Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - surowcowy
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) +2,24% +2,54% +5,17% +14,96% +60,21% +33,84% +23,80% +23,05%
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) +2,33% +2,67% +5,38% +15,39% +61,73% +35,37% +25,71% +25,89%
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) +2,53% +3,81% +1,44% -0,60% +0,77% +7,87% +6,62% +9,62%
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) +11,93% +6,29% +9,07% -3,26% -15,14% -28,95% -39,35%  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) +10,93% +2,11% +6,34% -8,03% -16,63% -20,95% -25,07%  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) +11,21% +0,91% +4,06% -6,87% -16,17% -21,32% -25,36%  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) +11,15% +0,80% +3,88% -7,20% -16,80% -22,20% -26,48%  
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) +0,76% +5,24% -1,94% -8,50% -17,55% -33,66% -39,64% -44,08%
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) +0,93% +5,43% -1,62% -8,13% -16,98% -32,72% -38,30% -42,30%
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) +5,27% +3,26% +8,86% +0,96% +2,22% -0,60% +0,61% +5,33%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria