% -1,72% +2,54% +2,71% +2,75%
Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) -1,31% -2,33% -3,37% -0,02% -2,31% +0,82% +1,15% -0,04%
Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) -1,31% -2,30% -2,72% +0,67% -1,48% +2,94% +3,28% +3,59%
Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) +1,28% +2,22% +2,39% +9,44% +15,98% +18,94% +15,92% +22,30%
Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) +0,84% -0,08% -0,12% +5,81% +8,86% +9,80% +3,47% +0,45%
Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) -1,31% -2,32% -3,58% -0,22% -2,32% +0,86% +1,21%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A Inc EUR (EUR) +0,37% -1,58% -3,81% -1,54% +3,35%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) +1,86% +1,12% +1,09% +0,47%        
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F Inc EUR (EUR) +0,46% -1,42% -4,48% -2,00% +0,36% +8,09%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I (H-USD) Inc USD (H) (USD) +0,18% -3,22% -3,93% +2,61% +2,22%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I Inc EUR (EUR) +0,41% -1,49% -4,17% -1,80% +0,35%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate R Inc EUR (EUR) +0,41% -1,51% -3,70% -1,31% +0,69%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate RT Acc EUR (EUR) +0,39% -1,54% -2,16% +0,15% +2,12%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate WT2 (H-EUR) Acc EUR (H) (EUR) -1,06% -2,14% -2,96% -2,79%        
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) -0,20% -1,04% +0,04% +3,20% +8,33% +7,70% +7,49% +14,39%
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) -0,20% -1,04% +0,50% +3,68% +8,83% +8,85% +8,64% +16,71%
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) -0,24% -1,12% +0,39% +3,45% +8,38%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) -0,15% -0,94% +0,65% +3,98% +6,29% +6,64% +6,75% +15,36%
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) -0,15% -0,95% +0,64% +3,96% +6,24% +6,57% +6,66% +15,22%
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) -0,13% -0,90% +0,71% +4,11% +6,54% +7,02% +7,27%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) -0,68% -1,09% -3,04% -0,28% +10,25% +6,69% +6,47% +7,22%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) +0,20% -2,91% +0,12% +8,72% +15,73% +14,47% +14,65% +39,60%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) -1,04% -1,75% -0,90% +0,84% +9,37% +7,55% +5,31% +6,62%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) +0,80% +1,64% +3,48% +3,41% +17,94% +14,20% +14,36% +22,90%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) -0,68% -1,09% +0,06% +2,91% +13,78% +14,24% +13,99% +19,94%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) -0,63% -0,98% +0,22% +3,22% +11,13% +11,91% +12,01% +18,56%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) -0,63% -0,99% -3,45% -0,56% +7,04% +3,36% +3,43% +4,45%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) -0,60% -0,99% -0,56% +1,39% +7,06% +6,05%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) -0,60% -0,93% +0,30% +3,38% +11,47% +12,42% +12,69% +19,63%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy A (H2-CZK) Inc CZK (H) (CZK) -1,23% -2,65% -3,72% -1,53% +0,81%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy A Inc EUR (EUR) -1,18% -2,27% -4,52% -2,16% +0,12% +0,35% -1,38% +1,96%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy AT (H-CHF) Acc CHF (H) (CHF) -0,33% -1,70% -1,99% +0,83% +4,86% +3,50% +1,11%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy AT (H2-CZK) Acc CZK (CZK) -1,23% -2,66% -3,14% -0,94% +1,40%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy AT Acc EUR (EUR) -1,16% -2,27% -2,99% -0,59% +1,72% +3,25% +1,48%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy C Inc EUR (EUR) -1,19% -2,30% -4,13% -1,83% +0,71% +0,95% -1,00% +1,35%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy CT Acc EUR (EUR) -1,19% -2,30% -3,05% -0,73% +1,86% +3,17% +1,17% +5,31%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy I Inc EUR (EUR) -1,15% -2,23% -4,66% -2,25% -2,31% -2,29% -3,86%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy IT Acc EUR (EUR) -1,15% -2,23% -2,94% -0,49% -0,55% +1,07% -0,56% +4,20%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy P Inc EUR (EUR) -1,15% -2,24% -4,64% -2,24% -2,31% -2,27% -3,86% -0,76%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy PT (H2-CHF) (CHF) -0,44% -1,95% -2,20% +1,02% +2,59% +0,94%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy PT Acc EUR (EUR) -1,15% -2,24% -2,95% -0,51% -0,57% +1,01%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy PT Acc USD (USD) -1,30% -2,96% -3,40% -0,69% -1,06% -0,72%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy R Inc EUR (EUR) -1,11% -2,16% -4,72% -2,19% -2,07% -1,21%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy W Inc EUR (EUR) -1,11% -2,18% -4,86% -2,45% -2,41% -1,56%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy WT Acc EUR (EUR) -1,11% -2,17% -2,85% -0,30% -0,17% +1,65% +0,21% +5,39%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) +1,18% +2,00% +3,64% +8,56% +28,03% +9,95% -1,45% -5,58%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) +0,84% -1,82% +1,82% +5,52% +25,06% +5,57% -4,69% -6,43%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) -1,21% -1,96% -1,39% +0,77% +13,53% -0,23% -6,85% -14,07%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) +0,88% -2,52% +0,33% +2,46% +4,03% -16,09% -18,84% -16,52%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) -0,87% -0,48% +0,91% +5,63% +27,17% +12,07% -6,39% -5,27%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) -0,11% -1,89% -0,44% +4,26% +12,08% -3,85% -11,31% -4,36%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) +0,05% -1,79% -0,35% +2,11% +17,75% +4,12% -3,85% -1,11%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc HKD (HKD) -0,03% -3,31% -0,46% +8,20% +19,60% +5,35% +0,46% +10,71%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc USD (USD) +0,06% -3,06% -0,28% +8,27% +19,72% +5,59% +0,79% +11,13%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) -0,56% -0,76% +0,57% +4,66% +22,83% +12,42% +8,87% +8,03%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) +0,92% +1,97% +3,93% +5,01% +27,05% +12,28% +9,19% +10,81%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc HKD (HKD) +0,65% -1,86% +1,79% +13,01% +30,89% +20,65% +19,65% +42,73%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc USD (USD) +0,74% -1,84% +1,85% +13,07% +30,85% +20,60% +19,76% +42,84%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) -0,50% -0,65% -5,37% -1,36% +12,74% -3,99% -6,69% -13,48%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield I2 (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) -0,49% -0,65% -5,28% -1,30% +12,84% -3,93% -6,68% -14,34%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield IT Acc USD (USD) +0,75% -1,69% +1,99% +13,45% +27,88% +18,30% +17,88% +41,48%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield P Inc GBP (GBP) +0,45% -1,76% -2,80% +6,85% +19,45% +4,00% +2,37% +15,38%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield P Inc USD (USD) +0,75% -1,69% -4,12% +6,65% +20,19% +3,19% +2,84% +15,10%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield WQ (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) -0,47% -0,61% -0,65% +2,03% +12,56% +0,27% -6,07% -13,16%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield WT Acc USD (USD) +0,77% -1,65% +2,05% +13,57% +28,14% +18,66% +18,35% +42,33%
Allianz Renminbi Currency A (H2-EUR) (EUR) +0,09% -0,10% -3,62% -3,87% -3,61% -2,48% -3,36% -6,27%
Allianz Renminbi Currency A (H2-GBP) (GBP) +2,27% -0,50% -1,97% -5,03% -11,20% -16,95% -14,51% -7,06%
Allianz Renminbi Currency A (USD) +1,47% -1,12% -2,23% +1,81% +2,94% +5,20% +6,99% +25,02%
Allianz Renminbi Currency AT (H2-CHF) (CHF) +0,81% +0,22% +0,13% +1,35% +2,46% +3,53% +2,29% +14,80%
Allianz Renminbi Currency AT (H2-EUR) (EUR) +0,10% -0,09% -0,64% -0,90% -0,71% +3,60% +2,69% +1,78%
Allianz Renminbi Currency CT (H2-EUR) (EUR) +0,08% -0,13% -0,70% -1,03% -1,87% +2,26% +1,29% +0,23%
Allianz Renminbi Currency I (H2-EUR) (EUR) +0,11% -0,07% -3,74% -3,94% -5,57% -4,77% -5,55% -8,41%
Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) +0,11% -0,07% -0,60% -0,79% -2,48% +1,84% +1,07%  
Allianz Renminbi Currency P (H2-GBP) (GBP) +2,29% -0,48% -2,10% -5,11% -12,97% -18,68% -16,26% -11,77%
Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) +0,83% +0,25% +0,16% +1,43% +0,58% +1,72% +0,21% +12,53%
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,93% +1,99% +2,85% +1,31% -0,19% +4,61% +9,50%  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,40% -2,29% -2,38% -7,27% -2,38% +1,98% +6,79% +32,46%
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,63% -2,73% -2,38% -7,52% -2,49% +0,78% +4,99% +30,37%
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +1,88% +1,86% +2,68% +0,97% -0,75% +3,94% +8,53% +10,86%
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) -0,43% -2,37% -2,51% -7,51% -2,88% +1,22% +5,74% +30,48%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) -0,55% -2,70% -2,78% -7,39% +0,45% +137,30% +137,30% +137,30%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,49% +1,66% +1,90% +0,94% +2,58% +81,41% +81,41% +81,41%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) -1,67% -1,53% -3,88% -5,23% -1,13% -0,89% -8,09% +4,46%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) -1,11% -2,51% -3,46% -7,52% +0,35% +12,11% +12,41% +36,17%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,67% -2,84% -2,94% -7,66% -0,08% +10,72% +10,75% +34,51%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +1,35% +1,57% +1,78% +0,69% +2,05% +13,92% +13,94% +13,96%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) -1,14% -2,54% -3,61% -7,74% -0,11% +11,31% +11,26% +34,10%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +0,09% -1,37% -0,59% -2,51% +1,62% +16,35% +15,48% +14,95%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +2,09% +3,11% +4,15% +6,18% +3,56% +19,31% +18,25% -3,64%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) +1,13% +1,81% +2,78% +8,40% +5,73% +26,45% +19,93% -0,56%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,42% -1,06% -1,28% -2,56% +1,59% +16,94% +16,05% +14,60%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,03% -1,43% -0,67% -2,73% +1,15% +15,49% +14,39% +13,22%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +2,12% +3,04% +4,11% +6,06% +3,05% +18,56% +17,14% -5,04%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) -0,49% -1,14% -1,39% -2,82% +1,05% +16,08% +14,90% +12,87%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +2,08% +1,63% +2,75% +0,61% -1,36% -0,06% +5,95% +10,99%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) -0,52% -2,59% -2,76% -7,94% -3,70% -2,70% +3,05% +29,43%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) +1,54% +1,88% +2,02% +0,49% -1,41% +0,41% +6,41% +10,62%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +2,00% +1,51% +2,63% +0,30% -1,86% -0,82% +4,83% +9,30%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) +1,50% +1,80% +1,89% +0,25% -1,92% -0,32% +5,32% +8,97%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond A3 (EUR) +0,68% +0,41% -0,52% +4,27% +6,07% +4,14% +7,82% +12,44%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +1,87% +1,97% +2,56% +0,45% +0,22% +4,02% +8,83% +11,51%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,86% +1,96% +2,50% +0,20% -0,23% +3,28% +7,79% +9,85%
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +1,32% +1,73% +2,15% -0,64% +0,56% -1,58% +2,80% +4,16%
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) -1,32% -2,42% -3,37% -9,11% -1,94% -4,12% +0,07% +21,84%
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,26% +1,66% +2,03% -0,88% +0,06% -2,26% +1,81% +2,63%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) -0,68% -2,39% -2,27% -8,46% -0,45% -1,40% +0,81% +22,97%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,36% +1,97% +2,47% -0,11% +1,78% +1,47% +3,75% +4,19%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) +0,26% +0,66% +1,06% +1,93% +3,95% +7,83% +5,60% +7,99%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) -1,28% -2,20% -2,96% -8,53% -0,56% -1,02% +1,26% +22,49%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) -1,81% -1,22% -3,38% -6,29% -2,00% -12,63% -17,32%  
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,79% -2,53% -2,41% -8,71% -1,01% -2,20% -0,24% +21,11%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +1,26% +1,88% +2,28% -0,38% +1,23% +0,61% +2,63% +2,64%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) -1,26% -2,23% -3,06% -8,72% -0,99% -1,67% +0,31% +20,71%
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,81% +2,22% +3,25% +1,68% -0,49% +3,52% +7,35% +7,74%
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,68% -1,96% -2,14% -6,81% -2,57% +1,23% +5,02% +26,78%
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +1,75% +2,08% +3,14% +1,47% -0,99% +2,69% +6,24% +6,10%
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) -0,72% -2,07% -2,27% -7,08% -3,03% +0,44% +3,97% +24,92%
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,92% +1,90% +2,71% +0,73% -2,56% -1,67% +4,45% +7,05%
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,62% -2,25% -2,76% -7,73% -4,67% -3,90% +2,16% +25,93%
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +1,90% +1,79% +2,57% +0,47% -3,08% -2,42% +3,40% +5,45%
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) -0,65% -2,35% -2,87% -7,97% -5,14% -4,62% +1,15% +24,05%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond E2 (USD) +0,97% +1,67% -2,17% +0,26% -3,25% +12,13% +20,45% +24,23%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond E2 Hedged (EUR) +1,16% +3,37% +1,93% -0,19% +0,85% -1,71% -2,41% +6,48%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) -1,62% -1,26% -3,39% -4,95% +2,04% -0,27% -11,50% -2,08%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) +0,45% +0,60% +0,90% +3,38% +8,13% +22,96% +12,85% +12,56%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,99% -2,18% -3,01% -7,16% +3,65% +13,03% +8,34% +27,91%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) +1,56% +1,97% +2,39% +1,38% +6,08% +16,00% +11,16% +8,78%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,51% -2,52% -2,44% -7,28% +3,16% +11,64% +6,73% +26,37%
BlackRock Global Funds Global Inflation Linked Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +2,27% +1,38% +0,54% -1,65% -3,03% +2,79% +6,62% +8,05%
BlackRock Global Funds Global Inflation Linked Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,01% -2,83% -4,57% -9,99% -5,24% -0,09% +3,87% +26,88%
BlackRock Global Funds Global Inflation Linked Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +2,24% +1,31% +0,42% -1,89% -3,49% +2,05% +5,64% +6,42%
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,57% +1,64% +1,90% -2,69% +0,73% +1,83% +7,21% +25,97%
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,03% +1,29% +2,49% -2,86% +0,28% +0,61% +5,73% +24,53%
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +1,75% +3,38% +3,78% +1,46% -0,81% +0,53% +3,91% +2,11%
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,93% -2,43% -2,73% -7,73% -3,45% -3,45% +1,67% +24,09%
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) -0,95% -2,50% -2,86% -7,93% -3,94% -4,18% +0,67% +22,24%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond AUD D2 Hedged Acc (AUD) +3,21% +10,91% +11,26% +8,63% -0,67% +3,81% +6,81% +2,45%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,47% +1,92% +2,42% +1,08% +6,18% +16,65% +11,94% +9,68%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) -1,08% -2,25% -3,00% -7,38% +3,65% +13,59% +8,91% +28,65%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,57% -2,58% -2,40% -7,55% +3,23% +12,20% +7,32% +27,14%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) -1,12% -2,33% -3,12% -7,64% +3,16% +12,74% +7,81% +26,73%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) -2,06% -1,77% -4,16% -7,63% -4,87% -17,96% -20,25% -10,16%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) -1,42% -2,69% -3,76% -9,86% -3,40% -6,97% -2,38% +17,20%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) -2,08% -1,81% -4,22% -7,75% -5,11% -18,26% -20,64% -10,83%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) -1,45% -2,74% -3,83% -9,98% -3,65% -7,32% -2,88% +16,31%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,16% +1,66% +1,96% -1,01% -0,34% -2,90% +1,79% +1,71%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) -1,34% -2,46% -3,43% -9,29% -2,53% -5,08% -0,49% +19,83%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,85% -2,84% -2,92% -9,49% -3,04% -6,34% -1,98% +18,33%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) -1,41% -2,51% -3,55% -9,51% -3,06% -5,83% -1,53% +18,02%
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) -0,97% -2,47% -3,23% -8,79% -4,19% -6,40% -0,19% +22,08%
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,48% -2,91% -2,68% -8,97% -4,63% -7,59% -1,68% +20,53%
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) -1,04% -2,61% -3,39% -9,04% -4,70% -7,11% -1,23% +20,18%
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,78% +1,83% +2,58% +0,52% -2,03% -1,14% +4,29% +6,30%
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,78% -2,34% -2,87% -7,93% -4,14% -3,37% +2,07% +25,12%
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) -1,49% -1,44% -3,29% -5,76% -5,70% -14,83% -16,64% -4,02%
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,29% -2,67% -2,28% -8,08% -4,55% -4,55% +0,61% +23,66%
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) -0,81% -2,42% -2,99% -8,15% -4,62% -4,08% +1,06% +23,27%
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) +0,99% +1,66% +2,15% -0,27% +0,96% +0,23% +3,78% +6,38%
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) -1,28% -2,56% -3,02% -8,73% -1,46% -2,70% +0,76% +24,49%
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,95% +1,57% +2,02% -0,51% +0,45% -0,52% +2,75% +4,80%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) -0,11% -2,05% -2,53% -1,36% -2,22% -2,06% +4,54% -0,04%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging D Inc EUR (EUR) +0,50% -0,84% -0,84% +0,36% +5,18% -2,83% -1,90%  
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging N Acc EUR (EUR) +2,58% +1,17% +1,14% +2,23% +6,87% +2,27% +2,98%  
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) -0,50% -1,04% -1,13% -1,48% +4,54% +9,19% +8,41% +1,31%
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) -2,84% -4,05% -3,35% -3,31% -8,17% -15,54% -10,57% -29,76%
BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) +1,65% -1,79% -4,95% -3,98% +0,49% +3,32% +9,18% -4,32%
BNP Paribas L1 Bond World Plus N (Inc) (EUR) +1,65% -1,80% -4,96% -3,98% +0,48% +3,32% +9,17% -4,32%
BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) -0,09% +0,65% +1,63% +0,06% +2,83% +5,64% +2,30% +7,66%
BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) +2,53% +2,26% +1,56% -2,00% +0,60% +2,81% +1,36% +10,70%
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) -0,90% -2,20% -2,87% -8,50% -0,92% -1,31% +5,01% +28,55%
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) -0,60% -4,25% -3,84% -2,63% +6,05% +12,73% +28,61%  
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) -0,23% -5,25% -5,79% -1,27% +6,75% +11,93% +27,80%  
BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) +2,05% +1,53% +2,45% +0,13% -2,64% -1,98% +4,09% +7,02%
BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) +2,05% +1,04% -0,35% +4,12% +8,80% +6,14% +10,28% +12,85%
BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) +2,14% +2,37% +3,20% +0,89% +0,51% +3,23% +7,69% +10,38%
BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) +2,23% +2,05% +0,89% +4,28% +8,32% +4,65% +8,77%  
BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) +3,62% +3,38% +2,18% +5,47% +9,29% +6,41% +10,31% +16,08%
BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) +2,81% +1,75% +0,31% +4,68% +9,11% +7,01% +10,91% +17,25%
BNP Parvest Bond World Emerging C (Inc) (EUR) -2,77% -6,35% -4,76% -6,70% -2,67% -3,46% +10,45% -3,19%
BNP Parvest Bond World Emerging C (Inc) (USD) -2,32% -7,24% -6,60% -5,31% -1,93% -4,42% +9,22% -3,15%
BNP Parvest Bond World Emerging Local C (Inc) (EUR) -3,07% -4,71% -3,10% -5,57% -8,81% -16,24% -10,30%  
BNP Parvest Bond World Emerging Local C (Inc) (USD) -2,63% -5,63% -4,99% -4,17% -8,13% -17,12% -11,53%  
BNP Parvest Bond World Emerging Local C (USD) -0,48% -1,02% -1,06% -1,49% +5,45% +9,14% +8,23% +1,12%
BNP Parvest Bond World Emerging Local D RH (EUR) -2,19% -0,77% -0,62% -0,54% -7,14% -25,38% -27,59%  
BNP Parvest Bond World Emerging Local N (USD) +3,41% +0,18% +0,82% +1,55% -2,89% -6,17% +0,48%  
BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) +3,67% +8,30% +10,63% +8,93% +15,63% +35,17% +69,93% +49,72%
BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) +1,03% +1,38% +2,29% +0,64% +6,20% +12,18% +10,31% +6,51%
BNP Parvest Bond World High Yield D Inc EUR (EUR) -2,66% -3,63% -2,67% -5,04% -3,11% -10,47% -10,39%  
BNP Parvest Bond World High Yield N Inc EUR (EUR) +4,74% +3,64% +4,64% +1,96% +3,78% -0,39% -0,55%  
BNP Parvest Convertible Bond Europe A Acc EUR (EUR) -0,50% -1,45% -1,64% -3,03% -1,59% -0,02% -3,22% +8,03%
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) +2,83% +1,19% +0,05% -4,03% +1,00% +6,76% +4,55% +14,51%
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) +2,78% +1,09% -0,09% -4,31% +0,41% +7,43% +4,88% +16,35%
BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) +2,66% +2,01% +1,31% -2,47% -0,09% +2,10% +0,79%  
BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) -0,76% +0,59% +1,79% -5,41% -7,51% -1,67% -2,31%  
BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) +2,66% +1,81% +1,14% -2,55% -0,24% +3,22% +1,92%  
Conseq Polskich Obligacji     +0,93% +2,83%     +0,93% +2,83%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) -0,76% -2,26% -2,80% -7,73% -3,65% -1,03% +5,58% +31,61%
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) -0,41% -2,53% -2,39% -8,05% +2,04% +11,91% +13,72% +38,73%
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) -0,86% -2,32% -3,05% -7,73% +2,09% +12,38% +14,52% +38,61%
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) +0,68% +0,11% +1,30% -5,77% -2,64% -3,15% +1,43% +20,24%
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) +0,22% +0,30% +0,52% -5,45% -2,65% -2,85% +2,03% +19,98%
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund +2,37% +1,87% +3,08% -1,59% -1,68% +2,01% +7,97%  
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) -0,34% -1,37% -2,01% -5,61% +1,66% +10,78% +10,35%  
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) -0,29% -1,25% -1,82% -5,25% +2,37% +11,91% +11,78%  
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) -0,04% -2,49% -1,81% -6,26% -0,50% +8,39% +10,69% +32,24%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) +1,97% +1,73% +2,75% +2,36% +1,48% +10,82% +13,54% +11,67%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) -0,52% -2,31% -2,52% -5,96% -0,49% +8,79% +11,45% +32,01%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) -0,06% -2,52% -1,91% -6,43% -0,91% +7,71% +9,79% +30,66%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) -0,44% -1,57% -1,17% -2,18% +1,27% +12,46% +12,55% +7,65%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund EUR A Acc (EUR) +3,36% +6,29% +6,69% +8,42% -2,11% -1,37% +6,90% -6,86%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) +2,37% +1,99% +3,15% +1,12% -1,70% +1,08% +6,73%  
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) +2,31% +1,91% +3,06% +0,93% -2,10% +0,53% +5,87% +8,67%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) +1,26% +1,57% +1,87% -1,28% -0,40% -3,62% +1,43% +1,55%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) +1,16% +1,56% +1,76% -1,31% -0,44% -3,66% +1,38% +1,50%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) +1,57% +1,70% +2,08% -0,32% -0,02% -0,41% +4,23% +5,56%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) +1,51% +1,66% +2,05% -0,43% -0,19% -0,67% +3,91% +5,02%
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +2,12% +2,43% +3,19% +2,40% +6,68% +14,25% +14,29% +13,92%
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) +1,12% +1,12% +1,83% +4,46% +8,93% +21,35%    
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) +2,11% +2,39% +3,16% +2,30% +6,40% +13,87% +13,76% +13,07%
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc USD (USD) +0,15% -1,22% -1,61% -5,04% -4,93% -0,59% +4,13% +12,69%
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) +0,32% -1,09% -0,43% -5,05% -1,02% +2,31% +5,27% +21,36%
Fidelity Funds - Global High Grade Income Fund A Acc USD (USD) -1,05% -0,52% -0,10% -5,27% -1,20% -0,88% -0,13% +1,87%
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) -0,92% -2,19% -3,39% -7,64% +3,16% +14,85% +11,75% +30,45%
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) +1,61% +1,84% +2,41% +0,50% +0,41% +3,20% +5,25% +3,12%
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc PLN (H) (PLN) +0,51% +0,51% +1,03% +2,61% +2,61% +9,97% +7,37% +7,18%
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc USD (USD) -1,00% -2,35% -2,98% -7,53% -5,72% -0,74% +2,08% +9,51%
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund E Acc EUR (H) (EUR) +1,64% +1,85% +2,35% +0,41% -0,04% +2,50% +4,15% +1,26%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) -0,66% -2,58% -3,01% -7,69% -4,12% -3,63% +1,72% +24,98%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) -1,49% -2,74% -3,86% -9,94% -3,59% -7,19% -2,63% +17,00%
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) -0,98% -2,25% -1,92% -7,68% +4,08% +14,93% +9,66% +32,11%
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) -1,42% -2,06% -2,63% -7,41% +4,09% +15,38% +10,42% +32,02%
Fidelity Funds China RMB Bond Fund CNY A Acc (CNY) -2,63% -0,20% -2,82% -0,45% +8,92% +6,49% +21,90% +26,83%
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) +2,29% +2,25% +2,97% +1,11% +0,66% +4,29% +8,49% +10,60%
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) +2,30% +2,18% +2,92% +0,96% +0,31% +3,70% +7,67% +9,27%
Fidelity Funds Global Income Fund A Acc EUR (H) (EUR) +1,61% +2,11% +2,60% +0,86% +1,76% +9,69% +9,64% +8,94%
Fidelity Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) -0,52% -1,08% -1,77% -5,66% -0,03% +7,67% +7,30% +22,10%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) -3,05% -3,93% -2,91% -6,47% -2,38% -2,56% -4,22% -4,63%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) -1,75% -3,13% -3,00% -8,20% +0,78% -1,46% -1,52% +7,65%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) +0,18% +1,08% +1,46% +0,40% +2,87% +1,37% +1,42% -8,47%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) -2,38% -3,00% -3,89% -7,92% +0,55% -1,02% -0,89% +7,36%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) -1,82% -3,24% -3,18% -8,57% +0,06% -2,52% -2,89% +5,39%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) -2,40% -3,07% -4,07% -8,25% -0,09% -2,05% -2,26% +5,15%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) -1,98% -2,63% -3,26% -6,13% +8,15% +17,71% +18,27% +22,99%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) -1,99% -2,64% -3,35% -6,36% +7,61% +16,82% +17,18% +21,17%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) +1,93% +1,29% +1,81% -1,08% -4,04%      
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +2,01% +2,15% +3,15% +1,88% +5,26% +11,34% +11,21% +13,55%
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) +1,97% +2,02% +2,98% +1,59% +4,62% +10,30% +9,83% +11,49%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) +0,14% +2,46% +2,92% +0,95% +5,67% +4,79% +5,76% +1,79%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) +0,22% +2,45% +2,70% +0,63% +4,88% +3,39% +4,02% -0,76%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) +1,35% +1,76% +2,16% -0,62% +0,35% -1,07% +3,19% +3,72%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) +1,36% +1,76% +1,96% -0,91% -0,24% -1,92% +2,09% +2,11%
Franklin Templeton Investment Funds GCC Bond Fund A Acc USD (USD) -0,63% -2,14% -2,88% -7,05% +0,47% +4,97% +5,62% +32,56%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund A Acc EUR (EUR) -0,01% -1,90% -0,93% -6,26% -5,95% -7,03% -2,74% +13,79%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) +1,76% +2,17% +3,38% +2,21% -4,63% -5,14% -0,83% -4,11%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund A Acc USD (USD) -0,65% -1,82% -1,92% -5,94% -6,15% -6,66% -2,34% +13,26%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund N Acc EUR (EUR) -0,15% -2,06% -1,14% -6,57% -6,66% -8,01% -4,17% +11,42%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund N Acc EUR (H) (EUR) +1,78% +2,08% +3,24% +1,92% -5,02% -5,99% -2,04% -5,82%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund N Acc USD (USD) -0,81% -1,96% -2,12% -6,41% -6,87% -7,63% -3,56% +11,11%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) +0,49% +1,02% +1,13% -2,43% +0,63% -0,41% +5,84% +4,93%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) +0,49% +0,89% +0,91% -2,77% -0,08% -1,48% +4,42% +2,78%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) -4,35% -4,87% -3,86% -8,12% +2,62% +2,82% -0,59% +2,99%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) -3,01% -3,95% -3,88% -9,82% +5,77% +3,82% +1,68% +15,52%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) -1,07% +0,12% +0,51% -1,39% +8,28% +7,15% +5,49% -0,89%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) -3,63% -3,88% -4,79% -9,54% +5,57% +4,28% +2,32% +15,20%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) -3,63% -3,92% -4,85% -9,65% +5,33% +3,92% +1,87% +14,49%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) -3,06% -4,09% -4,07% -10,14% +5,00% +2,70% +0,25% +13,09%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (H) (EUR) -1,16% +0,02% +0,31% -1,75% +7,57% +6,00% +3,91% -2,97%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc PLN (H) (PLN) -2,19% -1,24% -1,04% +0,14% +9,82% +12,50% +5,69% +0,63%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) -3,68% -3,99% -4,96% -9,87% +4,81% +3,16% +0,88% +12,78%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) -3,64% -3,28% -0,46% -4,96% -0,33% +12,07% +4,55% +12,34%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) -2,28% -2,32% -0,50% -6,69% +3,09% +13,76% +7,87% +26,83%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) -0,50% +1,74% +3,96% +1,76% +5,03% +16,65% +10,80% +7,47%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) -2,91% -2,31% -1,45% -6,45% +2,93% +14,31% +8,50% +26,46%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) -2,42% -2,48% -0,67% -7,04% +2,34% +12,46% +6,24% +23,90%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) -2,96% -2,36% -1,58% -6,75% +2,11% +12,98% +6,94% +23,69%
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) -1,29% -2,97% -2,54% -8,24% +3,02% +13,82% +10,46% +20,14%
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) -1,87% -2,83% -3,45% -7,93% +2,91% +14,42% +11,16% +19,87%
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) -1,34% -3,06% -2,70% -8,46% +2,51% +12,96% +9,33% +18,36%
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) -1,71% -2,56% -3,18% -8,22% +3,52% +19,93% +8,97% +18,60%
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) -1,76% -2,67% -3,32% -8,49% +2,95% +18,85% +7,67% +16,46%
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) -0,72% -2,73% -2,66% -8,71% -0,70%      
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) -1,36% -2,64% -3,57% -8,39% -0,89%      
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) -1,40% -2,66% -3,78% -9,95% -3,61% -7,13% -2,65% +16,66%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) -1,49% -2,93% -4,04% -10,36% -4,49% -8,42% -4,46% +13,50%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) -1,22% -2,66% -4,03% -9,78% -4,80%      
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) -1,23% -2,77% -4,13% -9,89% -5,04% -7,83% -2,23% +18,22%
Generali CEE Corporate Bonds Fund -1,48% -5,46% -5,85% -1,60% +2,60% -1,20% +0,59% -1,09%
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) -2,82% -1,64% -1,40% +2,08% +4,44% +2,87% +3,77% +7,52%
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) +0,26% +0,31% +0,45% +1,09% +1,96% +3,22% +6,05% +9,53%
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) -1,49% -0,29% -0,66% +3,79% +8,27% +4,28% +6,24% +8,02%
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) +1,62% +1,66% +1,20% +2,66% +5,51% +4,35% +8,13% +9,27%
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) +1,66% -4,94% -5,41% -4,01% -1,30% -2,64% +0,95% -3,06%
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) -0,93% +1,62% +1,45% +4,31% +7,42% +2,45% +7,35%  
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) +5,87% +8,02% +2,16% +2,25% -2,25% -6,03% +9,53% -9,08%
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) +2,07% +3,64% +3,40% +3,61% +6,01% +4,50% +12,13%  
HSBC Global Investment Funds Brazil Bond USD A Acc (USD) +0,36% +4,16% -3,35% -5,87% +14,41% +57,51% +46,07% +20,98%
HSBC Global Investment Funds Euro Bond +2,18% +1,51% +2,50% -2,62% -2,38% -0,04% +4,91% +7,42%
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond +1,92% +2,05% +2,71% -1,51% +0,40% +2,59% +6,67% +8,45%
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond +1,91% +2,29% +3,16% +0,17% +4,04% +10,20% +11,99% +14,95%
HSBC Global Investment Funds Global Bond -0,02% -1,14% -1,60% -8,18% -6,11% -3,88% +1,87% +13,83%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) -0,62% -2,43% -2,96% -7,68% -2,22% +5,69% +8,50% +26,06%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt +1,75% -2,23% -2,75% -6,85% -1,50% +6,43% +5,00% +32,43%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) -0,54% -1,78% -1,22% -5,31% -0,42% +6,51% +6,33% +8,05%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) -0,97% -1,58% -2,03% -4,35% -0,73% +6,64% +6,53% +7,13%
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond -0,82% -2,24% -2,70% -6,99% -0,52% +5,15% +6,33% +27,74%
HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond -0,79% -2,58% -3,20% -11,31% -4,79% -5,41% -0,30% +21,12%
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) +0,60% +1,27% +1,17% +0,57% +4,92% +6,99% +3,92% +8,14%
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) +0,56% +1,27% +1,02% +0,39% +4,42% +6,21% +2,89% +6,50%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond C (perf) Acc EUR (H) (EUR) +1,16% +2,04% +2,06% -0,31% +1,00% +3,26% +5,33% +6,28%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond C (perf) Acc PLN (H) (PLN) +0,07% +0,72% +0,65% +1,73% +3,05%      
JPMorgan Funds Global Strategic Bond C (perf) Acc USD (USD) -1,43% -2,16% -3,40% -8,77% -1,46% +0,49% +2,48% +24,44%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond D (perf) Acc EUR (H) (EUR) +1,04% +1,82% +1,66% -1,00% -0,43% +1,28% +2,50% +1,86%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond D (perf) Acc PLN (H) (PLN) -0,06% +0,46% +0,27% +1,03% +1,63%      
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) -0,83% -2,42% -2,89% -7,91% -4,05% -4,54% +1,29% +23,70%
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) -0,90% -2,51% -2,99% -8,08% -4,36% -4,94% +0,75% +22,75%
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) -0,25% +0,13% +1,14% +3,12% +7,43%      
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) -0,33% -0,03% +0,90% +2,63% +6,41%      
KBC Bonds Capital Fund +1,01% -0,52% -0,08% -2,81% -5,07% -4,39% +3,74% +14,12%
KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) -1,06% -1,86% -2,55% -5,57% -0,12% +4,04% +1,12% +16,39%
KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) -1,06% -1,86% -2,55% -5,57% -1,09% +3,04% -0,96% +12,19%
KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) +2,13% +2,44% +2,77% +1,64% +1,10% +4,14% +8,26% +10,30%
KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) +2,13% +2,44% +2,77% +1,64% +0,10% +3,12% +5,96% +6,30%
KBC Bonds Corporates USD USD C1 Acc (USD) -1,26% -1,88% -3,70% -6,15% -4,32% +1,37% +3,73% +27,97%
KBC Bonds Corporates USD USD D1 Inc (USD) -1,26% -1,88% -3,70% -6,15% -54,62% -1,34% -1,78% +17,73%
KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) +0,58% -2,21% -1,95% -1,65% -5,70% -4,95% -1,52% +2,00%
KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) +0,58% -2,21% -1,95% -1,65% -9,43% -8,71% -8,74% -9,20%
KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) -0,91% -2,87% -5,42% -6,53% -2,26% +9,46% +11,74% +34,01%
KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) -0,91% -2,88% -5,42% -6,53% -6,66% +4,52% +1,01% +14,61%
KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) +1,96% +0,88% +0,93% -0,84% -4,36% -5,00% +0,46% +7,54%
KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) +1,96% +0,88% +0,93% -0,83% -5,32% -5,96% -1,73% +3,06%
KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) +1,24% -0,50% -1,16% -3,11% -5,79% -6,98% -3,91% +6,15%
KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) +1,24% -0,50% -1,17% -3,11% -6,60% -7,77% -6,37% +0,92%
KBC Bonds High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) +0,02% -1,23% -1,44% -3,33% -1,24% -1,38% -1,61% +4,40%
KBC Bonds High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) +0,02% -1,23% -1,44% -3,33% -3,82% -3,95% -6,80% -4,64%
KBC Bonds Income Fund +1,19% -0,69% -1,05% -3,68% -6,87% -6,21% +0,58% +9,23%
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) +2,69% +2,69% +3,24% +0,68% -1,25% -0,14% +4,89% +8,19%
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) +2,69% +2,69% +3,24% +0,68% -1,25% -0,14% +4,82% +7,19%
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) +1,21% -2,42% -3,32% -6,21% +0,30% +8,88% +11,35% +31,00%
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) -0,49% -2,21% -5,01% -7,17% -0,55% +8,50% +10,75% +30,26%
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) +2,66% +1,90% +2,54% +0,65% -0,76% +2,27% +6,67% +7,35%
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) +0,92% +0,81% +1,40% +2,68% +1,80% +8,13% +8,00% +11,45%
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) +1,56% +1,23% +1,37% -0,17% -0,91% +0,50% +6,60% +11,37%
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) +0,66% +0,21% +1,01% +1,72% +1,34% +5,65% +7,13% +13,25%
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) +0,79% +1,09% +1,96% +6,12% +9,74% +22,18% +18,44% +22,68%
Nordea 1 Global Bond Fund AP Inc EUR (EUR) +1,14% -1,70% -2,11% -6,75% -9,50% -9,31% -1,74% +8,56%
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) +1,13% -1,69% -2,10% -4,91% -7,76% -6,01% +1,83% +14,56%
Nordea 1 Global Bond Fund E Acc PLN (PLN) +1,91% -1,59% -1,42% -5,07% -8,06% -6,31% +1,31% +12,48%
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) -1,08% -1,91% -4,22% -6,59% +2,77% +14,13% +10,35% +26,25%
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) +0,56% -2,31% -2,69% -6,00% +2,84% +13,31% +9,27% +24,18%
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) +0,28% +1,33% +2,45% +4,71% +7,60% +23,43% +13,74% +8,95%
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) +0,08% -2,99% -3,54% -6,49% -2,98% +1,65% +4,76% +24,31%
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) -0,83% -2,62% -4,44% -7,33% -3,49% +2,09% +5,15% +24,05%
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) +0,46% +0,65% +2,27% +3,91% +0,98% +10,52% +8,85% +7,26%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) -1,46% -2,99% -5,41% -12,93% -2,72% +2,32% -2,42% +4,85%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) -0,63% -3,49% -4,67% -7,56% +2,70% +13,62% +8,11% +23,50%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) -1,49% -3,05% -5,51% -8,36% +2,20% +14,18% +8,61% +23,34%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) -0,16% +0,16% +1,15% +2,80% +6,88% +23,54% +12,19% +6,61%
Raiffeisen Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) +1,33% +1,91% +2,20% -0,61% +0,44% -2,17% +3,02% +2,98%
Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) +1,40% +1,52% +1,89% -1,01% -0,58% -1,65% +2,68% +4,00%
Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) +2,13% +2,17% +2,96% +0,81% +0,39% +4,13% +8,47% +10,41%
Raiffeisen Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) +2,21% +2,42% +3,22% +1,70% +5,44% +12,37% +12,16% +15,42%
Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) +0,77% +0,09% +0,44% +0,10% +0,28% +4,56% +7,02% +9,24%
Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) +0,63% -1,57% -0,65% -4,86% -5,44% -4,22% +2,65% +14,52%
Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) -0,45% -1,65% -2,30% -4,16% +0,06% +10,12% +11,79% +6,66%
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) -1,66% -3,10% -1,85% -5,52% -0,23% +14,58% +10,42% +24,72%
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) +1,59% +1,96% +2,52% +1,53% +5,27% +19,47% +17,20% +19,24%
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) +1,58% +1,94% +2,50% -4,63% -1,12% +5,94% +3,90% +5,76%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (EUR) +1,99% +2,34% +2,99% +1,54% +1,82% +7,03% +11,59% +15,17%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,12% +2,05% +2,83% +1,18% +1,82% +4,84% +6,95% +7,74%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) -0,31% -2,22% -2,23% -7,12% -0,66% +3,85% +8,39% +34,61%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Inc EUR (EUR) +2,03% +0,81% +1,44% +0,04% -1,22% +2,27% +5,06% +5,19%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc EUR (EUR) +1,95% +2,25% +2,89% +1,30% +1,35% +6,26% +10,63% +13,59%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Inc EUR (EUR) +1,97% +0,70% +1,31% -0,24% -1,68% +1,55% +4,12% +3,73%
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc EUR (EUR) +2,07% +2,55% +3,33% +2,11% +3,52% +10,49% +14,03% +18,51%
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) +1,17% +1,30% +2,33% +4,62% +6,52% +17,46%    
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc EUR (EUR) +1,94% +1,12% +1,94% -0,15% -4,12% -2,52% +4,98% +9,06%
Schroder International Selection EURO Government Bond A Inc EUR (EUR) +1,97% +1,17% +1,95% -0,11% -5,87% -4,23% +0,80% +2,37%
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc EUR (EUR) +1,83% +1,00% +1,78% -0,51% -4,74% -3,29% +3,76% +7,26%
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) +1,89% +2,28% +2,95% +2,25% +6,73% +15,53% +17,64% +21,86%
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) +1,89% +1,08% +1,74% -0,19% +1,58% +7,08% +6,48% +4,83%
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) +1,01% +1,35% +1,35% -1,73% -1,30% -3,94% +0,68% +0,15%
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) +1,02% +1,36% +1,35% -1,73% -1,32% -4,00% +0,57% -0,06%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) +1,21% +1,46% +1,50% -1,30% -1,02% -3,24% +1,83% +2,05%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) +1,31% +1,46% +1,50% -1,20% -2,39% -4,48% -1,01% -2,65%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) +1,22% +1,31% +1,35% -1,58% -1,48% -3,96% +0,79% +0,58%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) +1,43% +1,48% +2,36% -0,75% -2,22% -0,39% +2,33% -1,03%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc USD (USD) -0,85% -2,78% -2,83% -9,23% -4,48% -3,23% -0,48% +16,25%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Inc USD (USD) -1,38% -3,65% -3,93% -10,78% -7,92% -8,54% -8,23% +1,94%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (EUR) -0,06% -3,33% -2,89% -9,46% -4,53% -4,37% -2,04% +15,00%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,38% +1,39% +2,25% -0,96% -2,62% -0,98% +1,54% -2,14%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc USD (USD) -0,91% -2,84% -2,94% -9,39% -4,85% -3,74% -1,23% +14,98%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (EUR) -0,47% -4,06% -3,80% -10,86% -7,85% -9,49% -9,53% +1,10%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) +1,01% +0,62% +1,24% -2,49% -5,99% -6,30% -6,24% -14,06%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc USD (USD) -1,38% -3,66% -4,10% -10,96% -8,21% -9,07% -8,89% +0,80%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,02% +2,57% +2,48% -0,63% +0,93% +2,60% +6,73% +6,52%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) -2,26% -1,73% -2,77% -9,18% -1,52% -0,42% +3,52% +24,46%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) -0,01% +2,49% +2,37% -0,82% +0,53% +2,00% +5,94% +5,36%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) -0,91% +1,56% +1,33% +1,53% +3,44% +8,31% +7,86% +9,20%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) -2,29% -1,79% -2,86% -9,35% -1,91% -0,99% +2,74% +23,10%
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) -0,27% -3,15% -1,84% -6,27% -5,73% -0,30% +5,37% +18,66%
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) -1,07% -2,71% -1,92% -6,29% -6,06% +0,30% +6,23% +18,61%
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) -1,12% -2,79% -2,05% -6,52% -6,53% -0,45% +5,17% +16,83%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,97% +2,63% +4,45% +4,45% +3,97% +18,57% +18,89% +5,98%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) -0,33% -1,64% -0,86% -4,46% +1,69% +15,48% +15,89% +24,70%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,92% +2,55% +4,32% +4,19% +3,45% +17,69% +17,71% +4,40%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) -0,37% -1,72% -0,99% -4,70% +1,17% +14,62% +14,73% +22,85%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) -0,38% -3,16% -2,43% -7,55% -4,61% +5,09% +1,59% +2,45%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,95% +1,96% +2,79% +0,66% +0,57% +8,69% +10,94% +9,10%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) -0,35% -2,29% -2,44% -7,94% -1,70% +5,67% +7,93% +28,10%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,90% +1,87% +2,66% +0,40% +0,06% +7,87% +9,83% +7,46%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) -0,39% -2,37% -2,55% -8,16% -2,18% +4,88% +6,85% +26,20%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) -0,38% -3,57% -3,72% -10,39% -6,70% -2,35% -2,77% +9,41%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,90% +2,91% +4,32% -3,91% +4,70% +4,24% -5,65% -11,18%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) +3,36% +2,06% +5,02% +3,63% +11,23% +13,89% +4,46% +18,19%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,84% +2,81% +4,18% -4,16% +4,17% +3,46% -6,58% -12,49%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) +3,31% +1,98% +4,88% +3,36% +10,67% +13,03% +3,42% +16,42%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) +3,31% +1,98% +3,67% +0,12% +4,71% +3,70% -7,33% -2,09%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) +1,07% +1,61% +3,24% +1,39% -1,40% +6,58% +10,02% +1,35%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) -1,21% -2,61% -2,01% -7,19% -3,57% +3,92% +7,44% +19,59%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) +1,07% +0,60% +2,19% -0,61% -5,34% +0,31% +1,00% -11,56%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) -1,19% -3,50% -2,93% -8,97% -7,30% -2,13% -1,31% +4,42%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,00% +1,52% +3,09% +1,14% -1,84% +5,91% +9,16% +0,19%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) +0,12% +0,62% +2,10% +3,61% +1,07% +12,56% +11,23% +4,18%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) -1,27% -2,69% -2,10% -7,39% -3,95% +3,31% +6,62% +18,27%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) +0,67% +0,83% +2,06% -0,81% -5,71% -0,29% +0,34% -12,40%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) -1,59% -3,40% -3,09% -9,30% -7,76% -2,77% -2,07% +3,28%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc EUR (EUR) +1,84% +1,42% +2,03% -0,16% -2,64% -0,61% +5,43% +8,56%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc EUR (EUR) +1,75% +0,79% +1,39% -1,43% -5,09% -4,39% -0,06% -0,12%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc EUR (EUR) +1,80% +1,31% +1,92% -0,41% -3,14% -1,44% +4,30% +6,82%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) +0,99% +1,66% +1,85% -0,42% -3,47% -0,83% +5,15% +6,77%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc EUR (EUR) +1,75% +0,67% +1,26% -1,67% -5,56% -5,12% -1,05% -1,69%
Schroder International Selection Global Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,58% +1,65% +2,61% +1,00% -0,75% +0,92% +5,88% +7,49%
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (H) (USD) -0,81% -2,78% -2,82% -7,81% -3,41% -2,29% +2,77% +25,50%
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) -0,09% -1,07% -1,06% -4,94% -4,70% -1,10% +4,68% +15,62%
Schroder International Selection Global Bond A Inc EUR (H) (EUR) +1,57% +0,93% +1,90% -0,26% -3,30% -2,82% +0,46% -1,13%
Schroder International Selection Global Bond A Inc USD (USD) -0,09% -1,13% -1,16% -4,97% -7,29% -3,82% -0,51% +7,03%
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,50% +1,58% +2,47% +0,81% -1,26% +0,15% +4,80% +5,76%
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) -0,08% -1,15% -1,17% -5,16% -5,19% -1,88% +3,53% +13,71%
Schroder International Selection Global Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) +1,48% +0,92% +1,81% -0,53% -3,76% -3,59% -0,57% -2,74%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) -0,34% +0,52% +1,04% -1,43% +3,29% +5,64% +5,36% +9,35%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) -2,58% -3,68% -4,10% -9,89% +0,81% +2,60% +2,11% +27,72%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) -0,34% -0,23% +0,29% -2,90% +0,22% +0,97% -0,79% -0,10%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) -0,37% +0,46% +0,95% -1,61% +2,89% +5,03% +4,58% +8,15%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) -2,62% -3,74% -4,19% -10,07% +0,41% +2,01% +1,34% +26,32%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) -0,37% -0,29% +0,19% -3,09% -0,17% +0,40% -1,53% -1,20%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,60% +1,46% +2,25% +0,68% -0,87% +5,45% +8,56% +7,52%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) -0,67% -2,78% -2,88% -7,97% -3,20% +2,47% +5,51% +26,24%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) +1,61% +0,71% +1,49% -0,83% -3,83% +0,79% +2,20% -1,81%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) -1,04% -3,30% -3,76% -9,35% -6,09% -2,24% -1,01% +14,30%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,56% +1,38% +2,14% +0,45% -1,31% +4,74% +7,58% +6,07%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) -0,72% -2,84% -3,07% -8,15% -3,66% +1,74% +4,54% +24,52%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) +1,56% +0,63% +1,37% -1,05% -4,27% +0,09% +1,28% -3,14%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) -1,01% -3,30% -3,73% -9,59% -6,44% -2,85% -1,72% +12,88%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) +0,76% +1,64% +1,68% -1,12% +0,79% +5,68% +5,90% +2,75%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc USD (H) (USD) -1,51% -2,58% -3,46% -9,54% -1,69% +2,61% +2,78% +20,31%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Inc EUR (H) (EUR) +0,76% +0,87% +0,92% -2,58% -2,20% +1,01% -0,30% -6,13%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Inc USD (H) (USD) -1,51% -2,59% -3,47% -9,56% -4,76% -0,61% -4,00% +7,87%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,73% +1,57% +1,58% -1,32% +0,36% +4,98% +4,96% +1,37%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc USD (H) (USD) -1,55% -2,66% -3,58% -9,74% -2,12% +1,93% +1,86% +18,70%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Inc EUR (H) (EUR) +0,72% +0,79% +0,81% -2,80% -2,62% +0,34% -1,18% -7,39%
Schroder International Selection Global High Income Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,71% +2,23% +3,85% +3,24% +6,10% +23,59% +20,30% +8,92%
Schroder International Selection Global High Income Bond A Acc USD (USD) -0,57% -2,02% -1,43% -5,53% +3,69% +20,15% +16,96% +27,77%
Schroder International Selection Global High Income Bond A Inc EUR (H) (EUR) +1,72% +0,97% +2,55% +0,69% +0,87% +14,60% +8,79% -6,35%
Schroder International Selection Global High Income Bond A Inc USD (USD) -0,98% -2,83% -2,65% -7,85% -1,36% +11,50% +5,89% +10,01%
Schroder International Selection Global High Income Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) +0,79% +1,24% +2,71% +5,51% +8,55% +30,13% +21,10% +11,16%
Schroder International Selection Global High Income Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) +1,68% +0,88% +2,43% +0,43% +0,37% +13,74% +7,70% -7,75%
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) +0,95% +1,28% +2,25% +0,69% +5,34% +16,51% +13,03% +11,68%
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) -1,34% -2,95% -2,96% -7,94% +2,82% +13,13% +9,76% +30,78%
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) +0,97% -0,03% +0,92% -1,80% +0,20% +7,82% +1,76% -4,99%
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) -1,73% -3,78% -4,15% -10,27% -2,10% +4,31% -1,55% +11,00%
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,91% +1,19% +2,13% +0,46% +4,86% +15,74% +12,03% +10,17%
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) -1,36% -3,00% -3,06% -8,14% +2,37% +12,37% +8,79% +29,02%
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) +0,91% -0,10% +0,83% -2,03% -0,27% +7,10% +0,86% -6,28%
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) -1,85% -3,98% -4,51% -10,87% -3,64% +2,67% -3,56% +7,88%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) +2,38% +1,48% +0,99% -1,31% -2,55% +4,03% +8,02% +10,23%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) +0,08% -2,72% -4,13% -9,71% -4,89% +0,91% +5,04% +29,22%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Inc EUR (EUR) +2,38% +1,30% +0,80% -1,71% -3,30% +2,78% +6,22% +7,28%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) +2,34% +1,43% +0,86% -1,57% -3,07% +3,19% +6,87% +8,46%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc USD (H) (USD) +0,02% -2,85% -4,28% -9,98% -5,45% +0,06% +3,84% +27,10%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Inc EUR (EUR) +2,37% +1,23% +0,67% -1,95% -3,80% +1,96% +5,09% +5,52%
Schroder International Selection Global Unconstrained Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,24% +1,63% +2,65% +0,83% +0,99% +7,05% +7,90% +7,25%
Schroder International Selection Global Unconstrained Bond A Acc USD (USD) -1,04% -2,59% -2,57% -7,77% -1,43% +3,92% +4,65% +25,12%
Schroder International Selection Global Unconstrained Bond A Inc EUR (H) (EUR) +1,25% +0,88% +1,88% -0,68% -2,03% +2,30% +1,58% -2,04%
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,74% +1,68% +2,35% -0,17% +1,91% +1,99% +2,46% +0,17%
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) -1,54% -2,58% -2,88% -8,76% -0,59% -1,08% -0,62% +16,97%
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc EUR (H) (EUR) +0,74% +1,06% +1,72% -1,12% -0,57% -1,99% -3,01% -8,00%
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) -1,77% -3,07% -3,55% -9,72% -3,02% -4,94% -5,91% +7,46%
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,70% +1,60% +2,23% -0,39% +1,45% +1,29% +1,53% -1,18%
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) -1,58% -2,66% -3,00% -8,96% -1,04% -1,74% -1,50% +15,41%
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) +0,70% +0,99% +1,62% -1,34% -1,03% -2,65% -3,88% -9,23%
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,48% +1,62% +2,00% +0,29% -1,60% +0,99% +4,30% +3,46%
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) -0,81% -2,57% -3,16% -8,22% -3,75% -1,74% +1,62% +21,77%
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc EUR (H) (EUR) +1,48% +0,86% +1,24% -1,21% -4,54% -3,49% -1,80% -5,51%
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) -0,79% -3,39% -3,94% -9,62% -6,68% -6,13% -4,33% +11,17%
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) -0,86% -2,69% -3,31% -8,50% -4,31% -2,59% +0,47% +19,71%
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) +1,43% +0,77% +1,10% -1,48% -5,07% -4,28% -2,89% -7,06%
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Inc USD (USD) -0,83% -3,36% -3,99% -9,77% -7,16% -6,90% -5,61% +9,19%
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) -1,31% -3,16% -3,91% -10,32% -4,29% -7,43% -2,93% +16,73%
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) -1,31% -3,15% -3,91% -10,32% -4,29% -7,43% -2,93% +16,73%
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) -2,13% -4,76% -5,90% -12,62%        
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) -1,78% -4,46% -5,62% -12,73%        
Data aktualizacji: 2017-08-18, Źródło danych: Notoria