Trigon Profit XXII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Trigon Profit XXII NS FIZ
Inwestycje funduszu: Trigon Profit XXII NS FIZ
Typ funduszu Krajowy - sekurytyzowane / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna -
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Trigon Profit XXII NS FIZ -19,81% -20,87% -16,45% -17,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Trigon Profit XXII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.