Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Pioneer Zmiennej Alokacji 2
Inwestycje funduszu: Pioneer Zmiennej Alokacji 2
Typ funduszu Krajowy - mieszany / ochrony kapitału (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje do (50%) aktywów w akcje notowane na GPW w Warszawie i kontrakty terminowe na indeks WIG20. (Do 100%) aktywów inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 -0,35% -0,35% -0,61% -0,26% -0,09% -1,64% -2,32% +4,88%
Prowizje pobierane przez fundusz: Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.