Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Delta
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestujący przede wszystkim w papiery skarbowe i papiery gwarantowane przez Skarb Państwa.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Delta -0,57% -0,69% -0,79% -0,47% +0,72% -0,04% -0,34% +0,08%
Prowizje pobierane przez fundusz: Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.