BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: BNP Paribas Akcji
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, na terytorium UE, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w UE, (do 30%) w instrumenty rynku pieniężnego oraz skarbowe krótkoterminowe instrumenty dłużne.
Minimalna wpłata 300 PLN
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BNP Paribas Akcji +16,26% +6,18% +1,95% +11,62% -1,20% -1,42% -2,18% -11,40%
Prowizje pobierane przez fundusz: BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 10000,00 PLN 2,50 %
10000,00 50000,00 PLN 2,00 %
50000,00 100000,00 PLN 1,50 %
100000,00 200000,00 PLN 1,00 %
200000,00 - PLN 0,50 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 10000,00 PLN -
10000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 200000,00 PLN -
200000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.