Fundusze krajowe: absolutnej stopy zwrotu - uniwersalny (Europa)
mies.