Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Pekao Spokojna Inwestycja
Inwestycje funduszu: Pekao Spokojna Inwestycja
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w denominowane w PLN instrumenty finansowe o charakterze dłużnym o terminie do wykupu nie dłuższym niż rok oraz w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Subfundusz inwestuje (do 20%) aktywów w obligacje skarbowe o terminie do wykupu dłuższym niż rok lub instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pekao Spokojna Inwestycja +0,08% +0,15% +0,23% -0,15% +0,93% +1,33% +2,53% +3,92%
Prowizje pobierane przez fundusz: Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.