Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Alter FIZ Global 2 w likwidacji
Zarząd i akcjonariusze funduszu: Alter FIZ Global 2 w likwidacji
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.