UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
UniAbsolute Return Dłużny FIZ
Zarząd i akcjonariusze funduszu: UniAbsolute Return Dłużny FIZ
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.