PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2035
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: PKO Emerytura 2035
Typ funduszu Krajowy - mieszany / Pracowniczy Plan Kapitałowy (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 40% do 70%) aktywów w instrumenty udziałowe. (Od 30% do 60%) inwestowane jest w instrumenty dłużne.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PKO Emerytura 2035 +1,90% +3,32% +5,45% +9,45% +20,14% +15,33% +18,10% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2035
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.