Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych
Inwestycje funduszu: Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Europa)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander European Dividend wydzielonego w ramach Santander société d'investissement a capital variable (,,SICAV") otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu. Subfundusz Santander European Dividend inwestuje aktywa w akcje emitowane przez spółki z wysokorozwiniętych krajów Europy, z których większość wypłaca dywidendy z tytułu ich posiadania. Subfundusz inwestuje (do 30%) aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych +13,15% +8,36% +5,64% +5,27% -12,03% -6,03% -3,62% -8,93%
Prowizje pobierane przez fundusz: Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.