BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: BPS Akcji
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 60%) aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BPS Akcji +12,38% +10,36% +3,37% +13,92% -8,11% -9,82% -13,84% -25,84%
Prowizje pobierane przez fundusz: BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.