Fundusze zagraniczne: obligacji - obligacji (Stany Zjednoczone)
Fundusze zagraniczne: obligacji - obligacji (Stany Zjednoczone)
mies.