Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Superfund Obligacyjny
Typ funduszu Krajowy - obligacji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w instrumenty dłużne, tytuły uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, lokujących (od 50%) aktywów w Instrumenty Dłużne, których wysokość oprocentowania jest stała w okresie dłuższym niż jeden rok. Subfundusz inwestuje (do 30%) aktywów w depozyty.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Superfund Obligacyjny +0,08% +0,77% +0,91% +0,96% +1,02% +2,97% +2,80% +6,54%
Prowizje pobierane przez fundusz: Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.