Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Allianz Dynamiczna Multistrategia
Inwestycje funduszu: Allianz Dynamiczna Multistrategia
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna (Od 65%) aktywów subbfunduszu inwestowanych jest w tytuły funduszu Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75. (Do 35%) aktywów inwestowana jest w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Dynamiczna Multistrategia +6,27% +7,96% +3,80% +11,42% +0,74% +10,69% +13,67% +11,07%
Prowizje pobierane przez fundusz: Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 4,00 %
10000,00 25000,00 PLN 3,00 %
25000,00 50000,00 PLN 2,50 %
50000,00 100000,00 PLN 2,00 %
100000,00 250000,00 PLN 1,75 %
250000,00 500000,00 PLN 1,50 %
500000,00 - PLN 1,40 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 500000,00 PLN -
500000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.