Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
aktualizacja

Datawalk miał 3,45 mln zł straty netto, -3,36 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

0
Podziel się

Datawalk odnotował 3,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Datawalk miał 3,45 mln zł straty netto, -3,36 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.
(Flickr)
bEqFRSJh

"Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na koniec I kwartału 2020 r. wyniosła 3 454 tys. zł i była o 1% wyższa niż w porównywalnym okresie 2019 r. Najważniejszy wpływ na wysokość straty netto grupy w I kwartale 2020 r. miały: i) wzrost przychodów ze sprzedaży grupy; ii) wzrost kosztów wynagrodzeń, wynikający w szczególności z procesu budowy zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego w spółce zależnej od emitenta; iii) wyższe koszty amortyzacji zakończonych prac rozwojowych dotyczących oprogramowania DataWalk; iv) wzrost kosztów usług obcych w spółce zależnej od emitenta, który był związany z rozwojem działalności w USA oraz prowadzonymi procesami sprzedażowymi; v) zakończenie programu motywacyjnego z dniem 31 grudnia 2019 r. w spółce, a w konsekwencji zaprzestanie ujmowania kosztów tego programu, które były wykazywane w pozostałych kosztach operacyjnych; a także vi) wzrost przychodów finansowych w spółce wynikający w szczególności z dodatnich różnic kursowych oraz ujęcia odsetek od
lokat bankowych" - czytamy w raporcie finansowym.

Strata operacyjna wyniosła 3,68 mln zł wobec 3,44 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła -3,364 mln zł w I kw. br wobec -3,362 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,26 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 0,18 mln zł rok wcześniej.

bEqFRSJj

"W okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe grupy. W ocenie zarządu, wystąpienie w trakcie okresu sprawozdawczego zakończonego dnia 31 marca 2020 roku pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 nie miało istotnego wpływu na wynik finansowy grupy wypracowany w tym okresiey" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 1,43 mln zł wobec 3,46 mln zł straty rok wcześniej.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

bEqFRSJK
media
telekomunikacja
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)