Fundusze zagraniczne: mieszany - mieszany (安iat)
mies.