Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Caspar Akcji Tureckich
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Europa)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 50%) aktywów w akcje, (od 66%) w lokaty, w instrumenty akcyjne będące przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych w Turcji oraz w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Turcję lub Turecki Bank Centralny.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Caspar Akcji Tureckich -0,63% -5,39% -1,50% -10,57% -3,67% -6,94% -5,27% -2,88%
Prowizje pobierane przez fundusz: Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 99999,00 PLN -
100000,00 249999,00 PLN -
250000,00 499999,00 PLN -
500000,00 2000000,00 PLN -
2000000,00 5000000,00 PLN -
5000000,00 - PLN -
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 99999,00 PLN 3,50 %
100000,00 249999,00 PLN 3,00 %
250000,00 499999,00 PLN 2,50 %
500000,00 2000000,00 PLN 1,25 %
2000000,00 5000000,00 PLN 0,50 %
5000000,00 - PLN 0,25 %
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.