Fundusze zagraniczne: obligacji - uniwersalny (rynki wschodzące)
Fundusze zagraniczne: obligacji - uniwersalny (rynki wschodzące)
mies.