Fundusze zagraniczne: całkowitej stopy zwrotu - uniwersalny (Świat)
Fundusze zagraniczne: całkowitej stopy zwrotu - uniwersalny (Świat)
mies.