Trigon Profit XX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Trigon Profit XX NS FIZ
Typ funduszu Krajowy - sekurytyzowane / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna -
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Trigon Profit XX NS FIZ -28,16% -28,81% -24,97% -25,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Trigon Profit XX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.