Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - obligacji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) -1,32% -2,34% -2,73% +0,60% -1,67% +2,64% +2,83% +2,93%
Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) +0,16% +0,37% +0,63% +1,11%        
Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) -1,32% -2,36% -2,75% +0,57% -1,72% +2,54% +2,71% +2,75%
Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) -1,31% -2,33% -3,37% -0,02% -2,31% +0,82% +1,15% -0,04%
Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) -1,31% -2,30% -2,72% +0,67% -1,48% +2,94% +3,28% +3,59%
Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) +1,28% +2,22% +2,39% +9,44% +15,98% +18,94% +15,92% +22,30%
Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) +0,84% -0,08% -0,12% +5,81% +8,86% +9,80% +3,47% +0,45%
Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) -1,31% -2,32% -3,58% -0,22% -2,32% +0,86% +1,21%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A Inc EUR (EUR) +0,37% -1,58% -3,81% -1,54% +3,35%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) +1,86% +1,12% +1,09% +0,47%        
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate F Inc EUR (EUR) +0,46% -1,42% -4,48% -2,00% +0,36% +8,09%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I (H-USD) Inc USD (H) (USD) +0,18% -3,22% -3,93% +2,61% +2,22%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate I Inc EUR (EUR) +0,41% -1,49% -4,17% -1,80% +0,35%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate R Inc EUR (EUR) +0,41% -1,51% -3,70% -1,31% +0,69%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate RT Acc EUR (EUR) +0,39% -1,54% -2,16% +0,15% +2,12%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate WT2 (H-EUR) Acc EUR (H) (EUR) -1,06% -2,14% -2,96% -2,79%        
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) -0,20% -1,04% +0,04% +3,20% +8,33% +7,70% +7,49% +14,39%
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) -0,20% -1,04% +0,50% +3,68% +8,83% +8,85% +8,64% +16,71%
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) -0,24% -1,12% +0,39% +3,45% +8,38%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) -0,15% -0,94% +0,65% +3,98% +6,29% +6,64% +6,75% +15,36%
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) -0,15% -0,95% +0,64% +3,96% +6,24% +6,57% +6,66% +15,22%
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) -0,13% -0,90% +0,71% +4,11% +6,54% +7,02% +7,27%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) -0,68% -1,09% -3,04% -0,28% +10,25% +6,69% +6,47% +7,22%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) +0,20% -2,91% +0,12% +8,72% +15,73% +14,47% +14,65% +39,60%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) -1,04% -1,75% -0,90% +0,84% +9,37% +7,55% +5,31% +6,62%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) +0,80% +1,64% +3,48% +3,41% +17,94% +14,20% +14,36% +22,90%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) -0,68% -1,09% +0,06% +2,91% +13,78% +14,24% +13,99% +19,94%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) -0,63% -0,98% +0,22% +3,22% +11,13% +11,91% +12,01% +18,56%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) -0,63% -0,99% -3,45% -0,56% +7,04% +3,36% +3,43% +4,45%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) -0,60% -0,99% -0,56% +1,39% +7,06% +6,05%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) -0,60% -0,93% +0,30% +3,38% +11,47% +12,42% +12,69% +19,63%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy A (H2-CZK) Inc CZK (H) (CZK) -1,23% -2,65% -3,72% -1,53% +0,81%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy A Inc EUR (EUR) -1,18% -2,27% -4,52% -2,16% +0,12% +0,35% -1,38% +1,96%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy AT (H-CHF) Acc CHF (H) (CHF) -0,33% -1,70% -1,99% +0,83% +4,86% +3,50% +1,11%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy AT (H2-CZK) Acc CZK (CZK) -1,23% -2,66% -3,14% -0,94% +1,40%      
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy AT Acc EUR (EUR) -1,16% -2,27% -2,99% -0,59% +1,72% +3,25% +1,48%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy C Inc EUR (EUR) -1,19% -2,30% -4,13% -1,83% +0,71% +0,95% -1,00% +1,35%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy CT Acc EUR (EUR) -1,19% -2,30% -3,05% -0,73% +1,86% +3,17% +1,17% +5,31%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy I Inc EUR (EUR) -1,15% -2,23% -4,66% -2,25% -2,31% -2,29% -3,86%  
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy IT Acc EUR (EUR) -1,15% -2,23% -2,94% -0,49% -0,55% +1,07% -0,56% +4,20%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy P Inc EUR (EUR) -1,15% -2,24% -4,64% -2,24% -2,31% -2,27% -3,86% -0,76%
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy PT (H2-CHF) (CHF) -0,44% -1,95% -2,20% +1,02% +2,59% +0,94%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy PT Acc EUR (EUR) -1,15% -2,24% -2,95% -0,51% -0,57% +1,01%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy PT Acc USD (USD) -1,30% -2,96% -3,40% -0,69% -1,06% -0,72%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy R Inc EUR (EUR) -1,11% -2,16% -4,72% -2,19% -2,07% -1,21%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy W Inc EUR (EUR) -1,11% -2,18% -4,86% -2,45% -2,41% -1,56%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Flexible Bond Strategy WT Acc EUR (EUR) -1,11% -2,17% -2,85% -0,30% -0,17% +1,65% +0,21% +5,39%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) +1,18% +2,00% +3,64% +8,56% +28,03% +9,95% -1,45% -5,58%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) +0,84% -1,82% +1,82% +5,52% +25,06% +5,57% -4,69% -6,43%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) -1,21% -1,96% -1,39% +0,77% +13,53% -0,23% -6,85% -14,07%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) +0,88% -2,52% +0,33% +2,46% +4,03% -16,09% -18,84% -16,52%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) -0,87% -0,48% +0,91% +5,63% +27,17% +12,07% -6,39% -5,27%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) -0,11% -1,89% -0,44% +4,26% +12,08% -3,85% -11,31% -4,36%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) +0,05% -1,79% -0,35% +2,11% +17,75% +4,12% -3,85% -1,11%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc HKD (HKD) -0,03% -3,31% -0,46% +8,20% +19,60% +5,35% +0,46% +10,71%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc USD (USD) +0,06% -3,06% -0,28% +8,27% +19,72% +5,59% +0,79% +11,13%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) -0,56% -0,76% +0,57% +4,66% +22,83% +12,42% +8,87% +8,03%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) +0,92% +1,97% +3,93% +5,01% +27,05% +12,28% +9,19% +10,81%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc HKD (HKD) +0,65% -1,86% +1,79% +13,01% +30,89% +20,65% +19,65% +42,73%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc USD (USD) +0,74% -1,84% +1,85% +13,07% +30,85% +20,60% +19,76% +42,84%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) -0,50% -0,65% -5,37% -1,36% +12,74% -3,99% -6,69% -13,48%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield I2 (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) -0,49% -0,65% -5,28% -1,30% +12,84% -3,93% -6,68% -14,34%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield IT Acc USD (USD) +0,75% -1,69% +1,99% +13,45% +27,88% +18,30% +17,88% +41,48%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield P Inc GBP (GBP) +0,45% -1,76% -2,80% +6,85% +19,45% +4,00% +2,37% +15,38%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield P Inc USD (USD) +0,75% -1,69% -4,12% +6,65% +20,19% +3,19% +2,84% +15,10%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield WQ (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) -0,47% -0,61% -0,65% +2,03% +12,56% +0,27% -6,07% -13,16%
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield WT Acc USD (USD) +0,77% -1,65% +2,05% +13,57% +28,14% +18,66% +18,35% +42,33%
Allianz Renminbi Currency A (H2-EUR) (EUR) +0,09% -0,10% -3,62% -3,87% -3,61% -2,48% -3,36% -6,27%
Allianz Renminbi Currency A (H2-GBP) (GBP) +2,27% -0,50% -1,97% -5,03% -11,20% -16,95% -14,51% -7,06%
Allianz Renminbi Currency A (USD) +1,47% -1,12% -2,23% +1,81% +2,94% +5,20% +6,99% +25,02%
Allianz Renminbi Currency AT (H2-CHF) (CHF) +0,81% +0,22% +0,13% +1,35% +2,46% +3,53% +2,29% +14,80%
Allianz Renminbi Currency AT (H2-EUR) (EUR) +0,10% -0,09% -0,64% -0,90% -0,71% +3,60% +2,69% +1,78%
Allianz Renminbi Currency CT (H2-EUR) (EUR) +0,08% -0,13% -0,70% -1,03% -1,87% +2,26% +1,29% +0,23%
Allianz Renminbi Currency I (H2-EUR) (EUR) +0,11% -0,07% -3,74% -3,94% -5,57% -4,77% -5,55% -8,41%
Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) +0,11% -0,07% -0,60% -0,79% -2,48% +1,84% +1,07%  
Allianz Renminbi Currency P (H2-GBP) (GBP) +2,29% -0,48% -2,10% -5,11% -12,97% -18,68% -16,26% -11,77%
Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) +0,83% +0,25% +0,16% +1,43% +0,58% +1,72% +0,21% +12,53%
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -0,45% +0,33% +2,13% +2,32% +0,71% +4,38% +8,93%  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,37% +0,45% -1,03% -7,16% -4,44% +2,32% +8,87% +24,21%
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,16% -0,30% -0,42% -7,19% -4,53% +1,94% +7,33% +23,57%
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -0,46% +0,28% +2,04% +2,11% +0,25% +3,68% +7,92% +10,42%
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) +0,31% +0,35% -1,17% -7,41% -4,93% +1,57% +7,79% +22,35%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +0,95% +0,07% -0,36% -7,09% -3,01% +8,11% +138,32% +138,32%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -0,66% +0,60% +2,03% +2,13% +1,89% +10,18% +82,70% +82,70%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) +0,77% +3,04% +1,41% -2,06% +4,47% -0,18% -3,00% +5,31%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,13% +0,75% -1,08% -7,29% -3,46% +7,71% +14,35% +27,35%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,84% -0,03% -0,55% -7,41% -3,59% +7,23% +12,66% +26,66%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -0,72% +0,55% +1,96% +1,94% +1,43% +9,02% +13,52% +13,18%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) +0,07% +0,67% -1,18% -7,56% -3,91% +6,91% +13,22% +25,51%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) -0,50% -0,51% -0,46% -4,48% +0,04% +7,11% +16,25% +12,24%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -2,14% -0,05% +1,91% +5,00% +4,78% +8,79% +16,45% -0,74%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) -1,46% +0,75% +1,80% +5,69% +8,02% +13,01% +19,67% +3,16%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) -1,33% +0,13% -1,19% -4,70% -0,39% +6,70% +16,75% +11,11%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,55% -0,61% -0,61% -4,73% -0,49% +6,29% +15,14% +10,56%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -2,20% -0,15% +1,84% +4,79% +4,22% +8,06% +15,38% -2,21%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) -1,36% +0,05% -1,34% -4,93% -0,88% +5,92% +15,59% +9,45%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) -0,06% -0,10% +1,78% +1,54% -1,38% +0,80% +4,90% +9,17%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) +0,72% -0,01% -1,43% -7,95% -6,70% -1,78% +4,20% +20,00%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,89% +0,57% +1,03% +1,31% -1,82% +0,41% +5,37% +8,13%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,13% -0,21% +1,62% +1,24% -1,94%   +3,83% +7,52%
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) -0,92% +0,47% +0,87% +1,00% -2,32% -0,34% +4,29% +6,50%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond A3 (EUR) +0,68% +0,41% -0,52% +4,27% +6,07% +4,14% +7,82% +12,44%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) +0,06% -0,03% +1,90% +1,89% +0,81% +4,00% +8,88% +10,35%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,04% -0,13% +1,80% +1,61% +0,29% +3,26% +7,86% +8,69%
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) -0,48% -0,51% +0,67% +0,54% -0,64% -0,09% +1,75% +3,09%
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) +0,33% -0,40% -2,53% -8,88% -6,07% -2,62% +1,14% +13,54%
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -0,48% -0,58% +0,54% +0,30% -1,14% -0,76% +0,73% +1,57%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) +1,32% +0,33% -2,19% -7,85% -3,41% +1,09% +2,33% +16,24%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +0,56% +0,69% +1,35% +1,99% +2,05% +3,96% +3,70% +5,10%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) +0,20% +0,92% +1,12% +2,46% +4,48% +7,62% +6,73% +8,76%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) +1,48% -0,25% -1,66% -7,81% -3,46% +2,74% +2,42% +16,14%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) +1,18% +1,46% +0,96% -3,04% +3,13% -6,20% -12,82%  
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,28% +0,35% -2,26% -8,06% -3,83% +0,44% +1,39% +14,56%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +0,46% +0,52% +1,17% +1,64% +1,53% +3,19% +2,64% +3,59%
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) +1,49% -0,28% -1,75% -8,03% -3,91% +1,99% +1,45% +14,44%
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -0,01% +0,26% +1,95% +2,77% -0,15% +2,77% +6,40% +5,97%
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,74% +0,37% -1,21% -6,89% -5,34% +0,45% +6,19% +17,39%
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -0,06% +0,14% +1,76% +2,39% -0,67% +1,93% +5,25% +4,35%
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) +0,69% +0,27% -1,35% -7,09% -5,87% -0,28% +5,09% +15,58%
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -1,04% -0,74% +1,04% +0,77% -2,61% -1,64% +2,38% +4,68%
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,24% -0,63% -2,10% -8,63% -7,67% -3,79% +2,21% +15,92%
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -1,05% -0,81% +0,91% +0,53% -3,08% -2,36% +1,37% +3,14%
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) -0,27% -0,70% -2,20% -8,85% -8,12% -4,50% +1,21% +14,20%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond E2 (USD) +0,97% +1,67% -2,17% +0,26% -3,25% +12,13% +20,45% +24,23%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond E2 Hedged (EUR) +1,16% +3,37% +1,93% -0,19% +0,85% -1,71% -2,41% +6,48%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) +1,67% +2,16% +2,13% -1,87% +7,01% +3,55% -5,25% +1,75%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) +0,81% +1,71% +2,32% +3,72% +8,42% +18,59% +15,97% +17,07%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) +2,06% +0,51% -0,46% -6,60% +0,30% +13,45% +11,35% +24,99%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) +1,12% +1,38% +2,54% +3,24% +5,98% +14,75% +12,95% +13,26%
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,87% +1,07% -1,10% -6,91% -0,12% +12,10% +10,16% +23,22%
BlackRock Global Funds Global Inflation Linked Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +0,12% -0,22% +1,96% -1,58% -3,00% +3,46% +6,45% +6,56%
BlackRock Global Funds Global Inflation Linked Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,92% -0,11% -1,17% -10,84% -8,05% +1,16% +6,27% +17,95%
BlackRock Global Funds Global Inflation Linked Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) +0,07% -0,28% +1,86% -1,80% -3,44% +2,74% +5,42% +5,01%
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,07% +2,08% +1,65% -1,09% -0,26% +3,97% +8,06% +19,73%
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,83% +1,31% +2,30% -1,12% -0,36% +3,58% +6,55% +19,10%
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -0,35% -0,13% +1,50% +2,83% -1,26% +2,22% +3,13% +1,81%
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) -0,02% -0,27% -2,11% -8,23% -7,09% -2,72% +1,99% +14,07%
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) -0,03% -0,33% -2,23% -8,45% -7,55% -3,41% +1,03% +12,42%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond AUD D2 Hedged Acc (AUD) +3,21% +10,91% +11,26% +8,63% -0,67% +3,81% +6,81% +2,45%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) +0,15% +0,74% +2,28% +3,08% +5,28% +12,86% +13,47% +13,84%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,92% +0,86% -0,90% -6,51% -0,40% +10,08% +12,67% +25,61%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +1,67% +0,08% -0,30% -6,58% -0,52% +9,60% +11,07% +24,94%
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) +0,89% +0,75% -1,03% -6,75% -0,93% +9,22% +11,55% +23,72%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) +0,82% +1,67% -0,32% -4,45% +0,12% -11,76% -16,75% -9,80%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) +0,12% -0,61% -2,84% -9,68% -7,47% -4,99% -1,82% +9,09%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) +0,79% +1,63% -0,38% -4,58% -0,13% -12,10% -17,17% -10,48%
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) +0,11% -0,66% -2,90% -9,79% -7,71% -5,35% -2,31% +8,27%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -0,64% -0,61% +0,51% +0,13% -1,46% -1,15% +0,14% +0,73%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,15% -0,51% -2,66% -9,28% -6,71% -3,40% -0,19% +11,56%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,83% -1,28% -2,06% -9,37% -6,87% -3,86% -1,66% +10,92%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) +0,07% -0,57% -2,78% -9,51% -7,21% -4,17% -1,16% +9,89%
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) +0,13% -0,32% -2,09% -8,88% -8,20% -4,82% -0,38% +12,41%
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,95% -0,98% -1,45% -8,87% -8,25% -5,12% -1,73% +11,86%
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) +0,13% -0,34% -2,19% -9,10% -8,63% -5,51% -1,35% +10,73%
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -0,70% -0,53% +1,19% +1,04% -2,15% -0,85% +2,61% +4,18%
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) +0,06% -0,42% -1,96% -8,39% -7,25% -3,04% +2,46% +15,44%
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) +0,77% +1,84% +0,58% -3,10% +0,37% -9,96% -13,14% -4,52%
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,84% -1,18% -1,36% -8,43% -7,33% -3,44% +1,02% +14,83%
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) +0,02% -0,51% -2,08% -8,63% -7,71% -3,77% +1,44% +13,72%
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) +0,75% +0,10% +0,68% +1,90% +1,16% +2,57% +3,50% +5,99%
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) +1,72% -0,77% -2,30% -7,92% -4,31% +1,24% +2,05% +16,68%
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) +0,71% +0,01% +0,55% +1,65% +0,66% +1,80% +2,48% +4,42%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) -0,11% -2,05% -2,53% -1,36% -2,22% -2,06% +4,54% -0,04%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging D Inc EUR (EUR) +0,50% -0,84% -0,84% +0,36% +5,18% -2,83% -1,90%  
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging N Acc EUR (EUR) +2,58% +1,17% +1,14% +2,23% +6,87% +2,27% +2,98%  
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) -0,25% -0,20% -0,20% -4,36% +3,70% +6,06% +10,72% -0,87%
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) -2,84% -4,05% -3,35% -3,31% -8,17% -15,54% -10,57% -29,76%
BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) +1,65% -1,79% -4,95% -3,98% +0,49% +3,32% +9,18% -4,32%
BNP Paribas L1 Bond World Plus N (Inc) (EUR) +1,65% -1,80% -4,96% -3,98% +0,48% +3,32% +9,17% -4,32%
BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) +1,55% +2,33% +1,86% +3,69% +5,17% +6,56% +5,98% +14,50%
BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) +2,53% +2,26% +1,56% -2,00% +0,60% +2,81% +1,36% +10,70%
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) +1,08% -0,80% -1,84% -8,87% -1,76% +0,22% +5,10% +20,58%
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) -0,60% -4,25% -3,84% -2,63% +6,05% +12,73% +28,61%  
BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) -0,23% -5,25% -5,79% -1,27% +6,75% +11,93% +27,80%  
BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) +0,57% -0,05% +1,72% +1,30% -2,58% -0,75% +3,20% +6,13%
BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) +2,05% +1,04% -0,35% +4,12% +8,80% +6,14% +10,28% +12,85%
BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) +0,86% +0,22% +1,96% +1,94% +0,75% +3,33% +7,96% +9,62%
BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) +2,23% +2,05% +0,89% +4,28% +8,32% +4,65% +8,77%  
BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) +3,62% +3,38% +2,18% +5,47% +9,29% +6,41% +10,31% +16,08%
BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) +2,81% +1,75% +0,31% +4,68% +9,11% +7,01% +10,91% +17,25%
BNP Parvest Bond World Emerging C (Inc) (EUR) -2,77% -6,35% -4,76% -6,70% -2,67% -3,46% +10,45% -3,19%
BNP Parvest Bond World Emerging C (Inc) (USD) -2,32% -7,24% -6,60% -5,31% -1,93% -4,42% +9,22% -3,15%
BNP Parvest Bond World Emerging Local C (Inc) (EUR) -3,07% -4,71% -3,10% -5,57% -8,81% -16,24% -10,30%  
BNP Parvest Bond World Emerging Local C (Inc) (USD) -2,63% -5,63% -4,99% -4,17% -8,13% -17,12% -11,53%  
BNP Parvest Bond World Emerging Local C (USD) -0,27% -0,23% -0,22% -4,38% +4,59% +6,01% +10,64% -1,07%
BNP Parvest Bond World Emerging Local D RH (EUR) -2,19% -0,77% -0,62% -0,54% -7,14% -25,38% -27,59%  
BNP Parvest Bond World Emerging Local N (USD) +3,41% +0,18% +0,82% +1,55% -2,89% -6,17% +0,48%  
BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) +3,67% +8,30% +10,63% +8,93% +15,63% +35,17% +69,93% +49,72%
BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) +1,01% +1,32% +1,94% +2,89% +7,42% +10,21% +11,87% +9,88%
BNP Parvest Bond World High Yield D Inc EUR (EUR) -2,66% -3,63% -2,67% -5,04% -3,11% -10,47% -10,39%  
BNP Parvest Bond World High Yield N Inc EUR (EUR) +4,74% +3,64% +4,64% +1,96% +3,78% -0,39% -0,55%  
BNP Parvest Convertible Bond Europe A Acc EUR (EUR) +1,15% +1,28% -0,26% -1,77% -0,87% +0,37% -0,50% +11,67%
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) +2,83% +1,19% +0,05% -4,03% +1,00% +6,76% +4,55% +14,51%
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) +2,78% +1,09% -0,09% -4,31% +0,41% +7,43% +4,88% +16,35%
BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) +2,66% +2,01% +1,31% -2,47% -0,09% +2,10% +0,79%  
BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) -0,76% +0,59% +1,79% -5,41% -7,51% -1,67% -2,31%  
BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) +2,66% +1,81% +1,14% -2,55% -0,24% +3,22% +1,92%  
Conseq Polskich Obligacji -0,91%     +0,93%     +0,93% +0,93%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) +1,04% -1,04% -1,71% -8,51% -6,37% -0,30% +5,12% +22,81%
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +1,41% +1,37% -1,31% -7,14% -0,85% +9,96% +17,25% +33,65%
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) +1,67% +0,42% -0,92% -7,41% -1,24% +11,22% +16,97% +33,21%
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) +1,02% +2,12% +1,05% -3,04% -2,48% -0,78% +2,42% +15,03%
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) +1,26% +1,15% +1,43% -3,36% -2,85% +0,39% +2,20% +14,54%
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund +0,66% -0,08% +2,10% +1,65% -1,56% +2,05% +7,22% +10,85%
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) +1,51% +0,20% -0,28% -6,09% -0,64% +9,76% +13,72%  
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) +1,50% +0,24% -0,19% -5,74% -0,07% +10,73% +15,11% +30,13%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) +1,02% +1,20% -0,87% -6,43% -2,53% +6,71% +13,42% +26,37%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) +0,32% +1,11% +2,49% +2,97% +2,20% +8,84% +13,82% +13,43%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) +1,26% +0,22% -0,44% -6,72% -2,88% +7,97% +13,14% +26,00%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) +0,95% +1,12% -0,99% -6,65% -2,97% +6,07% +12,45% +24,88%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) +0,22% +0,56% +0,46% -4,42% +0,82% +8,44% +14,83% +5,25%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund EUR A Acc (EUR) +3,36% +6,29% +6,69% +8,42% -2,11% -1,37% +6,90% -6,86%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) +0,71% -0,20% +2,01% +1,71% -1,17% +1,37% +5,97%  
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) +0,66% -0,28% +1,90% +1,52% -1,57% +0,77% +5,14% +7,54%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) +0,46% -0,10% +0,55% +0,19% -0,83% -1,02% +0,28% +1,43%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) +0,36% -0,11% +0,44% +0,17% -0,87% -1,07% +0,22% +1,37%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) +0,42% -0,16% +0,88% +0,74% -0,28% +0,87% +3,43% +4,90%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) +0,46% -0,18% +0,90% +0,72% -0,36% +0,72% +3,18% +4,45%
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +1,15% +1,43% +3,02% +4,62% +7,07% +12,72% +15,97% +18,23%
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) +0,76% +1,80% +2,85% +5,13% +9,59% +16,57%    
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) +1,14% +1,43% +2,96% +4,54% +6,84% +12,32% +15,43% +17,38%
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc USD (USD) +0,74% -1,62% -0,58% -6,66% -6,15% -1,26% +3,20% +8,66%
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) +1,24% +0,69% -0,36% -4,47% -1,94% +2,39% +7,14% +16,98%
Fidelity Funds - Global High Grade Income Fund A Acc USD (USD) +0,09% -1,19% -1,56% -5,84% -2,44% -1,05% -0,50% -1,22%
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) +1,99% +0,32% -0,73% -7,00% -0,13% +12,23% +15,09% +27,45%
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) +0,37% -0,10% +1,09% +1,45% +0,52% +2,52% +4,91% +3,73%
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc PLN (H) (PLN) +0,17% +0,25% +1,02% +2,07% +3,05% +6,28% +8,33% +7,83%
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund A Acc USD (USD) +1,36% -0,99% -1,92% -8,34% -7,06% -1,74% +1,74% +6,40%
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund E Acc EUR (H) (EUR) +0,36% -0,29% +0,93% +1,14%   +1,63% +3,66% +1,79%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) +1,00% -1,31% -1,78% -8,77% -7,04% -2,02% +1,21% +16,32%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) +1,35% -1,00% -2,61% -9,73% -6,83% -3,44% -2,56% +9,84%
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +1,62% +1,43% -1,39% -6,02% +0,78% +11,73% +13,77% +28,13%
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) +1,91% +0,44% -0,98% -6,37% +0,36% +13,05% +13,53% +27,86%
Fidelity Funds China RMB Bond Fund CNY A Acc (CNY) -2,63% -0,20% -2,82% -0,45% +8,92% +6,49% +21,90% +26,83%
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) +0,74% -0,01% +1,97% +1,56% +0,90% +4,39% +8,48% +9,65%
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) +0,71% -0,09% +1,85% +1,33% +0,49% +3,77% +7,60% +8,34%
Fidelity Funds Global Income Fund A Acc EUR (H) (EUR) +0,81% +0,70% +1,80% +2,36% +2,23% +7,65% +10,10% +10,51%
Fidelity Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) +1,62% -0,04% -0,34% -5,41% -1,82% +6,71% +8,75% +18,39%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) -1,17% -1,01% -4,12% -5,94% -2,22% -5,09% -4,05% -3,53%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) +0,51% +1,33% -2,58% -7,50% -1,05% -0,92% +1,25% +4,19%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) -0,20% +0,98% +0,40% +1,72% +3,80% +1,11% +1,94% -6,20%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) +0,80% +0,17% -2,41% -7,77% -1,62% +0,09% +0,90% +3,64%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) +0,46% +1,27% -2,74% -7,78% -1,70% -1,97% -0,12% +2,05%
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) +0,77% +0,04% -2,55% -8,08% -2,30% -0,93% -0,46% +1,54%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) +0,56% +0,86% -1,48% -8,20% +4,33% +13,66% +19,76% +17,69%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) +0,53% +0,78% -1,59% -8,40% +3,79% +12,83% +18,60% +15,99%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) +0,38% -0,23% +1,32% -0,19% -3,21%      
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +1,14% +1,04% +2,35% +3,88% +5,78% +10,06% +12,71% +15,95%
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) +1,10% +0,98% +2,24% +3,52% +5,19% +9,07% +11,38% +13,82%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) +0,14% +2,46% +2,92% +0,95% +5,67% +4,79% +5,76% +1,79%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) +0,22% +2,45% +2,70% +0,63% +4,88% +3,39% +4,02% -0,76%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) +0,36% -0,11% +0,74% +0,67% +0,11% +0,50% +2,21% +3,28%
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) +0,36% -0,21% +0,54% +0,37% -0,38% -0,28% +1,12% +1,67%
Franklin Templeton Investment Funds GCC Bond Fund A Acc USD (USD) +0,79% -0,56% -1,33% -8,05% -2,22% +5,68% +7,02% +23,29%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund A Acc EUR (EUR) +0,06% -0,41% -1,86% -7,09% -7,10% -5,57% -2,55% +7,22%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) -0,72% -0,80% +0,94% +1,88% -3,16% -4,36% -2,73% -4,27%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund A Acc USD (USD) +0,31% -1,56% -1,77% -7,35% -7,69% -4,60% -2,91% +6,43%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund N Acc EUR (EUR) -0,05% -0,51% -2,06% -7,42% -7,76% -6,55% -3,88% +4,99%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund N Acc EUR (H) (EUR) -0,67% -0,83% +0,85% +1,73% -3,57% -5,09% -3,86% -6,00%
Franklin Templeton Investment Funds Global Aggregate Bond Fund N Acc USD (USD) +0,27% -1,67% -1,82% -7,69% -8,33% -5,56% -4,22% +4,50%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) +0,39% +0,88% +0,71% -0,65% +0,73% +1,60% +3,56% +5,76%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) +0,32% +0,69% +0,50% -1,04%   +0,53% +2,08% +3,54%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) -1,27% -0,65% -5,62% -8,86% +0,49% -0,72% +0,60% +2,41%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) +0,30% +1,70% -4,22% -10,48% +1,46% +3,34% +5,49% +9,72%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) -0,35% +1,35% -1,24% -1,46% +6,71% +5,95% +7,06% -0,30%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) +0,58% +0,51% -4,09% -10,75% +0,88% +4,43% +5,08% +9,14%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) +0,58% +0,49% -4,13% -10,86% +0,68% +4,13% +4,68% +8,46%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) +0,29% +1,60% -4,37% -10,79% +0,77% +2,31% +4,01% +7,46%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (H) (EUR) -0,38% +1,30% -1,32% -1,77% +6,04% +4,77% +5,47% -2,24%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc PLN (H) (PLN) -0,69% +1,62% -1,43% -1,23% +8,66% +8,50% +8,50% +1,26%
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) +0,55% +0,41% -4,21% -11,03% +0,22% +3,38% +3,66% +6,92%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) -0,01% +0,49% -2,51% -0,55% +4,73% +7,98% +9,24% +23,35%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) +1,66% +2,89% -0,98% -2,22% +5,97% +13,03% +15,65% +32,93%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) +1,01% +2,55% +2,00% +7,35% +10,99% +15,09% +16,18% +19,66%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) +1,94% +1,69% -0,87% -2,50% +5,38% +14,24% +15,19% +32,31%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) +1,57% +2,73% -1,25% -2,66% +5,18% +11,68% +13,86% +29,87%
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) +1,81% +1,50% -1,10% -2,96% +4,54% +12,89% +13,41% +29,26%
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +0,91% +1,91% -1,51% -7,47% -0,28% +9,97% +13,79% +17,08%
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) +1,26% +0,74% -1,35% -7,77% -0,83% +11,18% +13,37% +16,49%
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) +0,94% +1,77% -1,62% -7,73% -0,75% +9,15% +12,64% +15,36%
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) +1,83% +0,15% -1,31% -7,12% -0,90% +16,07% +13,26% +15,83%
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) +1,75% +0,05% -1,47% -7,37% -1,46% +15,07% +11,88% +13,72%
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) +1,00% +0,61% -2,07% -8,59% -4,11%      
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) +1,33% -0,60% -1,90% -8,81% -4,67%      
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) +1,26% -1,10% -2,62% -9,75% -6,94% -3,48% -2,67% +9,42%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) +1,26% -1,19% -2,79% -10,15% -7,78% -4,80% -4,38% +6,57%
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) +1,35% -0,92% -2,26% -9,81% -8,09%      
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) +1,33% -0,99% -2,35% -9,94% -8,28% -4,34% -2,78% +10,35%
Generali CEE Corporate Bonds Fund -1,48% -5,46% -5,85% -1,60% +2,60% -1,20% +0,59% -1,09%
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) -2,82% -1,64% -1,40% +2,08% +4,44% +2,87% +3,77% +7,52%
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) +0,26% +0,31% +0,45% +1,09% +1,96% +3,22% +6,05% +9,53%
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) -1,49% -0,29% -0,66% +3,79% +8,27% +4,28% +6,24% +8,02%
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) +1,62% +1,66% +1,20% +2,66% +5,51% +4,35% +8,13% +9,27%
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) +1,66% -4,94% -5,41% -4,01% -1,30% -2,64% +0,95% -3,06%
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) +5,87% +8,02% +2,16% +2,25% -2,25% -6,03% +9,53% -9,08%
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) -0,93% +1,62% +1,45% +4,31% +7,42% +2,45% +7,35%  
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) +2,07% +3,64% +3,40% +3,61% +6,01% +4,50% +12,13%  
HSBC Global Investment Funds Brazil Bond USD A Acc (USD) +1,40% +1,72% +3,00% -5,12% +9,88% +38,64% +72,37% +21,14%
HSBC Global Investment Funds Euro Bond +0,57% -0,24% +1,72% +1,12% -1,84% +0,08% +4,59% +6,20%
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond +0,77% +0,03% +1,50% +1,52% +0,68% +2,93% +6,75% +7,71%
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond +0,93% +0,91% +2,02% +3,52% +4,68% +8,66% +12,60% +15,24%
HSBC Global Investment Funds Global Bond +0,51% -1,09% -0,95% -6,86% -7,20% -3,25% +0,59% +8,65%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) +1,15% +0,43% -0,52% -7,23% -4,16% +5,46% +9,37% +21,02%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt +1,75% -2,23% -2,75% -6,85% -1,50% +6,43% +5,00% +32,43%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) -0,11% +0,66% -0,96% -5,80% -1,40% +1,95% +8,33% +5,18%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) -0,01% -0,22% -0,87% -6,21% -2,00% +2,70% +7,51% +3,94%
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond +1,67% +0,08% -0,94% -7,02% -3,07% +5,22% +8,25% +21,19%
HSBC Global Investment Funds US Dollar Bond +1,26% -0,81% -1,85% -8,83% -7,52% -2,92% -0,42% +12,97%
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) +1,88% +2,87% +2,74% +4,12% +7,60% +8,39% +7,31% +15,41%
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) +1,84% +2,87% +2,58% +3,85% +7,09% +7,68% +6,24% +13,69%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond C (perf) Acc EUR (H) (EUR) +0,76% +0,72% +1,24% +1,46% +1,38% +3,87% +5,57% +7,97%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond C (perf) Acc PLN (H) (PLN) +0,45% +1,02% +1,04% +1,99% +3,59%      
JPMorgan Funds Global Strategic Bond C (perf) Acc USD (USD) +1,73% -0,15% -1,76% -8,33% -4,21% +2,40% +3,92% +18,71%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond D (perf) Acc EUR (H) (EUR) +0,68% +0,50% +0,91% +0,81% +0,01% +1,93% +2,80% +3,54%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond D (perf) Acc PLN (H) (PLN) +0,35% +0,79% +0,69% +1,28% +2,03%      
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) +1,02% -1,13% -2,02% -8,68% -7,00% -1,97% +0,80% +15,33%
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) +0,98% -1,19% -2,10% -8,82% -7,24% -2,38% +0,30% +14,51%
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) +1,05% +2,11% +1,99% +4,24% +9,00%      
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) +0,97% +1,95% +1,75% +3,74% +7,86%      
KBC Bonds Capital Fund +0,60% -0,82% -0,29% -4,47% -5,50% -3,37% +2,06% +9,44%
KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) +1,97% +1,38% -0,57% -4,82% -0,49% +3,36% +3,51% +17,28%
KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) +1,05% +0,47% -1,47% -5,67% -1,39% +1,44% +1,59% +13,85%
KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) +1,09% +0,41% +2,11% +2,38% +1,55% +4,22% +8,47% +9,28%
KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) -0,24% -0,92% +0,77% +1,03% +0,21% +1,83% +6,00% +5,56%
KBC Bonds Corporates USD USD C1 Acc (USD) +3,20% +0,40% -1,36% -6,36% -3,94% +2,23% +6,74% +22,43%
KBC Bonds Corporates USD USD D1 Inc (USD) -0,70% -3,38% -5,08% -9,90% -56,16% -53,34% -0,03% +11,55%
KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) -0,48% +0,79% +0,29% -0,88% -4,11% -4,05% +0,42% +0,89%
KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) -4,04% -2,82% -3,31% -4,44% -7,55% -11,14% -7,01% -9,87%
KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) +2,35% +1,16% -0,45% -6,17% -1,62% +8,64% +14,31% +31,13%
KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) -2,74% -3,87% -5,41% -10,84% -6,51% -1,42% +3,73% +12,64%
KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) +0,49% -0,45% +0,94% -0,54% -2,09% -2,22% +0,10% +5,41%
KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) -0,74% -1,67% -0,30% -1,76% -3,28% -4,39% -2,13% +1,85%
KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) -0,36% -0,97% -0,44% -3,76% -2,16% -4,54% -3,84% +2,76%
KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) -1,40% -2,01% -1,48% -4,77% -3,18% -6,35% -5,66% -0,92%
KBC Bonds High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) -0,26% -0,20% -0,86% -3,17% -1,76% -0,34% +0,58% +1,81%
KBC Bonds High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) -2,75% -2,69% -3,33% -5,59% -4,21% -5,36% -4,48% -5,98%
KBC Bonds Income Fund -0,70% -2,10% -1,59% -5,76% -6,85% -5,75% -0,25% +5,64%
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) +0,95% +0,16% +2,16% +3,05% -0,07% +2,00% +4,46% +7,95%
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) +0,95% +0,16% +2,16% +3,05% -0,08% +2,00% +4,46% +7,87%
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) +0,78% -0,17% -0,46% -6,30% -2,57% +6,53% +13,36% +24,31%
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) +0,34% +0,76% -0,68% -6,17% -2,41% +6,58% +14,82% +24,33%
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) -0,34% -0,40% +1,61% +0,80% -0,87% +1,18% +4,82% +4,79%
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) +0,58% +0,71% +1,56% +1,96% +2,78% +5,77% +9,20% +10,73%
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) -0,47% -0,35% +1,17% +0,55% -0,84% +1,55% +5,53% +7,76%
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) +0,23% +0,37% +0,89% +0,97% +1,60% +4,67% +7,30% +9,94%
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) +1,08% +1,60% +2,65% +5,98% +11,66% +19,15% +22,12% +27,66%
Nordea 1 Global Bond Fund AP Inc EUR (EUR) -0,18% -1,10% -0,92% -6,83% -9,89% -7,93% -3,32% +2,81%
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) -0,13% -1,05% -0,88% -6,82% -8,13% -6,09% +0,19% +8,52%
Nordea 1 Global Bond Fund E Acc PLN (PLN) -0,48% -1,52% -1,21% -7,61% -9,26% -7,57% -2,09% +4,98%
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) +0,50% +0,98% -0,49% -4,29% +0,68% +10,32% +14,63% +23,63%
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) +0,90% -0,05% -0,45% -4,76% -0,25% +9,09% +11,60% +20,91%
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) +0,29% +1,55% +2,37% +5,94% +8,88% +15,98% +16,65% +13,76%
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) +1,20% -0,02% -1,33% -7,09% -5,27% +1,03% +6,03% +17,51%
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) +0,49% +0,52% -1,66% -7,33% -5,56% +0,62% +6,65% +16,35%
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) +0,35% +1,02% +1,12% +2,67% +2,19% +5,92% +8,92% +7,28%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) +0,80% +0,87% -1,13% -6,22% -5,72% +4,50% +1,93% +3,55%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) +1,54% +0,27% -0,89% -6,13% -0,59% +10,02% +12,96% +22,94%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) +0,80% +0,81% -1,25% -6,39% -0,89% +9,61% +13,52% +21,74%
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) +0,57% +1,32% +1,54% +3,69% +7,13% +15,44% +15,56% +12,26%
Raiffeisen Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) +0,42% +0,03% +0,76% +0,84% +0,21% +0,28% +1,94% +2,91%
Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) +0,24% -0,08% +0,86% +0,33% -0,64% -0,45% +1,75% +2,62%
Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) +0,69% +0,14% +1,83% +1,78% +0,87% +4,02% +9,09% +9,61%
Raiffeisen Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) +1,22% +0,99% +2,73% +4,05% +5,86% +10,74% +14,15% +16,28%
Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) -0,77% +0,33% +0,79% -0,12% +0,10% +2,24% +5,34% +6,76%
Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) +0,04% -1,25% -1,07% -6,15% -6,34% -3,54% +1,47% +8,99%
Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) -1,05% +0,17% -1,14% -5,95% -1,52% +3,58% +9,78% +3,58%
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) -0,26% -0,69% -2,13% -4,03% -0,21% +6,25% +11,13% +26,13%
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) +0,72% +1,37% +2,46% +3,86% +5,97% +13,57% +18,47% +22,23%
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) +0,73% +1,37% +2,44% -2,45% -0,45% +0,70% +5,06% +8,40%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (EUR) +0,17% +0,29% +2,30% +2,81% +2,75% +6,43% +11,74% +14,44%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) -0,07% -0,14% +1,26% +3,10% +2,15% +4,64% +7,45% +8,04%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) +0,96% +0,36% -0,92% -6,88% -2,86% +3,79% +11,15% +25,91%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Inc EUR (EUR) +0,16% +0,31% +2,29% +1,24% -0,31% +1,66% +5,17% +4,47%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Acc EUR (EUR) +0,13% +0,21% +2,18% +2,54% +2,26% +5,67% +10,70% +12,84%
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A1 Inc EUR (EUR) +0,14% +0,24% +2,21% +1,05% -0,70% +1,00% +4,24% +3,09%
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc EUR (EUR) +0,25% +0,44% +2,58% +3,65% +4,63% +9,45% +14,48% +18,32%
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) +0,96% +1,28% +2,45% +4,44% +7,96% +13,95% +18,13%  
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc EUR (EUR) -0,12% -0,34% +1,65% +0,75% -3,06% -1,38% +3,20% +7,97%
Schroder International Selection EURO Government Bond A Inc EUR (EUR) -0,25% -0,37% +1,65% +0,67% -4,85% -3,23% -1,02% +1,22%
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc EUR (EUR) -0,27% -0,42% +1,46% +0,42% -3,67% -2,23% +2,06% +6,15%
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) +0,22% +0,63% +2,84% +4,13% +7,31% +13,31% +19,05% +25,36%
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) -0,94% -0,54% +1,65% +1,72% +2,31% +5,14% +7,84% +7,97%
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) -0,60% -0,61% +0,46% -0,08% -1,61% -1,81% -0,40% -0,42%
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) -0,60% -0,62% +0,45% -0,08% -1,62% -1,86% -0,51% -0,62%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) -0,55% -0,51% +0,75% +0,37% -1,21% -1,23% +0,73% +1,78%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) -0,55% -0,51% +0,85% +0,47% -2,47% -2,36% -2,08% -2,96%
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) -0,55% -0,66% +0,61% +0,08% -1,80% -1,98% -0,31% +0,18%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) -0,63% +0,03% +1,53% +0,93% -1,17% -0,28% +2,66% +0,18%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Acc USD (USD) +0,15% +0,10% -1,68% -8,64% -6,42% -2,71% +2,20% +10,79%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A Inc USD (USD) -0,11% -0,38% -2,50% -10,03% -9,52% -7,82% -5,26% -2,42%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (EUR) +0,97% -0,51% -1,06% -8,46% -6,44% -2,97% +0,92% +10,69%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) -0,66% -0,04% +1,41% +0,72% -1,58% -0,87% +1,87% -0,94%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Acc USD (USD) +0,15% +0,06% -1,78% -8,80% -6,80% -3,21% +1,49% +9,57%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (EUR) +0,57% -1,17% -1,99% -10,11% -9,67% -8,27% -6,70% -2,65%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) -0,95% -0,62% +0,44% -0,92% -4,91% -6,12% -5,69% -12,78%
Schroder International Selection Fund Asian Bond Absolute Return A1 Inc USD (USD) -0,30% -0,55% -2,84% -10,37% -10,07% -8,41% -6,22% -3,63%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,66% +3,66% +4,34% +5,11% +4,52% +6,09% +7,75% +15,41%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) +2,46% +3,79% +1,06% -4,81% -1,11% +3,53% +7,19% +27,02%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,62% +3,59% +4,23% +4,90% +4,10% +5,46% +6,94% +14,14%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) +2,34% +4,46% +4,07% +5,63% +7,42% +9,66% +10,15% +18,78%
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) +2,43% +3,73% +0,95% -5,01% -1,51% +2,92% +6,38% +25,61%
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) +0,14% +0,12% -0,40% -6,40% -5,45% -1,62% +5,64% +14,94%
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) -0,63% +0,79% -1,10% -6,67% -5,75% -1,87% +6,25% +13,85%
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) -0,67% +0,70% -1,23% -6,91% -6,23% -2,61% +5,19% +12,15%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) -0,84% +1,20% +3,79% +5,87% +6,53% +13,21% +19,73% +11,77%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) -0,08% +1,33% +0,54% -4,09% +0,93% +10,82% +19,58% +23,88%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) -0,88% +1,11% +3,65% +5,59% +5,98% +12,35% +18,53% +10,10%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) -0,13% +1,23% +0,41% -4,34% +0,42% +9,99% +18,39% +22,05%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) -1,91% -0,58% -1,38% -7,42% -5,50% +0,46% +5,00% +1,94%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) -0,51% +0,75% +2,80% +2,80% +1,90% +7,21% +11,74% +10,49%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) +0,23% +0,82% -0,47% -6,91% -3,50% +4,70% +11,34% +22,19%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) -0,55% +0,67% +2,67% +2,53% +1,39% +6,41% +10,62% +8,85%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) +0,19% +0,74% -0,59% -7,14% -3,98% +3,92% +10,23% +20,38%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) -1,04% -0,50% -1,79% -9,37% -8,41% -3,26% +0,25% +4,41%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,90% +2,91% +4,32% -3,91% +4,70% +4,24% -5,65% -11,18%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) +3,36% +2,06% +5,02% +3,63% +11,23% +13,89% +4,46% +18,19%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,84% +2,81% +4,18% -4,16% +4,17% +3,46% -6,58% -12,49%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) +3,31% +1,98% +4,88% +3,36% +10,67% +13,03% +3,42% +16,42%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) +3,31% +1,98% +3,67% +0,12% +4,71% +3,70% -7,33% -2,09%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) -2,17% -0,75% +0,68% +1,63% +0,60% +1,85% +8,93% +1,71%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) -1,40% -0,60% -2,40% -7,84% -4,60% -0,17% +9,00% +13,08%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) -3,13% -1,75% -0,33% -0,39% -3,40% -4,12% +0,26% -10,98%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) -2,41% -1,64% -3,42% -9,67% -8,43% -6,05% +0,32% -1,10%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) -2,24% -0,84% +0,57% +1,40% +0,19% +1,23% +8,05% +0,57%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) -1,54% +0,01% +0,45% +2,15% +3,44% +5,33% +11,39% +4,99%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) -1,43% -0,66% -2,52% -8,05% -5,02% -0,80% +8,15% +11,83%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) -2,56% -1,53% -0,42% -0,56% -3,75% -4,67% -0,53% -11,92%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) -1,78% -1,36% -3,53% -9,84% -8,72% -6,55% -0,45% -2,12%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc EUR (EUR) +0,02% -0,14% +1,86% +1,14% -1,49% +0,27% +4,73% +7,83%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc EUR (EUR) -0,66% -0,85% +1,18% -0,22% -3,97% -3,55% -0,61% -0,67%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc EUR (EUR) -0,09% -0,26% +1,70% +0,85% -2,03% -0,60% +3,59% +6,05%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) -0,87% +0,39% +0,99% +0,53% -2,40% -0,87% +4,18% +5,04%
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc EUR (EUR) -0,67% -0,88% +1,04% -0,44% -4,50% -4,28% -1,61% -2,23%
Schroder International Selection Global Bond A Acc EUR (H) (EUR) -0,55% -1,09% +0,69% +0,57% -1,40% +0,55% +4,66% +5,27%
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (H) (USD) +0,15% -1,09% -2,63% -9,15% -7,05% -2,16% +3,78% +15,78%
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) -0,65% -0,98% -1,91% -6,93% -6,69% -2,74% +3,88% +9,06%
Schroder International Selection Global Bond A Inc EUR (H) (EUR) -1,23% -1,68% +0,11% -0,65% -3,83% -3,16% -0,65% -3,00%
Schroder International Selection Global Bond A Inc USD (USD) -0,70% -1,00% -1,87% -7,01% -9,24% -5,30% -1,25% +0,90%
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) -0,63% -1,20% +0,52% +0,32% -1,92% -0,18% +3,50% +3,64%
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) -0,80% -1,09% -2,08% -7,26% -7,24% -3,55% +2,70% +7,22%
Schroder International Selection Global Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) -1,25% -1,82% -0,11% -0,98% -4,40% -4,00% -1,78% -4,63%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,45% +1,38% +1,62% +3,03% +5,30% +6,88% +7,26% +17,83%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) +1,22% +1,47% -1,59% -6,70% -0,42% +4,33% +6,60% +29,63%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) -0,30% +0,62% +0,86% +1,50% +2,17% +2,16% +1,00% +7,66%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,41% +1,30% +1,51% +2,82% +4,88% +6,26% +6,44% +16,52%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) +1,19% +1,40% -1,68% -6,89% -0,83% +3,73% +5,79% +28,19%
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) -0,33% +0,56% +0,75% +1,29% +1,76% +1,56% +0,23% +6,46%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) -0,22% +0,19% +1,64% +1,80% +0,03% +3,62% +7,41% +6,80%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) +0,61% +0,34% -1,53% -7,72% -5,26% +1,20% +7,03% +18,19%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) -0,96% -0,55% +0,89% +0,28% -2,94% -0,96% +1,12% -2,44%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) +0,25% -0,22% -2,34% -9,24% -8,05% -3,48% +0,44% +7,14%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) -0,25% +0,12% +1,53% +1,57% -0,41% +2,93% +6,44% +5,37%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) +0,55% +0,22% -1,61% -8,01% -5,71% +0,47% +5,96% +16,50%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) -1,00% -0,63% +0,77% +0,05% -3,38% -1,64% +0,21% -3,76%
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) +0,33% -0,23% -2,40% -9,34% -8,40% -3,96% -0,38% +5,71%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) +0,06% +0,10% +1,44% +1,51% +0,83% +4,15% +6,21% +4,44%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc USD (H) (USD) +0,85% +0,20% -1,74% -8,01% -4,67% +1,61% +5,64% +15,15%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Inc EUR (H) (EUR) -0,69% -0,66% +0,68% +0,01% -2,16% -0,44% -0,01% -4,60%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Inc USD (H) (USD) +0,83% +0,18% -1,76% -8,03% -7,65% -1,59% -1,33% +3,23%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,03% +0,02% +1,33% +1,28% +0,37% +3,45% +5,26% +3,02%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc USD (H) (USD) +0,79% +0,10% -1,88% -8,23% -5,11% +0,91% +4,69% +13,60%
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Inc EUR (H) (EUR) -0,72% -0,72% +0,58% -0,21% -2,59% -1,10% -0,89% -5,87%
Schroder International Selection Global High Income Bond A Acc EUR (H) (EUR) -0,69% +1,26% +3,54% +5,30% +7,67% +16,94% +21,75% +15,01%
Schroder International Selection Global High Income Bond A Acc USD (USD) +0,07% +1,38% +0,31% -4,56% +1,99% +14,27% +21,30% +27,10%
Schroder International Selection Global High Income Bond A Inc EUR (H) (EUR) -1,92%   +2,25% +2,71% +2,36% +8,42% +10,10% -1,10%
Schroder International Selection Global High Income Bond A Inc USD (USD) -0,35% +0,53% -0,94% -6,92% -3,00% +6,03% +9,78% +9,44%
Schroder International Selection Global High Income Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) -0,07% +1,99% +3,25% +5,80% +10,42% +20,55% +23,87% +17,83%
Schroder International Selection Global High Income Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) -1,96% -0,09% +2,12% +2,45% +1,85% +7,62% +9,01% -2,58%
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) +0,40% +1,00% +2,49% +3,58% +5,84% +13,11% +15,10% +16,08%
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) +1,15% +1,07% -0,74% -6,19% +0,13% +10,34% +14,47% +28,06%
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) -0,95% -0,35% +1,12% +0,88% +0,59% +4,70% +3,64% -1,09%
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) +0,66% +0,15% -2,11% -8,60% -5,17% +2,20% +3,08% +9,23%
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) +0,35% +0,91% +2,36% +3,33% +5,37% +12,34% +14,07% +14,51%
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) +1,14% +1,01% -0,86% -6,39% -0,32% +9,59% +13,44% +26,32%
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) -0,98% -0,43% +1,01% +0,67% +0,14% +4,03% +2,72% -2,41%
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) +0,62%   -2,34% -9,19% -6,16% +0,12% +0,58% +5,44%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) -0,08% -0,58% +1,76% -2,19% -2,81% +3,76% +7,30% +8,48%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) +0,67% -0,50% -1,47% -11,43% -8,08% +1,15% +6,75% +19,64%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Inc EUR (EUR) -0,30% -0,79% +1,53% -2,59% -3,60% +2,51% +5,55% +5,61%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) -0,11% -0,65% +1,64% -2,44% -3,33% +2,94% +6,15% +6,71%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc USD (H) (USD) +0,64% -0,58% -1,61% -11,69% -8,59% +0,30% +5,59% +17,69%
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Inc EUR (EUR) -0,36% -0,89% +1,37% -2,87% -4,13% +1,68% +4,38% +3,88%
Schroder International Selection Global Unconstrained Bond A Acc EUR (H) (EUR) -0,61% -2,00% -0,21% -0,37% -1,66% +3,01% +6,49% +5,29%
Schroder International Selection Global Unconstrained Bond A Acc USD (USD) +0,17% -1,89% -3,34% -9,75% -6,94% +0,50% +5,82% +15,77%
Schroder International Selection Global Unconstrained Bond A Inc EUR (H) (EUR) -1,35% -2,73% -0,95% -1,85% -4,59% -1,55% +0,26% -3,81%
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) -0,53% -2,09% -0,57% -0,45% -1,15% +1,60% +2,52% -0,91%
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) +0,23% -2,01% -3,72% -9,89% -6,57% -0,97% +1,89% +9,03%
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc EUR (H) (EUR) -1,22% -2,78% -1,26% -1,74% -3,51% -2,31% -2,90% -8,94%
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) +0,04% -2,46% -4,39% -11,07% -8,81% -4,78% -3,49% +0,22%
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) -0,57% -2,17% -0,68% -0,68% -1,59% +0,91% +1,60% -2,24%
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) +0,20% -2,08% -3,83% -10,09% -6,99% -1,63% +0,99% +7,58%
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) -1,26% -2,85% -1,38% -1,97% -3,95% -2,97% -3,77% -10,16%
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc EUR (H) (EUR) -0,75% -0,20% +1,11% +1,04% -1,42% +0,64% +2,94% +1,98%
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) +0,03% -0,08% -2,03% -8,42% -6,53% -1,58% +2,67% +13,05%
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc EUR (H) (EUR) -1,49% -0,95% +0,36% -0,47% -4,36% -3,82% -3,09% -6,85%
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) -0,78% -0,82% -2,78% -9,80% -9,29% -5,99% -3,36% +3,24%
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) -0,02% -0,16% -2,18% -8,67% -7,02% -2,43% +1,57% +11,21%
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) -1,53% -1,03% +0,22% -0,74% -4,88% -4,62% -4,15% -8,37%
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Inc USD (USD) -0,76% -0,91% -2,92% -10,03% -9,73% -6,77% -4,52% +1,48%
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) +0,13% -0,60% -2,82% -9,70% -7,51% -4,99% -1,75% +9,15%
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) +0,12% -0,60% -2,83% -9,70% -7,52% -4,99% -1,75% +9,15%
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) -1,07% -1,50% -4,13% -12,06%        
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) -1,13% -1,54% -4,58% -12,52%        
Data aktualizacji: 2017-10-16, Źródło danych: Notoria