Fundusze zagraniczne: mieszany - mieszany (Świat)
mies.