Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
forex
16.04.2019 11:46

APK: Eksport wzrośnie o 5,3% r/r, a import o 6% r/r w 2019 r.

Eksport wzrośnie o 5,3% r/r w 2019 r. i będzie rósł średnio po 4,8% r/r w latach 2020-2022, a wzrost importu wyniesie odpowiednio: 6%, 5,1%, 5,1% i 5%, podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2019".

Podziel się
Dodaj komentarz

"Od czasu przystąpienia Polski do UE następuje systematyczne otwieranie się polskiej gospodarki na rynki zagraniczne. W rezultacie udział eksportu w PKB szybko rośnie, a w 2018 r. osiągnął on rekordowy poziom około 55%. Jednym z czynników tłumaczących tak dynamiczną zmianę struktury polskiego PKB jest utrzymująca się wysoka konkurencyjność polskich przedsiębiorstw" - czytamy w dokumencie.

Ponadto okresy relatywnie słabego popytu krajowego, zwłaszcza w latach 2012-2013, zmuszały przedsiębiorców krajowych do szukania nowych rynków zbytu.

"Mimo słabszej koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski oczekuje się wzrostu eksportu w tempie 5,3% r/r w 2019 r. i średnio 4,8% r/r w horyzoncie prognozy" - czytamy dalej.

Według APK, tempo wzrostu importu będzie z kolei pochodną kształtowania się popytu finalnego.

"Szacowany realny wzrost importu w horyzoncie Programu w latach 2019-2022 wyniesie odpowiednio: 6%, 5,1%, 5,1% i 5%. W rezultacie wkład eksportu netto we wzrost PKB wyniesie -0,1 pkt. proc. w roku 2019 i będzie neutralny w horyzoncie prognozy" - czytamy także.

Kształtowanie się eksportu netto ma z kolei odzwierciedlenie w wysokości salda obrotów towarowych i jest ważnym czynnikiem wpływającym na saldo rachunku obrotów bieżących w bilansie płatniczym.

"W 2019 r. deficyt rachunku bieżącego pozostanie ujemny, przekraczając 1% PKB. Głównym źródłem nierównowagi zewnętrznej będzie w dalszym ciągu deficyt dochodów pierwotnych, który odzwierciedla ujemną międzynarodową pozycję inwestycyjną netto polskiej gospodarki" - podano także.

Tagi: forex, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz