Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Gamma Stabilny
Typ funduszu Krajowy - mieszany / stabilnego wzrostu (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Fundusz może inwestować nie więcej niż 50% wartości swoich aktywów w akcje. Minimum (50%) aktywów funduszu stanowić będą dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, instrumenty rynku pieniężnego).
Minimalna wpłata 100 PLN
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Gamma Stabilny -1,19% -0,04% -0,77% -1,41% -0,34% -0,72% -1,08% +4,98%
Prowizje pobierane przez fundusz: Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 2,50 %
10000,00 50000,00 PLN 1,75 %
50000,00 100000,00 PLN 1,00 %
100000,00 250000,00 PLN 0,60 %
250000,00 - PLN 0,35 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.