PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ
Inwestycje funduszu: PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Fundusz inwestuje aktywa w akcje spółek z regionu Europy Wschodniej i Zachodniej. Aktywa inwestowane są poprzez zajmowanie pozycji długich na akcjach spółek uznanych za niedowartościowane oraz pozycji krótkich na akcjach spółek uznanych za przewartościowane.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PKO ASZ Europa Wschód-Zachód FIZ -0,73% -0,73% -1,29% -1,29% +0,51% -3,12% +0,86% -0,93%
Prowizje pobierane przez fundusz: PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.