Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
Inwestycje funduszu: Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w krótkoterminowe papiery dłużne (o terminie wykupu do 1 roku) i inne instrumenty finansowe. Aktywów subfunduszu lokowane są w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy +0,64% +1,90% +0,82% +1,48% +4,01% +4,85% +5,09% +5,62%
Prowizje pobierane przez fundusz: Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 0,15 %
10000,00 50000,00 PLN 0,15 %
50000,00 100000,00 PLN 0,10 %
100000,00 200000,00 PLN 0,05 %
200000,00 500000,00 PLN -
500000,00 - PLN -
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 200000,00 PLN -
200000,00 500000,00 PLN -
500000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.