PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
PKO Obligacji Rynku Polskiego
Inwestycje funduszu: PKO Obligacji Rynku Polskiego
Typ funduszu Krajowy - obligacji / indeksowy (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w instrumenty dłużne oraz instrumenty pochodne oparte na papierach dłużnych lub dłużnych indeksach giełdowych. Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Treasury Bond Spot Poland.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PKO Obligacji Rynku Polskiego -0,14% +0,01% +0,34% -2,34% -2,55% -0,52% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.