PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2050
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: PKO Emerytura 2050
Typ funduszu Krajowy - mieszany / Pracowniczy Plan Kapitałowy (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 60% do 80%) aktywów w instrumenty udziałowe. (Od 20% do 40%) inwestowane jest w instrumenty dłużne.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PKO Emerytura 2050 +2,42% +4,25% +6,88% +12,47% +26,36% +19,71% +22,70% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2050
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.