Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN
Zarząd i akcjonariusze funduszu: Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.