Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Zarząd i akcjonariusze funduszu: Skarbiec MiŚ Spółek
Zarządzający funduszem Marcin Dąbrowski
Prezes zarządu Bogusław Grabowski
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej 6660000 PLN
Akcjonariusze SKARBIEC Asset Management Holding S.A. - 100 proc.
Informacje o akcjonariuszach W stosunku do SKARBIEC Asset Management Holding S.A. podmiotem
dominującym, w rozumieniu Ustawy o ofercie, jest Polish Enterprise Fund
V,L.P. z siedzibą w Wilmington (USA).
Agent transferowy ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Bank depozytariusz BRE Bank S.A., Ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
mies.