Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
SFIO Agro Kapitał na Rozwój
Inwestycje funduszu: SFIO Agro Kapitał na Rozwój
Typ funduszu Krajowy - prywatny / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Fundusz inwestuje (od 80%) aktywów funduszu jest lokowana w instrumenty niedopuszczone do publicznego obrotu. (Do 20%) aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
SFIO Agro Kapitał na Rozwój -0,30% -2,84% -3,14% -7,83% -8,03% -9,73% -7,40% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.