PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
PKO Obligacji Długoterminowych
Inwestycje funduszu: PKO Obligacji Długoterminowych
Typ funduszu Krajowy - obligacji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 66%) w instrumenty dłużne: polskie obligacje, bony skarbowe oraz papiery dłużne innych krajów OECD. Pozostałą część aktywów funduszu (do 34%) stanowią lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne.
Minimalna wpłata 100 PLN
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PKO Obligacji Długoterminowych +0,25% +0,40% +0,73% -1,36% -0,10% +2,51% +2,14% +5,73%
Prowizje pobierane przez fundusz: PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 1,49 %
10000,00 50000,00 PLN 1,39 %
50000,00 100000,00 PLN 1,35 %
100000,00 500000,00 PLN 1,19 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,75 %
1000000,00 - PLN 0,19 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.