Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - obligacji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) -1,32% -2,34% -2,73% +0,60% -1,67% +2,64% +2,83% +2,93%
Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) +0,16% +0,37% +0,63% +1,11%        
Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) -1,32% -2,36% -2,75% +0,57% -1,72% +2,54% +2,71% +2,75%
Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) -1,31% -2,33% -3,37% -0,02% -2,31% +0,82% +1,15% -0,04%
Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) -1,31% -2,30% -2,72% +0,67% -1,48% +2,94% +3,28% +3,59%
Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) +1,28% +2,22% +2,39% +9,44% +15,98% +18,94% +15,92% +22,30%
Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) +0,84% -0,08% -0,12% +5,81% +8,86% +9,80% +3,47% +0,45%
Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) -1,31% -2,32% -3,58% -0,22% -2,32% +0,86% +1,21%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A Inc EUR (EUR) +0,37% -1,58% -3,81% -1,54% +3,35%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) +1,86% +1,12% +1,09% +0,47%        
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F Inc EUR (EUR) +0,46% -1,42% -4,48% -2,00% +0,36% +8,09%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I (H-USD) Inc USD (H) (USD) +0,18% -3,22% -3,93% +2,61% +2,22%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I Inc EUR (EUR) +0,41% -1,49% -4,17% -1,80% +0,35%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate R Inc EUR (EUR) +0,41% -1,51% -3,70% -1,31% +0,69%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate RT Acc EUR (EUR) +0,39% -1,54% -2,16% +0,15% +2,12%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate WT2 (H-EUR) Acc EUR (H) (EUR) -1,06% -2,14% -2,96% -2,79%        
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) -0,20% -1,04% +0,04% +3,20% +8,33% +7,70% +7,49% +14,39%
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) -0,20% -1,04% +0,50% +3,68% +8,83% +8,85% +8,64% +16,71%
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) -0,24% -1,12% +0,39% +3,45% +8,38%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) -0,15% -0,94% +0,65% +3,98% +6,29% +6,64% +6,75% +15,36%
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) -0,15% -0,95% +0,64% +3,96% +6,24% +6,57% +6,66% +15,22%
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) -0,13% -0,90% +0,71% +4,11% +6,54% +7,02% +7,27%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) -0,68% -1,09% -3,04% -0,28% +10,25% +6,69% +6,47% +7,22%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) +0,20% -2,91% +0,12% +8,72% +15,73% +14,47% +14,65% +39,60%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) -1,04% -1,75% -0,90% +0,84% +9,37% +7,55% +5,31% +6,62%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) +0,80% +1,64% +3,48% +3,41% +17,94% +14,20% +14,36% +22,90%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) -0,68% -1,09% +0,06% +2,91% +13,78% +14,24% +13,99% +19,94%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) -0,63% -0,98% +0,22% +3,22% +11,13% +11,91% +12,01% +18,56%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) -0,63% -0,99% -3,45% -0,56% +7,04% +3,36% +3,43% +4,45%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) -0,60% -0,99% -0,56% +1,39% +7,06% +6,05%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) -0,60% -0,93% +0,30% +3,38% +11,47% +12,42% +12,69% +19,63%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy A (H2-CZK) Inc CZK (H) (CZK) -1,23% -2,65% -3,72% -1,53% +0,81%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy A Inc EUR (EUR) -1,18% -2,27% -4,52% -2,16% +0,12% +0,35% -1,38% +1,96%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy AT (H-CHF) Acc CHF (H) (CHF) -0,33% -1,70% -1,99% +0,83% +4,86% +3,50% +1,11%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy AT (H2-CZK) Acc CZK (CZK) -1,23% -2,66% -3,14% -0,94% +1,40%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy AT Acc EUR (EUR) -1,16% -2,27% -2,99% -0,59% +1,72% +3,25% +1,48%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy C Inc EUR (EUR) -1,19% -2,30% -4,13% -1,83% +0,71% +0,95% -1,00% +1,35%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy CT Acc EUR (EUR) -1,19% -2,30% -3,05% -0,73% +1,86% +3,17% +1,17% +5,31%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy I Inc EUR (EUR) -1,15% -2,23% -4,66% -2,25% -2,31% -2,29% -3,86%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy IT Acc EUR (EUR) -1,15% -2,23% -2,94% -0,49% -0,55% +1,07% -0,56% +4,20%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy P Inc EUR (EUR) -1,15% -2,24% -4,64% -2,24% -2,31% -2,27% -3,86% -0,76%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy PT (H2-CHF) (CHF) -0,44% -1,95% -2,20% +1,02% +2,59% +0,94%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy PT Acc EUR (EUR) -1,15% -2,24% -2,95% -0,51% -0,57% +1,01%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy PT Acc USD (USD) -1,30% -2,96% -3,40% -0,69% -1,06% -0,72%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy R Inc EUR (EUR) -1,11% -2,16% -4,72% -2,19% -2,07% -1,21%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy W Inc EUR (EUR) -1,11% -2,18% -4,86% -2,45% -2,41% -1,56%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy WT Acc EUR (EUR) -1,11% -2,17% -2,85% -0,30% -0,17% +1,65% +0,21% +5,39%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) +1,18% +2,00% +3,64% +8,56% +28,03% +9,95% -1,45% -5,58%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) +0,84% -1,82% +1,82% +5,52% +25,06% +5,57% -4,69% -6,43%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) -1,21% -1,96% -1,39% +0,77% +13,53% -0,23% -6,85% -14,07%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) +0,88% -2,52% +0,33% +2,46% +4,03% -16,09% -18,84% -16,52%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) -0,87% -0,48% +0,91% +5,63% +27,17% +12,07% -6,39% -5,27%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) -0,11% -1,89% -0,44% +4,26% +12,08% -3,85% -11,31% -4,36%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) +0,05% -1,79% -0,35% +2,11% +17,75% +4,12% -3,85% -1,11%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc HKD (HKD) -0,03% -3,31% -0,46% +8,20% +19,60% +5,35% +0,46% +10,71%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc USD (USD) +0,06% -3,06% -0,28% +8,27% +19,72% +5,59% +0,79% +11,13%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) -0,56% -0,76% +0,57% +4,66% +22,83% +12,42% +8,87% +8,03%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) +0,92% +1,97% +3,93% +5,01% +27,05% +12,28% +9,19% +10,81%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc HKD (HKD) +0,65% -1,86% +1,79% +13,01% +30,89% +20,65% +19,65% +42,73%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc USD (USD) +0,74% -1,84% +1,85% +13,07% +30,85% +20,60% +19,76% +42,84%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) -0,50% -0,65% -5,37% -1,36% +12,74% -3,99% -6,69% -13,48%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield I2 (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) -0,49% -0,65% -5,28% -1,30% +12,84% -3,93% -6,68% -14,34%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield IT Acc USD (USD) +0,75% -1,69% +1,99% +13,45% +27,88% +18,30% +17,88% +41,48%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield P Inc GBP (GBP) +0,45% -1,76% -2,80% +6,85% +19,45% +4,00% +2,37% +15,38%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield P Inc USD (USD) +0,75% -1,69% -4,12% +6,65% +20,19% +3,19% +2,84% +15,10%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield WQ (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) -0,47% -0,61% -0,65% +2,03% +12,56% +0,27% -6,07% -13,16%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield WT Acc USD (USD) +0,77% -1,65% +2,05% +13,57% +28,14% +18,66% +18,35% +42,33%
Allianz Renminbi Currency A (H2-EUR) (EUR) +0,09% -0,10% -3,62% -3,87% -3,61% -2,48% -3,36% -6,27%
Allianz Renminbi Currency A (H2-GBP) (GBP) +2,27% -0,50% -1,97% -5,03% -11,20% -16,95% -14,51% -7,06%
Allianz Renminbi Currency A (USD) +1,47% -1,12% -2,23% +1,81% +2,94% +5,20% +6,99% +25,02%
Allianz Renminbi Currency AT (H2-CHF) (CHF) +0,81% +0,22% +0,13% +1,35% +2,46% +3,53% +2,29% +14,80%
Allianz Renminbi Currency AT (H2-EUR) (EUR) +0,10% -0,09% -0,64% -0,90% -0,71% +3,60% +2,69% +1,78%
Allianz Renminbi Currency CT (H2-EUR) (EUR) +0,08% -0,13% -0,70% -1,03% -1,87% +2,26% +1,29% +0,23%
Allianz Renminbi Currency I (H2-EUR) (EUR) +0,11% -0,07% -3,74% -3,94% -5,57% -4,77% -5,55% -8,41%
Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) +0,11% -0,07% -0,60% -0,79% -2,48% +1,84% +1,07%  
Allianz Renminbi Currency P (H2-GBP) (GBP) +2,29% -0,48% -2,10% -5,11% -12,97% -18,68% -16,26% -11,77%
Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) +0,83% +0,25% +0,16% +1,43% +0,58% +1,72% +0,21% +12,53%
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -0,27% -1,60% -1,91% +1,02% -0,04% -1,14% +4,78%  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) -1,04% -0,98% -0,79% -3,27% -8,32% -3,35% +0,63% +20,54%
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,13% -0,65% +0,02% -3,68% -10,21% -3,75% -0,01% +19,24%
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -0,36% -1,67% -2,06% +0,81% -0,50% -1,89% +3,84% +8,77%
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) -1,08% -1,08% -0,93% -3,52% -8,79% -4,08% -0,38% +18,74%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +1,23% -0,70% -0,09% -3,83% -9,29% +1,67% +135,85% +135,85%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +0,79% -1,72% -2,14% +0,63% +0,51% +3,71% +79,99% +79,99%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) +2,69% +0,47% +0,66% +1,17% -3,17% -4,79% -5,04% +8,13%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,04% -1,06% -1,02% -3,64% -7,87% +1,30% +8,50% +27,69%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,19% -0,80% -0,21% -4,04% -9,74% +0,86% +7,81% +26,29%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +0,71% -1,84% -2,32% +0,37% -0,02% +2,92% +12,16% +15,29%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) -0,02% -1,19% -1,15% -3,91% -8,32% +0,58% +7,44% +25,73%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +1,83% -1,56% -2,28% -3,57% -4,45% +2,63% +13,52% +16,90%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +1,28% -2,64% -4,38% +0,81% +5,71% +4,41% +17,60% +5,60%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) +1,72% -1,21% -2,56% +1,24% +13,30% +13,06% +25,59% +10,02%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,59% -2,00% -3,21% -3,40% -2,96% +2,29% +13,11% +16,43%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,80% -1,68% -2,42% -3,84% -4,94% +1,82% +12,37% +15,14%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +1,34% -2,70% -4,50% +0,58% +5,17% +3,68% +16,49% +4,18%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) +0,56% -2,07% -3,31% -3,61% -3,44% +1,57% +11,99% +14,72%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +0,28% -0,18% -0,14% +1,69% -2,57% -3,10% +1,87% +8,16%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) -0,42% +0,50% +1,03% -2,73% -10,86% -5,54% -2,71% +17,13%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,96% -0,56% -1,09% +1,86% -1,04% -3,39% +1,54% +7,72%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,22% -0,24% -0,28% +1,42% -3,09% -3,82% +0,84% +6,53%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) -1,01% -0,66% -1,19% +1,61% -1,53% -4,10% +0,51% +6,11%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond A3 (EUR) +0,68% +0,41% -0,52% +4,27% +6,07% +4,14% +7,82% +12,44%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +0,15% -0,31% -0,19% +2,42% -1,65% -0,42% +5,12% +9,88%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,05% -0,44% -0,36% +2,10% -2,18% -1,21% +4,03% +8,17%
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) -0,21% -1,15% -1,39% +0,52% -4,54% -4,06% -2,09% +2,72%
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) -0,97% -0,54% -0,24% -3,86% -12,65% -6,54% -6,55% +11,54%
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,27% -1,21% -1,52% +0,25% -5,03% -4,77% -3,08% +1,19%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) +0,66% -0,22% +0,59% -3,46% -12,64% -3,29% -4,00% +12,57%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +0,23% -1,34% -1,55% +1,06% -3,16% -1,20% -0,07% +2,83%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) +0,59% +0,13% +0,33% +1,45% +3,84% +7,01% +7,16% +7,61%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) -0,49% -0,58% -0,32% -3,22% -11,18% -3,53% -4,26% +12,20%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) +2,16% +0,89% +1,37% +1,56% -6,67% -9,43% -16,38%  
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,63% -0,34% +0,44% -3,68% -13,05% -3,98% -4,91% +10,89%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +0,15% -1,35% -1,66% +0,77% -3,58% -1,96% -0,98% +1,30%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) -0,53% -0,71% -0,44% -3,51% -11,67% -4,24% -5,28% +10,45%
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +0,42% -0,84% -0,91% +1,55% -0,52% -2,43% +3,61% +5,72%
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,26% -0,13% +0,28% -2,76% -8,82% -4,66% -0,66% +15,46%
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +0,38% -0,90% -0,97% +1,28% -1,05% -3,19% +2,53% +4,19%
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) -0,29% -0,25% +0,18% -2,96% -9,25% -5,39% -1,62% +13,70%
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +0,03% -1,60% -2,39% -0,05% -3,86% -6,93% -1,16% +2,93%
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,72% -0,96% -1,23% -4,28% -11,90% -9,06% -5,25% +12,31%
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -0,02% -1,69% -2,48% -0,26% -4,37% -7,62% -2,16% +1,41%
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) -0,75% -1,02% -1,35% -4,49% -12,34% -9,75% -6,22% +10,67%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond E2 (USD) +0,97% +1,67% -2,17% +0,26% -3,25% +12,13% +20,45% +24,23%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond E2 Hedged (EUR) +1,16% +3,37% +1,93% -0,19% +0,85% -1,71% -2,41% +6,48%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) +2,60% +1,00% +1,97% +2,40% -3,24% -2,50% -4,56% +4,40%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) +1,03% +0,22% +0,96% +2,32% +7,72% +15,25% +22,14% +18,44%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,07% -0,54% +0,28% -2,43% -7,91% +3,95% +9,16% +23,52%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) +0,63% -1,20% -0,86% +1,85% +0,44% +6,48% +14,31% +13,37%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,12% -0,25% +1,07% -2,84% -9,82% +3,45% +8,44% +22,10%
BlackRock Global Funds Global Inflation Linked Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +0,24% +0,02% +0,23% +1,42% -2,33% -1,09% +4,68% +6,66%
BlackRock Global Funds Global Inflation Linked Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,45% +0,73% +1,42% -2,88% -10,49% -3,43% +0,24% +16,24%
BlackRock Global Funds Global Inflation Linked Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +0,18% -0,08% +0,07% +1,15% -2,83% -1,86% +3,58% +5,05%
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) -1,29% -0,79% -0,67% +2,30% -2,55% -0,14% +1,13% +16,72%
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,13% -0,43% +0,13% +1,84% -4,55% -0,56% +0,51% +15,47%
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -1,04% -0,86% -1,07% +2,85% -2,34% -2,57% -1,33% +0,79%
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,79% -0,82% -0,96% -4,27% -10,95% -7,84% -4,84% +11,77%
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) -0,83% -0,89% -1,08% -4,52% -11,42% -8,55% -5,79% +10,11%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond AUD D2 Hedged Acc (AUD) +3,21% +10,91% +11,26% +8,63% -0,67% +3,81% +6,81% +2,45%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +0,57% -1,30% -0,95% +1,55% -0,19% +6,70% +15,46% +13,80%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,14% -0,63% +0,22% -2,73% -8,49% +4,03% +10,17% +23,79%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,04% -0,32% +1,03% -3,14% -10,35% +3,59% +9,42% +22,42%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) -0,20% -0,72% +0,10% -2,99% -8,96% +3,25% +9,05% +21,93%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) +1,62% +0,91% +1,14% +0,45% -9,43% -14,35% -20,62% -9,37%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) -1,07% -0,65% -0,56% -4,36% -13,90% -8,79% -9,22% +7,11%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) +1,60% +0,86% +1,08% +0,33% -9,66% -14,67% -21,02% -10,05%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) -1,09% -0,69% -0,62% -4,48% -14,11% -9,13% -9,68% +6,31%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -0,27% -1,53% -2,03% -0,24% -5,18% -5,68% -3,43% +0,09%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,98% -0,86% -0,82% -4,46% -13,10% -7,93% -7,57% +9,24%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,21% -0,57% -0,09% -4,82% -14,90% -8,31% -8,13% +8,02%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) -1,05% -0,95% -0,99% -4,67% -13,56% -8,64% -8,44% +7,59%
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) -0,87% -0,84% -0,90% -4,50% -12,69% -9,25% -7,58% +9,53%
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,34% -0,54% -0,10% -4,94% -14,49% -9,66% -8,22% +8,30%
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) -0,91% -0,96% -1,03% -4,80% -13,14% -9,95% -8,50% +7,91%
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +0,21% -1,19% -1,74% +0,45% -3,11% -5,74% -0,55% +3,11%
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,53% -0,54% -0,60% -3,82% -11,20% -7,89% -4,66% +12,60%
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) +2,10% +0,98% +1,08% +1,02% -6,68% -13,53% -16,65% -4,74%
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,65% -0,24% +0,21% -4,24% -13,04% -8,30% -5,29% +11,33%
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) -0,57% -0,62% -0,72% -4,06% -11,64% -8,57% -5,60% +10,91%
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) -0,10% -1,10% -1,16% +0,96% -3,58% -2,17% -0,80% +5,45%
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) -0,84% -0,47% -0,04% -3,38% -11,73% -4,62% -5,25% +14,56%
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,14% -1,19% -1,28% +0,71% -4,06% -2,90% -1,78% +3,88%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) -0,11% -2,05% -2,53% -1,36% -2,22% -2,06% +4,54% -0,04%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging D Inc EUR (EUR) +0,50% -0,84% -0,84% +0,36% +5,18% -2,83% -1,90%  
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging N Acc EUR (EUR) +2,58% +1,17% +1,14% +2,23% +6,87% +2,27% +2,98%  
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) +0,75% -1,99% -2,41% -4,26% -3,82% +1,63% +7,78% +4,57%
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) -2,84% -4,05% -3,35% -3,31% -8,17% -15,54% -10,57% -29,76%
BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) +1,65% -1,79% -4,95% -3,98% +0,49% +3,32% +9,18% -4,32%
BNP Paribas L1 Bond World Plus N (Inc) (EUR) +1,65% -1,80% -4,96% -3,98% +0,48% +3,32% +9,17% -4,32%
BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) -1,01% -1,29% -0,20% +1,45% -0,52% +3,81% +2,61% +9,13%
BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) +2,53% +2,26% +1,56% -2,00% +0,60% +2,81% +1,36% +10,70%
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) -0,99% -0,97% -0,97% -4,03% -10,92% -2,72% -2,76% +17,37%
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) -0,60% -4,25% -3,84% -2,63% +6,05% +12,73% +28,61%  
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) -0,23% -5,25% -5,79% -1,27% +6,75% +11,93% +27,80%  
BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) +0,07% -0,34% -0,40% +1,24% -3,60% -2,91% -0,25% +4,68%
BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) +2,05% +1,04% -0,35% +4,12% +8,80% +6,14% +10,28% +12,85%
BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) -0,10% -0,51%   +2,19% -1,97% +0,24% +3,73% +8,00%
BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) +2,23% +2,05% +0,89% +4,28% +8,32% +4,65% +8,77%  
BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) +3,62% +3,38% +2,18% +5,47% +9,29% +6,41% +10,31% +16,08%
BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) +2,81% +1,75% +0,31% +4,68% +9,11% +7,01% +10,91% +17,25%
BNP Parvest Bond World Emerging C (Inc) (EUR) -2,77% -6,35% -4,76% -6,70% -2,67% -3,46% +10,45% -3,19%
BNP Parvest Bond World Emerging C (Inc) (USD) -2,32% -7,24% -6,60% -5,31% -1,93% -4,42% +9,22% -3,15%
BNP Parvest Bond World Emerging Local C (Inc) (EUR) -3,07% -4,71% -3,10% -5,57% -8,81% -16,24% -10,30%  
BNP Parvest Bond World Emerging Local C (Inc) (USD) -2,63% -5,63% -4,99% -4,17% -8,13% -17,12% -11,53%  
BNP Parvest Bond World Emerging Local C (USD) +1,00% -2,35% -4,07% -3,83% -1,99% +2,13% +6,41% +5,60%
BNP Parvest Bond World Emerging Local D RH (EUR) -2,19% -0,77% -0,62% -0,54% -7,14% -25,38% -27,59%  
BNP Parvest Bond World Emerging Local N (USD) +3,41% +0,18% +0,82% +1,55% -2,89% -6,17% +0,48%  
BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) +3,67% +8,30% +10,63% +8,93% +15,63% +35,17% +69,93% +49,72%
BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) +0,52% -2,10% -1,86% +0,32% -1,56% +5,16% +10,05% +11,29%
BNP Parvest Bond World High Yield D Inc EUR (EUR) -2,66% -3,63% -2,67% -5,04% -3,11% -10,47% -10,39%  
BNP Parvest Bond World High Yield N Inc EUR (EUR) +4,74% +3,64% +4,64% +1,96% +3,78% -0,39% -0,55%  
BNP Parvest Convertible Bond Europe A Acc EUR (EUR) -1,30% -2,82% -2,45% -3,62% -7,52% -3,67% -6,82% +4,81%
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) +2,83% +1,19% +0,05% -4,03% +1,00% +6,76% +4,55% +14,51%
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) +2,78% +1,09% -0,09% -4,31% +0,41% +7,43% +4,88% +16,35%
BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) +2,66% +2,01% +1,31% -2,47% -0,09% +2,10% +0,79%  
BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) -0,76% +0,59% +1,79% -5,41% -7,51% -1,67% -2,31%  
BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) +2,66% +1,81% +1,14% -2,55% -0,24% +3,22% +1,92%  
Conseq Polskich Obligacji +0,92% +0,92%   +0,92% +2,80% +0,92% +2,80% +0,92%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) -0,99% -0,86% -0,89% -4,11% -10,11% -6,44% -2,55% +18,30%
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +0,30% -0,53% +0,64% -3,07% -10,30% +2,67% +9,68% +31,48%
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) -0,68% -0,68% -0,17% -2,92% -8,42% +2,26% +9,79% +30,56%
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) +0,37% -1,15% -0,41% -0,19% -8,64% -4,99% -3,80% +12,26%
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) -0,58% -1,25% -1,20% -0,02% -6,69% -5,32% -3,67% +11,56%
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund +0,06% -0,47% -0,44% +1,41% -2,03% -2,60% +3,33% +8,62%
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) -0,33% -0,55% -0,26% -1,72% -6,37% +1,39% +8,32%  
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) -0,19% -0,40% -0,12% -1,41% -5,73% +2,39% +9,77% +29,90%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) +1,16% -0,23% +0,43% -2,70% -7,93% +0,05% +6,76% +30,20%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) +0,91% -1,01% -1,45% +1,72% +2,34% +1,79% +11,14% +17,99%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) +0,12% -0,41% -0,41% -2,59% -6,03% -0,38% +6,84% +29,25%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) +1,09% -0,28% +0,34% -2,87% -8,30% -0,58% +5,93% +28,63%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) +1,22% -1,59% -3,01% -2,82% -1,39% +2,26% +11,88% +10,15%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund EUR A Acc (EUR) +3,36% +6,29% +6,69% +8,42% -2,11% -1,37% +6,90% -6,86%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) +0,11% -0,39% -0,31% +1,48% -2,48% -2,93% +2,24%  
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) +0,07% -0,47% -0,43% +1,28% -2,91% -3,56% +1,41% +5,67%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) -0,27% -1,24% -1,54% +0,18% -5,42% -5,54% -3,76% +0,15%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) -0,37% -1,24% -1,65% +0,15% -5,46% -5,59% -3,82% +0,08%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) -0,24% -1,07% -1,34% +0,49% -4,41% -3,87% -1,04% +3,63%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) -0,27% -1,15% -1,37% +0,45% -4,58% -4,12% -1,30% +3,14%
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) -0,18% -1,48% -1,16% +2,16% +1,34% +5,83% +11,34% +17,52%
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) +0,17% -0,17% +0,51% +2,50% +8,50% +14,46% +19,54%  
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) -0,20% -1,54% -1,23% +2,04% +1,11% +5,44% +10,79% +16,65%
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc USD (USD) -0,69% -0,57% -1,18% -2,88% -7,20% -8,25% -2,11% +8,42%
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) +0,73% -0,08% +0,70% -1,20% -7,44% -2,76% +1,30% +15,84%
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) -0,07% -0,58% +0,18% -2,67% -8,20% +3,11% +10,27% +27,66%
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A Acc USD (USD) -1,99% -3,40% -3,77% -3,56% -12,25% -7,97% -9,86% -2,93%
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) +0,17% -0,80% -1,01% +0,99% -2,32% -2,79% +1,88% +3,53%
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc PLN (H) (PLN) +0,59% +0,59% +0,93% +1,45% +4,93% +5,49% +9,47% +8,77%
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc USD (USD) -0,65% -0,20% +0,14% -3,42% -8,84% -8,28% -2,86% +7,12%
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund E Acc EUR (H) (EUR) +0,10% -0,96% -1,17% +0,64% -2,79% -3,66% +0,64% +1,56%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) -0,94% -0,66% -0,81% -4,38% -10,70% -8,78% -4,83% +12,76%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) -1,04% -0,70% -0,56% -4,40% -14,02% -8,96% -9,44% +6,96%
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +1,19% -0,24% +1,02% -2,42% -9,45% +4,96% +10,12% +28,23%
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) +0,20% -0,37% +0,24% -2,28% -7,56% +4,52% +10,21% +27,43%
Fidelity Funds China RMB Bond Fund CNY A Acc (CNY) -2,63% -0,20% -2,82% -0,45% +8,92% +6,49% +21,90% +26,83%
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) +0,07% -0,46% -0,35% +1,90% -1,48% -0,55% +4,34% +8,17%
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) -0,02% -0,56% -0,53% +1,66% -1,91% -1,17% +3,42% +6,85%
Fidelity Funds Global Income Fund A Acc EUR (H) (EUR) +0,52% -0,80% -0,76% +1,79% -0,18% +0,52% +8,32% +10,66%
Fidelity Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) -0,17% -0,44% -0,31% -1,47% -6,29% -1,72% +4,41% +17,48%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) -0,29% -1,15% -1,84% -5,02% -10,64% -6,22% -6,01% -3,49%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) -2,19% -2,19% +2,30% -1,66% -8,68% -0,62% -3,87% +2,76%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) +0,02% -0,32% -0,50% +2,05% -3,24% +0,68% +1,68% -4,60%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) -0,77% +0,96% +1,90% -1,43% -10,54% -0,61% -1,96% +4,54%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) -2,28% -2,31% +2,12% -2,02% -9,36% -1,68% -5,24% +0,60%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) -0,84% +0,83% +1,76% -1,74% -11,14% -1,60% -3,33% +2,40%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) -0,19% -0,89% -0,82% -3,47% -5,48% +9,35% +10,72% +21,92%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) -0,23% -1,00% -0,93% -3,69% -5,91% +8,49% +9,56% +20,12%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) -0,45% -1,54% -1,00% +0,92% -6,45% -6,44%    
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) -0,36% -1,34% -0,60% +1,78% -0,23% +5,24% +9,02% +13,72%
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) -0,47% -1,46% -0,76% +1,50% -0,86% +4,29% +7,69% +11,70%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) +0,14% +2,46% +2,92% +0,95% +5,67% +4,79% +5,76% +1,79%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) +0,22% +2,45% +2,70% +0,63% +4,88% +3,39% +4,02% -0,76%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) -0,56% -1,48% -1,51% +0,36% -5,10% -3,41% -2,17% +2,07%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) -0,47% -1,48% -1,52% +0,16% -5,47% -4,07% -3,12% +0,47%
Franklin Templeton Investment Funds GCC Bond Fund A Acc USD (USD) -0,76% -0,41% +0,24% -2,95% -9,12% +0,54% +1,70% +20,92%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund A Acc EUR (EUR) +0,41% -0,97% -1,22% -3,80% -11,47% -9,24% -8,62% +5,24%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) +0,23% -1,58% -2,67% -0,23% -3,36% -7,82% -6,10% -4,88%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund A Acc USD (USD) -0,54% -0,33% -0,32% -3,56% -10,41% -8,38% -8,72% +4,97%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund N Acc EUR (EUR) +0,29% -1,12% -1,39% -4,16% -12,10% -10,20% -9,94% +2,95%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund N Acc EUR (H) (EUR) +0,16% -1,70% -2,74% -0,48% -3,88% -8,54% -7,18% -6,51%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund N Acc USD (USD) -0,69% -0,53% -0,47% -3,92% -11,04% -9,39% -10,02% +2,99%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) -0,40% -2,03% -2,15% -0,07% -5,46% -2,18% -2,04% +5,37%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) -0,47% -2,18% -2,38% -0,49% -6,20% -3,23% -3,43% +3,14%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) -0,54% -2,74% -3,89% -7,59% -11,77% -1,91% -5,44% +1,40%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) +0,01% -1,17% -1,06% -4,37% -12,64% +2,80% -1,65% +9,03%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) -0,23% -1,81% -2,53% -0,64% -4,22% +5,51% +2,49% +0,35%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) -1,01% -0,57% -0,17% -4,11% -11,59% +3,70% -1,74% +9,04%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) -1,95% -3,56% +1,24% -3,47% -9,18% +2,90% -7,34% +6,01%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) -0,05% -1,29% -1,22% -4,68% -13,23% +1,75% -2,99% +6,80%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (H) (EUR) -0,32% -1,97% -2,68% -0,93% -4,90% +4,38% +1,07% -1,68%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc PLN (H) (PLN) +0,21% -0,42% -1,10% -0,48% +2,28% +12,09% +8,29% +3,01%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) -1,06% -0,72% -0,35% -4,45% -12,20% +2,62% -3,12% +6,75%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) -1,65% -4,15% -3,92% -6,34% -5,14% +0,26% +2,47% +13,67%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) -1,19% -2,78% -1,29% -3,18% -6,09% +5,42% +7,33% +22,78%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) -2,39% -4,18% -2,01% +0,16% +3,05% +6,28% +10,15% +10,00%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) -2,20% -2,19% -0,42% -2,90% -5,00% +6,35% +7,18% +22,79%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) -1,22% -2,84% -1,43% -3,53% -6,77% +4,28% +5,71% +20,17%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) -2,16% -2,19% -0,47% -3,24% -5,62% +5,24% +5,67% +20,19%
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +0,75% -1,44% -0,85% -3,73% -10,16% +3,69% +8,88% +19,87%
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) -0,23% -0,84% +0,01% -3,45% -9,02% +4,67% +8,79% +19,87%
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) +0,74% -1,52% -0,99% -3,95% -10,55% +2,99% +7,78% +18,07%
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) -0,66% -0,50% +1,05% -2,88% -9,12% +7,01% +13,66% +18,99%
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) -0,68% -0,60% +0,93% -3,18% -9,66% +6,08% +12,30% +16,82%
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) +0,07% -1,14% -0,38% -4,01% -12,09% -2,71%    
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) -0,93% -0,53% +0,51% -3,70% -11,01% -1,78%    
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) -2,30% -2,83% -0,36% -4,48% -15,27% -8,90% -11,52% +5,80%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) -2,38% -3,00% -0,61% -4,98% -16,02% -10,14% -13,14% +2,96%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) -2,47% -3,26% -1,06% -5,14% -15,63% -10,18%    
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) -2,57% -3,38% -1,12% -5,25% -15,89% -10,49% -12,07% +5,59%
Generali CEE Corporate Bonds Fund -1,48% -5,46% -5,85% -1,60% +2,60% -1,20% +0,59% -1,09%
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) -2,82% -1,64% -1,40% +2,08% +4,44% +2,87% +3,77% +7,52%
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) +0,26% +0,31% +0,45% +1,09% +1,96% +3,22% +6,05% +9,53%
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) -1,49% -0,29% -0,66% +3,79% +8,27% +4,28% +6,24% +8,02%
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) +1,62% +1,66% +1,20% +2,66% +5,51% +4,35% +8,13% +9,27%
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) +1,66% -4,94% -5,41% -4,01% -1,30% -2,64% +0,95% -3,06%
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) +5,87% +8,02% +2,16% +2,25% -2,25% -6,03% +9,53% -9,08%
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) -0,93% +1,62% +1,45% +4,31% +7,42% +2,45% +7,35%  
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) +2,07% +3,64% +3,40% +3,61% +6,01% +4,50% +12,13%  
HSBC Global Investment Funds Brazil Bond USD A Acc (USD) -1,50% -5,32% -5,53% +0,91% +2,01% +18,12% +53,24% +27,62%
HSBC Global Investment Funds Euro Bond +0,25% -0,36% -0,36% +1,10% -3,15% -4,41% +1,27% +4,40%
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond +0,15% -0,65% -0,58% +1,58% -2,21% -1,96% +2,56% +5,91%
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond +0,02% -0,68% -0,55% +2,18% +0,01% +3,34% +8,32% +13,11%
HSBC Global Investment Funds Global Bond -1,13% -1,23% -1,99% -3,52% -8,60% -10,41% -5,27% +6,65%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) +0,01% -1,06% -1,18% -3,57% -7,09% -1,83% +3,63% +22,78%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt +1,75% -2,23% -2,75% -6,85% -1,50% +6,43% +5,00% +32,43%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) +1,47% -1,43% -2,10% -3,50% -6,50% -1,55% +4,31% +9,21%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) +0,30% -1,68% -3,08% -3,59% -5,28% -2,33% +3,55% +7,88%
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond -0,34% -0,59% -0,15% -2,94% -8,39% -1,90% +2,07% +20,00%
HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond -0,94% -1,04% -1,00% -4,57% -11,66% -9,71% -6,92% +8,90%
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) -0,40% -1,21% -0,18% +2,35% +1,17% +4,78% +3,58% +8,90%
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) -0,42% -1,37% -0,39% +2,08% +0,67% +3,98% +2,48% +7,24%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond C (perf) Acc EUR (H) (EUR) +0,21% -1,25% -1,29% +1,19% -3,06% -2,12% +2,43% +6,47%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond C (perf) Acc PLN (H) (PLN) +0,59% +0,16% +0,55% +1,64% +3,90%      
JPMorgan Funds Global Strategic Bond C (perf) Acc USD (USD) -0,57% -0,66% -0,21% -3,22% -11,37% -4,76% -2,39% +15,46%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond D (perf) Acc EUR (H) (EUR) +0,11% -1,52% -1,65% +0,49% -4,34% -4,08% -0,26% +2,08%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond D (perf) Acc PLN (H) (PLN) +0,48% -0,09% +0,20% +0,91% +2,54%      
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) -0,84% -0,61% -0,74% -4,12% -11,12% -8,66% -5,59% +11,76%
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) -0,87% -0,63% -0,80% -4,23% -11,30% -9,00% -6,04% +10,94%
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) +1,42% +0,10% +1,19% +2,03% +7,75%      
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) +1,34% -0,07% +0,95% +1,55% +6,73%      
KBC Bonds Capital Fund -0,15% -0,69% -0,24% -1,91% -8,00% -7,09% -3,40% +8,25%
KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) -1,94% -2,04% -0,56% -3,74% -8,64% -1,03% -3,71% +11,37%
KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) -1,93% -2,04% -1,46% -4,61% -9,46% -2,87% -5,50% +8,10%
KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) -0,11% -0,64% +0,16% +2,09% -1,92% +0,64% +3,66% +7,86%
KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) -0,11% -0,64% -1,16% +0,75% -3,21% -1,66% +1,30% +4,18%
KBC Bonds Corporates USD USD C1 Acc (USD) -0,04% -0,40% +1,85% -2,00% -9,08% -3,22% -0,20% +18,38%
KBC Bonds Corporates USD USD D1 Inc (USD) -0,04% -0,40% -1,99% -5,70% -12,50% -55,83% -6,53% +7,87%
KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) +0,55% -2,95% -3,05% -3,72% -5,94% -6,94% -3,78% -3,21%
KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) +0,56% -2,95% -6,52% -7,17% -9,32% -13,83% -10,90% -13,52%
KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) -0,19% -1,78% -0,73% -3,77% -8,02% +1,21% +7,12% +28,69%
KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) -0,19% -1,78% -5,67% -8,56% -12,60% -8,16% -2,79% +10,54%
KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) +0,43% -0,31% +0,15% +0,51% -5,48% -5,35% -4,16% +3,85%
KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) +0,43% -0,31% -1,09% -0,72% -6,64% -7,45% -6,30% +0,33%
KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) +0,54% -0,72% -0,73% -1,21% -6,66% -7,90% -7,56% +1,34%
KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) +0,54% -0,72% -1,77% -2,24% -7,64% -9,64% -9,30% -2,29%
KBC Bonds High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) -0,25% -2,13% -2,49% -3,20% -7,71% -4,00% -4,19% +1,76%
KBC Bonds High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) -0,25% -2,13% -4,92% -5,62% -10,01% -8,84% -9,01% -6,02%
KBC Bonds Income Fund -0,18% -0,63% -1,47% -3,11% -9,28% -9,35% -5,69% +4,52%
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) +0,51% +0,35% +1,16% +3,15% -2,81% -0,13% +0,92% +8,77%
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) +0,51% +0,35% +1,16% +3,15% -2,81% -0,13% +0,92% +8,69%
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) -2,35% -2,72% +0,46% -2,36% -7,55% +0,66% +5,80% +22,55%
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) -2,33% -2,64% +0,07% -1,99% -7,73% +0,96% +3,60% +22,34%
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) -0,92% -1,33% +0,02% +1,53% -3,65% -1,74% +2,50% +5,47%
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) +0,07% +1,22% +1,14% +2,17% +5,23% +5,71% +9,53% +10,56%
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) -0,21% -1,02% -0,36% +1,80% -3,89% -1,67% +4,50% +8,70%
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) +0,46% +1,38% +1,05% +1,83% +3,86% +4,68% +8,54% +10,89%
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) -0,38% +0,98% +1,72% +3,61% +11,84% +17,37% +21,46% +23,21%
Nordea 1 Global Bond Fund AP Inc EUR (EUR) -1,18% -2,19% -1,65% -2,84% -12,49% -12,06% -6,59% +3,59%
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) -1,13% -2,13% -1,56% -2,85% -10,75% -10,27% -3,17% +9,31%
Nordea 1 Global Bond Fund E Acc PLN (PLN) -1,41% -2,31% -1,37% -3,50% -11,68% -11,23% -5,72% +6,53%
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) -2,09% -2,53% +0,36% -1,39% -6,63% +4,96% +5,71% +20,82%
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) -2,14% -2,70% +0,62% -2,14% -7,07% +3,52% +6,33% +18,36%
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) +0,26% +0,33% +0,67% +2,92% +10,12% +14,87% +19,03% +13,90%
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) -2,21% -2,59% -0,41% -3,15% -10,02% -5,02% +0,12% +14,81%
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) -2,38% -2,59% -0,34% -3,05% -10,50% -4,68% -3,12% +14,21%
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) -0,02% +0,30% +0,02% +1,28% +5,64% +4,57% +9,53% +8,00%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) -2,46% -2,92% +0,27% -2,71% -12,93% -1,09% -5,90% +0,75%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) -2,26% -2,96% +0,13% -2,94% -8,03% +3,42% +8,30% +19,10%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) -2,48% -2,95% +0,16% -2,89% -8,56% +3,80% +4,80% +18,50%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) -0,12% -0,05% +0,59% +1,57% +7,83% +13,80% +18,28% +12,16%
Raiffeisen Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) -0,30% -1,21% -1,53% +0,93% -4,35% -4,47% -1,92% +1,79%
Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) -0,20% -1,43% -1,94% +0,06% -5,17% -5,04% -2,25% +1,42%
Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) -0,11% -0,44% -0,45% +2,16% -1,73% -1,10% +5,26% +8,24%
Raiffeisen Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) -0,39% -1,04% -0,64% +2,59% +0,14% +5,01% +10,57% +14,00%
Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) +0,95% -2,16% -3,69% -2,32% -3,07% -2,42% +3,51% +6,12%
Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) +0,30% -0,30% -1,24% -2,41% -8,51% -9,17% -3,29% +8,31%
Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) +2,08% -1,40% -3,59% -3,90% -4,07% -0,50% +7,77% +8,46%
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) -0,44% -2,21% -2,12% -5,09% -8,32% -1,59% +7,26% +22,88%
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) -0,09% -1,32% -0,72% +2,12% -0,41% +6,02% +16,54% +20,98%
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) -0,09% -1,32% -0,72% +2,10% -6,45% -0,40% +3,36% +7,27%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (EUR) +0,26% -0,30% -0,03% +2,98% +0,75% +1,91% +8,05% +13,50%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) -0,06% -0,93% -0,76% +2,03% -1,15% +0,52% +3,04% +7,04%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) -0,47% +0,35% +1,16% -1,72% -7,82% -0,63% +3,23% +23,14%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Inc EUR (EUR) +0,19% -0,33% -0,05% +1,40% -0,79% -2,63% +1,67% +3,64%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc EUR (EUR) +0,20% -0,39% -0,12% +2,74% +0,31% +1,23% +7,08% +11,95%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Inc EUR (EUR) +0,22% -0,40% -0,15% +1,19% -1,22% -3,22% +0,80% +2,25%
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc EUR (EUR) +0,26% -0,31% +0,06% +3,37% +2,28% +4,75% +10,39% +17,06%
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) +0,70% +1,16% +2,01% +3,60% +9,71% +13,51% +18,27%  
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc EUR (EUR) +0,49% +0,21% +0,16% +1,64% -3,34% -4,68% +0,89% +6,86%
Schroder International Selection EURO Government Bond A Inc EUR (EUR) +0,45% +0,16%   +1,57% -3,35% -6,47% -3,23% +0,26%
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc EUR (EUR) +0,46% +0,05% -0,07% +1,34% -3,83% -5,45% -0,20% +5,14%
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) +0,27% -1,19% -0,79% +2,65% +1,91% +7,40% +13,72% +22,55%
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) +0,28% -1,19% -1,93% +0,27% -1,67% -0,35% +3,01% +5,55%
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) -0,32% -1,24% -1,59% +0,40% -5,43% -5,65% -4,06% -0,68%
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) -0,32% -1,24% -1,59% +0,40% -5,43% -5,68% -4,13% -0,85%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) -0,14% -1,01% -1,31% +0,83% -4,76% -4,84% -2,82% +1,54%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) -0,27% -1,15% -1,45% +0,69% -4,90% -6,19% -5,66% -3,19%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) -0,27% -1,15% -1,45% +0,39% -5,32% -5,68% -3,95% -0,06%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) +0,18% -0,65% -1,06% +1,69% -3,02% -3,75% -0,25% +0,37%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc USD (USD) -0,61% -0,11% +0,01% -2,84% -11,34% -6,21% -4,70% +9,23%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Inc USD (USD) -0,96% -0,61% -0,75% -4,58% -13,87% -10,98% -11,45% -3,35%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (EUR) +0,57% -0,12% +0,62% -3,34% -13,17% -6,67% -5,17% +8,27%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,16% -0,72% -1,16% +1,49% -3,41% -4,34% -1,03% -0,77%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc USD (USD) -0,66% -0,24% -0,11% -3,07% -11,70% -6,74% -5,47% +7,96%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (EUR) +0,17% -0,49% -0,13% -5,00% -15,69% -11,48% -11,90% -4,30%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) -0,23% -1,17% -1,89% -0,33% -6,15% -9,20% -8,01% -12,29%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc USD (USD) -0,95% -0,60% -0,93% -4,75% -14,17% -11,52% -12,15% -4,51%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) -2,03% -2,76% -0,79% +4,60% +1,13% +2,97% +2,56% +11,71%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) -2,82% -2,21% +0,28% +0,01% -7,49% +0,33% -2,02% +21,08%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) -2,06% -2,82% -0,89% +4,40% +0,73% +2,37% +1,79% +10,48%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) -1,70% -1,44% +0,98% +4,80% +7,97% +10,81% +8,89% +15,19%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) -2,86% -2,27% +0,19% -0,19% -7,86% -0,26% -2,77% +19,74%
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) +1,79% +0,92% +0,79% -1,88% -7,23% -3,77% +2,55% +15,49%
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) +0,54% +0,79% +0,04% -1,56% -5,70% -3,85% +2,25% +15,21%
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) +0,51% +0,70% -0,08% -1,80% -6,16% -4,56% +1,23% +13,50%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,59% -1,28% -2,02% +3,16% +6,49% +7,42% +20,03% +18,36%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) +0,77% -0,70% -0,96% -1,35% -2,47% +4,96% +15,06% +29,26%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,55% -1,36% -2,13% +2,90% +5,98% +6,63% +18,86% +16,61%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) +0,74% -0,77% -1,08% -1,58% -2,94% +4,19% +13,92% +27,36%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) +0,74% -0,78% -2,84% -4,75% -7,53% -4,83% +1,06% +6,37%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,07% -1,25% -1,31% +2,45% +0,60% +1,55% +9,32% +12,48%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) -0,70% -0,61% -0,21% -1,99% -7,87% -0,89% +4,62% +22,57%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,03% -1,34% -1,43% +2,19% +0,10% +0,78% +8,23% +10,80%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) -0,74% -0,70% -0,34% -2,23% -8,33% -1,63% +3,58% +20,74%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) -0,73% -0,69% -1,55% -4,61% -11,63% -8,42% -5,77% +4,73%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,90% +2,91% +4,32% -3,91% +4,70% +4,24% -5,65% -11,18%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) +3,36% +2,06% +5,02% +3,63% +11,23% +13,89% +4,46% +18,19%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,84% +2,81% +4,18% -4,16% +4,17% +3,46% -6,58% -12,49%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) +3,31% +1,98% +4,88% +3,36% +10,67% +13,03% +3,42% +16,42%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) +3,31% +1,98% +3,67% +0,12% +4,71% +3,70% -7,33% -2,09%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) +0,46% -2,17% -4,03% -0,35% -1,03% -1,29% +6,53% +3,07%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) -0,35% -1,63% -3,04% -4,68% -9,32% -3,53% +2,29% +12,80%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) +0,47% -2,18% -4,96% -2,33% -3,98% -7,05% -1,97% -9,79%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) -0,32% -1,60% -4,00% -6,57% -12,05% -9,17% -5,87% -1,32%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,46% -2,21% -4,14% -0,56% -1,41% -1,87% +5,71% +1,95%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) +0,82% -0,87% -2,38% -0,17% +5,70% +6,16% +13,14% +6,51%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) -0,39% -1,71% -3,11% -4,86% -9,68% -4,11% +1,50% +11,57%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) +0,05% -2,95% -5,13% -2,54% -5,05% -7,60% -2,56% -10,64%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) -0,71% -2,35% -4,12% -6,74% -13,00% -9,73% -6,43% -2,18%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc EUR (EUR) +0,38% +0,02% +0,14% +2,12% -2,44% -3,35% +1,90% +6,87%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc EUR (EUR) +0,39% +0,07% -0,46% +0,91% -4,26% -6,90% -3,17% -1,52%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc EUR (EUR) +0,34% -0,03% -0,03% +1,82% -2,98% -4,16% +0,83% +5,14%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) -0,92% -0,19% -0,79% +2,03% -1,39% -4,25% +0,49% +4,87%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc EUR (EUR) +0,33% -0,06% -0,61% +0,57% -4,78% -7,73% -4,28% -3,11%
Schroder International Selection Global Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,23% -0,81% -1,29% +0,54% -2,37% -4,28% +1,54% +4,92%
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (H) (USD) -0,61% -0,25% -0,25% -4,11% -10,88% -7,04% -3,24% +13,67%
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) -0,49% -0,55% -1,23% -2,94% -7,27% -7,90% -1,74% +10,01%
Schroder International Selection Global Bond A Inc EUR (H) (EUR) +0,22% -0,75% -1,93% -0,72% -4,14% -7,84% -3,52% -3,22%
Schroder International Selection Global Bond A Inc USD (USD) -0,49% -0,53% -1,26% -2,99% -7,39% -10,36% -6,50% +1,94%
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,16% -0,89% -1,45% +0,28% -2,89% -5,09% +0,42% +3,30%
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) -0,61% -0,70% -1,44% -3,22% -7,86% -8,66% -2,86% +8,17%
Schroder International Selection Global Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) +0,14% -0,94% -2,05% -1,06% -4,70% -8,57% -4,61% -4,94%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,08% -0,64% -0,05% +2,33% -0,09% +4,94% +3,61% +11,14%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) -0,72% -0,09% +0,99% -2,19% -8,64% +2,25% -1,10% +20,40%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) +0,09% -0,64% -0,79% +0,81% -2,32% +0,30% -2,44% +1,53%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,05% -0,71% -0,15% +2,12% -0,49% +4,31% +2,82% +9,89%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) -0,75% -0,16% +0,90% -2,38% -9,01% +1,64% -1,85% +19,05%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) +0,05% -0,71% -0,89% +0,61% -2,71% -0,30% -3,19% +0,39%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,35% -0,67% -0,73% +1,50% -0,78% -1,47% +5,36% +7,53%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) -0,52% -0,17% +0,33% -2,94% -9,25% -3,99% +0,62% +16,99%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) +0,35% -0,67% -1,47% -0,01% -2,97% -5,82% -0,81% -1,78%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) -0,62% -0,62% -0,40% -4,42% -11,72% -8,10% -5,24% +6,36%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,31% -0,75% -0,84% +1,26% -1,22% -2,13% +4,42% +6,08%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) -0,57% -0,22% +0,21% -3,19% -9,68% -4,65% -0,26% +15,39%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) +0,32% -0,75% -1,58% -0,24% -3,42% -6,47% -1,70% -3,11%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) -0,76% -0,66% -0,49% -4,63% -12,14% -8,84% -6,08% +4,97%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) +0,30% -0,80% -0,53% +1,65% -3,42% -0,11% +2,82% +5,08%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc USD (H) (USD) -0,41% -0,13% +0,66% -2,68% -11,57% -2,61% -1,71% +14,22%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Inc EUR (H) (EUR) +0,30% -0,80% -1,28% +0,13% -5,58% -4,53% -3,20% -4,01%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Inc USD (H) (USD) -0,41% -0,14% +0,63% -2,70% -11,60% -5,67% -8,22% +2,38%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,27% -0,87% -0,64% +1,42% -3,84% -0,77% +1,90% +3,66%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc USD (H) (USD) -0,44% -0,20% +0,52% -2,92% -11,97% -3,28% -2,60% +12,67%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Inc EUR (H) (EUR) +0,27% -0,87% -1,38% -0,09% -5,98% -5,15% -4,05% -5,28%
Schroder International Selection Global High Income Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,67% -1,53% -2,10% +2,68% +5,32% +9,91% +23,51% +21,22%
Schroder International Selection Global High Income Bond A Acc USD (USD) +0,84% -0,98% -1,08% -1,81% -3,60% +7,19% +18,10% +31,87%
Schroder International Selection Global High Income Bond A Inc EUR (H) (EUR) +1,66% -1,53% -3,32% +0,14% +1,43% +1,90% +11,68% +4,23%
Schroder International Selection Global High Income Bond A Inc USD (USD) +0,42% -1,81% -2,31% -4,24% -7,91% -0,54% +6,89% +13,55%
Schroder International Selection Global High Income Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) +2,00% -0,26% -0,46% +2,79% +12,21% +17,89% +30,45% +24,38%
Schroder International Selection Global High Income Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) +1,62% -1,61% -3,45% -0,11% +0,92% +1,13% +10,57% +2,68%
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) +0,51% -1,50% -1,28% +1,32% +0,01% +6,35% +14,82% +16,69%
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) -0,29% -0,94% -0,26% -3,13% -8,52% +3,59% +9,61% +26,73%
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) +0,51% -1,48% -2,58% -1,29% -3,75% -1,52% +3,42% -0,54%
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) -0,74% -1,86% -1,63% -5,74% -12,75% -4,10% -2,18% +7,08%
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,47% -1,57% -1,39% +1,10% -0,42% +5,63% +13,80% +15,12%
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) -0,34% -1,02% -0,34% -3,36% -8,93% +2,89% +8,60% +24,99%
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) +0,47% -1,57% -2,70% -1,51% -4,18% -2,19% +2,48% -1,89%
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) -0,82% -2,02% -1,83% -6,23% -13,81% -5,98% -3,68% +4,36%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) +0,26% -0,09% -0,05% +1,27% -2,22% -0,96% +5,73% +8,62%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) -0,46% +0,57% +1,10% -3,12% -10,48% -3,49% +1,01% +18,18%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Inc EUR (EUR) +0,25% -0,11% -0,31% +0,80% -2,88% -2,20% +3,95% +5,74%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) +0,20% -0,21% -0,21% +0,96% -2,78% -1,77% +4,55% +6,82%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc USD (H) (USD) -0,49% +0,48% +0,97% -3,38% -10,98% -4,32% -0,11% +16,24%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Inc EUR (EUR) +0,17% -0,21% -0,45% +0,53% -3,42% -2,99% +2,80% +3,97%
Schroder International Selection Global Unconstrained Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,22% -1,18% -1,69% -0,36% -3,18% -2,47% +3,56% +6,34%
Schroder International Selection Global Unconstrained Bond A Acc USD (USD) -0,59% -0,63% -0,65% -4,73% -11,41% -5,02% -1,17% +15,14%
Schroder International Selection Global Unconstrained Bond A Inc EUR (H) (EUR) +0,22% -1,19% -2,43% -1,85% -5,34% -6,79% -2,50% -2,87%
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,01% -1,34% -1,59% -0,14% -4,63% -2,87% -1,37% -0,55%
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) -0,80% -0,79% -0,56% -4,58% -12,85% -5,48% -5,96% +7,75%
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc EUR (H) (EUR) +0,01% -1,34% -2,27% -1,45% -6,19% -6,61% -6,59% -8,61%
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) -1,06% -1,26% -1,22% -5,93% -14,71% -9,10% -10,91% -0,94%
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) -0,03% -1,41% -1,70% -0,36% -5,06% -3,53% -2,26% -1,89%
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) -0,84% -0,85% -0,66% -4,78% -13,23% -6,09% -6,78% +6,33%
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) -0,03% -1,42% -2,39% -1,66% -6,63% -7,24% -7,43% -9,84%
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc EUR (H) (EUR) -0,01% -1,42% -1,96% +0,50% -1,96% -4,70% +0,37% +2,36%
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) -0,83% -0,88% -0,92% -3,90% -10,24% -6,95% -3,91% +11,71%
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc EUR (H) (EUR) -0,01% -1,42% -2,69% -1,00% -4,14% -8,92% -5,51% -6,50%
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) -0,88% -0,96% -1,75% -5,40% -12,31% -11,14% -9,64% +1,99%
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) -0,90% -0,98% -1,08% -4,19% -10,74% -7,71% -4,98% +9,83%
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) -0,06% -1,51% -2,82% -1,27% -4,67% -9,67% -6,54% -8,03%
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Inc USD (USD) -0,86% -0,96% -1,79% -5,60% -12,67% -11,82% -10,68% +0,25%
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) -1,09% -0,70% -0,60% -4,40% -13,89% -8,88% -9,17% +7,18%
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) -1,10% -0,70% -0,61% -4,40% -13,89% -8,88% -9,17% +7,18%
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) -1,52% -3,46% -4,52% -9,74% -18,97%      
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) -1,13% -3,21% -4,33% -9,64% -19,20%      
Data aktualizacji: 2017-12-15, Źródło danych: Notoria