Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Rockbridge Lokata Plus
Typ funduszu Krajowy - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w dłużne instrumenty finansowe, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. (Do 30%) aktywów inwestowanych jest depozyty bankowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Rockbridge Lokata Plus +0,15% +0,05% +0,39% -0,30% +0,66% +2,42% +3,64% +7,81%
Prowizje pobierane przez fundusz: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.