Fundusze krajowe: całkowitej stopy zwrotu - uniwersalny (Świat)
mies.