Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Pekao Akcji Amerykańskich
Inwestycje funduszu: Pekao Akcji Amerykańskich
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 80%) aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania zależnych od Pioneer Global Asset Management S.p.A., lokujących swoje aktywa w akcje spółek amerykańskich. Subfundusz inwestuje (do 20%) aktywów w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Minimalna wpłata 1000 PLN
Opłata za zarządzanie 4,0%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pekao Akcji Amerykańskich +3,97% +8,76% +7,22% +13,39% +14,55% +26,91% +31,94% +36,82%
Prowizje pobierane przez fundusz: Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 5,00 %
10000,00 25000,00 PLN 4,50 %
25000,00 50000,00 PLN 3,75 %
50000,00 100000,00 PLN 3,00 %
100000,00 200000,00 PLN 2,50 %
200000,00 300000,00 PLN 2,00 %
300000,00 500000,00 PLN 1,50 %
500000,00 1000000,00 PLN 1,00 %
1000000,00 - PLN 0,50 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 200000,00 PLN -
200000,00 300000,00 PLN -
300000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.