PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: PFR PPK 2040
Typ funduszu Krajowy - mieszany / Pracowniczy Plan Kapitałowy (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 60 do 80%) aktywów w akcje. W ramach części dłużnej portfela, (od 20% do 40%) inwestowane jest w obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i listy zastawne. W miarę upływu okresu funkcjonowania będzie zwiększany udział części dłużnej. W ostatniej fazie, czyli od roku 2040 (od 85%) wartości aktywów Subfunduszu będzie stanowiła część dłużna.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PFR PPK 2040 -0,19% +1,55% +4,76% +5,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.