inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Rynków Wschodzących
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Rynków Wschodzących
Zarząd i akcjonariusze funduszu: inPZU Goldman Sachs ActveBeta (R) Akcje Rynków Wschodzących
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.