Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Optimum Akcji
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w akcje, (do 30%) w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty pochodne oparte o indeks giełdowy, papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut obcych oraz stopy procentowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Optimum Akcji +17,24% +10,05% +5,90% +9,68% -25,92% -25,75% -29,32% -34,62%
Prowizje pobierane przez fundusz: Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.