Notowania

technologie
15.05.2019 07:35

Agora miała 5,05 mln zł straty netto, 37,9 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

Agora odnotowała 5,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 8,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła w I kw. br. 3,4 mln zł wobec 9,7 mln zł zysku rok wcześniej, zaś strata netto grupy bez MSSF 16 wyniosła odpowiednio 1,4 mln zł wobec 9,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 0,47 mln zł wobec 13,07 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 37,9 mln zł wobec 36,3 mln zł rok wcześniej.

"Na wyniki Grupy Agora w I kw. 2019 r. negatywnie wpłynęły koszty restrukturyzacji przeprowadzonej głównie w segmencie Druk, które wyniosły 5,6 mln zł. Natomiast w I kw. 2018 r. na wynik operacyjny grupy wpłynęły: pozytywnie - sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku i w Warszawie (13,9 mln zł), a negatywnie - koszty rezerwy z tytułu zwolnienia grupowego w segmencie Druk w wysokości 1,4 mln zł oraz odpis należności od Ruch S.A w wysokości 0,6 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Bez uwzględnienia wpływu tych zdarzeń jednorazowych wyniki operacyjne Grupy Agora w I kw. 2019 r. byłyby istotnie lepsze niż rok wcześniej. EBITDA Grupy wzrosłaby do 26,2 mln zł, zysk operacyjny na poziomie EBIT wyniósłby 4,8 mln zł, a zysk netto 3,1 mln zł, podkreślono.

"Natomiast w ujęciu ze zdarzeniami jednorazowymi wynik Grupy Agora na poziomie EBITDA w I kw. 2019 r. był niższy niż rok wcześniej i wyniósł 20,6 mln zł. Grupa odnotowała stratę operacyjną na poziomie EBIT w wysokości 0,8 mln zł, a także stratę netto w wysokości 1,4 mln zł" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 308,44 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 278 mln zł rok wcześniej.

"W I kw. 2019 r. całkowite przychody Grupy Agora wzrosły o 10,9% i wyniosły 308,4 mln zł. W największym stopniu przyczyniły się do tego rekordowe kwartalne wpływy z działalności filmowej w wysokości 27,7 mln zł oraz wyższe przychody z działalności kinowej sieci Helios. W tym okresie spółka Next Film wprowadziła do kin filmy 'Underdog', 'MiszMasz, czyli Kogel Mogel 3' oraz 'Całe szczęście', które były jednymi z najpopularniejszych polskich tytułów w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. Cały polski rynek kinowy korzystał z bardzo wysokiej w tym kwartale frekwencji (wzrost o 8,8% r/r), a dynamika sprzedaży biletów w sieci Helios była dwukrotnie wyższa niż rynkowa, sięgając 19,0% (76,8 mln zł wpływów) 1. Helios odnotował też wzrost sprzedaży w barach kinowych o 28,8%" - napisano w komunikacie.

Oprócz tego Grupa Agora zwiększyła wpływy ze sprzedaży wydawnictw do 34,5 mln zł, głównie wskutek wzrostu przychodów z subskrypcji cyfrowych Wyborcza.pl, wpływów ze sprzedaży tradycyjnej wersji dziennika oraz ze sprzedaży publikacji Wydawnictwa Agora. Wyższe były również przychody z pozostałej sprzedaży grupy w kwocie 13,9 mln zł, m.in. dzięki wpływom z działalności gastronomicznej rozwijanej przez spółkę Foodio Concepts pod markami Papa Diego i Van Dog.

"Niższe były natomiast przychody ze sprzedaży usług reklamowych oraz poligraficznych. Na zmniejszenie tych pierwszych wpłynęło ograniczenie wydatków na reklamę zauważalne w I kw. 2019 r. w większości segmentów polskiego rynku reklamowego. W rezultacie spadły wpływy z reklam segmentów Radio, Prasa, Internet oraz Reklama Zewnętrzna. Natomiast niższe przychody z działalności poligraficznej wiązały się ze zmniejszeniem produkcji oraz realizacją procesu restrukturyzacji w segmencie Druk" - czytamy dalej.

Koszty operacyjne netto grupy w I kw. 2019 r. wzrosły o 16,7% i wyniosły 309,2 mln zł. Znacząco wpłynęło na to zwiększenie nakładów na usługi obce, a w szczególności kosztów opłat dla producentów filmowych w związku z dużą popularnością tytułów wprowadzonych do kin przez Next Film oraz czynszów w sieci Helios. Wydatki na usługi obce wzrosły również w segmencie Druk, Wydawnictwie Agora oraz w segmencie Reklama Zewnętrzna, podała też spółka.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 20,47 mln zł wobec 7,53 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

Tagi: technologie, media, telekomunikacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz