Fundusze krajowe: absolutnej stopy zwrotu - uniwersalny (Stany Zjednoczone)
Fundusze krajowe: absolutnej stopy zwrotu - uniwersalny (Stany Zjednoczone)
mies.