PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ
Inwestycje funduszu: PKO Strategii Obligacyjnych FIZ
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Fundusz inwestuje (do 100%) w papiery dłużne, wierzytelności oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ -0,12% -0,12% +0,89% +0,89% +4,67% +1,07% +2,37% +0,04%
Prowizje pobierane przez fundusz: PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.